Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Demokratipriset 2014 – belöning för verksamhetsmodell, försök eller innovation som stärker närdemokratin

Demokratipriset 2014 - logoI år prisbelönas en verksamhetsmodell, ett försök eller en innovation som stärker närdemokratin och främjar det praktiska förverkligandet av kommuninvånarnas och medborgarnas rätt att delta. Genom att dela ut priset vill man samtidigt tacka alla aktörer i Finland, vilka arbetar med att främja möjligheterna att delta och påverka på lokal nivå. Kandidater kan nomineras 18.6-30.8.

Mer info, samt länkar till anvisningar, regler och inlämning av förslag (senast 30.8) finns på justitieministeriets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Landsbygdsriksdagens hemsida är nu öppnad – anmälningar tas emot

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10.2014 - bildDen trettonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10, kommer eventuellt att slå alla rekord vad gäller deltagande och varierande aktiviteter. För denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” landsbygdsförhandlingar, utan det lovas ett projekttorg, en giftshop, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten m.m. Det skall även vara möjligt att följa förhandlingarna via TV-monitor o.s.v. Landsbygdsriksdagen är samtidigt en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för problemen är ofta de samma fast omgivningen varierar. Programkommittén jobbar nu för högtryck med riksdagens teman. Hur förberedelserna framskrider kan man ta del av på Landsbygdsriksdagens hemsida, där man även anmäler sig via anmälningsformuläret (senast 31.8).

På webbplatsen www.bya.net kommer det snart att finnas möjlighet att lämna in en motion till Landsbygdsriksdagen, som ska svara på den brännande frågan som alla landsbygdsutvecklare står inför: Hur ska vi behålla säkerheten och servicen på landsbygden? Motionerna kommer att utredas av Svensk Byaservice på förhand, men besluten tas på Landsbygdsriksdagen efter det att de diskuterats i arbetsgrupper. Arrangörer för Landsbygdsriksdagen är Svensk Byaservice och Aktion Österbotten rf.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Engagerad by som lyckats skapa ett brett spektrum av evenemang – Nederpurmo Årets by i svenska Österbotten

Årets by i svenska Österbotten 2014 - Nederpurmo (1)
Sisbacka från luften
Foto: Håkan Sandberg

I fjol drog sommarteatern vid Åliden i Nederpurmo 4 500 åskådare, årets revy i Purmogården hade en publik på nästan 3 000 personer och Purmo loppisrace, ett fenomen som fick sin början i Purmo år 2011, lockar ut tusentals människor på fyndjakt varje sommar. De här exemplen på evenemang gör Nederpurmo till en levande by för invånarna och till ett utflyktsmål för folk längre ifrån. Plussar man sedan till byarådets engagemang kring Stinasholma och hembygdssällskapets verksamhet på Åliden museiområde, tidsresorna vid Fagerbacka fäbodställe och fotbollsföreningen IF Standards matcher, börjar man ha täckt in många av de ca 700 personer som bor i byn Nederpurmo i Pedersöre. Anette Forsström-Fellman, ordförande för Nederpurmo byaråd, gläder sig å hela byns vägnar, medan Linda Finnberg, ordförande i Purmo hembygdssällskap, ser utmärkelsen som ett kvitto på att purmoborna gjort något rätt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Senaste Newsletter från aktionsgruppen I samma båt

I samma båts Newsletter juni 2014Aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry, som fungerar som Leader-grupp i Åbo skärgård, har kommit ut med sitt senaste nyhetsbrev – Newsletter. Verksamhetsledaren Emil Oljemark skriver bl.a. i sin spalt om elementen för en lyckad näringsverksamhet i vår fina skärgårdsmiljö. Han nämner också att det allfinlandssvenska innovationslägret i mars i Pargas fick honom att tänka djupare på företagandet. Vidare tar han bl.a. upp läget i den gamla och nya programperioden, samt fiskeriprogrammet. Övrigt i nyhetsbrevet är aktuella nyheter – Hemvändardagen i Dalsbruk 14.7, färdig bloggsida för Leadereffektprojektet, samt att det nya Leader-brandet/utseendet kommer att tas i bruk. Ytterligare ges info om vad som är på gång angående periodskiftet.

Det tvåspråkiga Newsletter (juni 2014) finns att läsas på I samma båts hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

För dina idéer! – se Leader-videon

Leader-logo 1Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa. På Youtube kan ni se en video om Leader, både en helt finsk version och en med svensk text.

Under Leader-veckan 9-15.6 var det tillräckligt med besökare och program. Leader-grupperna och andra arrangörer verkade nöjda med evenemanget, trots det kyliga vädret. Händelsen fick även bra uppmärksamhet i media och redaktörerna besökte på ort och ställe flera ställen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Närmat som business presenteras på seminarium i Tammerfors

Aitojamakuja.fi - Äktasmak.fi nyheter 2-2014 (1)Seminariet Aitoja Makuja – lähiruoka on bisnes! (Äkta smaker – närmat är en business!) arrangeras 9.10 kl. 10-14.30 på Nordic Food-mässan i Tammerfors. Under tillställningen får man höra vilka riksomfattande och lokala åtgärder man har gjort för att främja efterfrågan av närmat, samt hur man kommer att fortsätta vidare. Bland talarna återfinns Kirsi Viljanen, närmatskoordinator från jord- och skogsbruksministeriet. Viljanen tar upp i sitt tal framtiden för närmaten, Lähiruokatulevaisuus – katsaus alan kehittymiseen ja tulevaisuuden kehittämistoimenpiteisiin. Seminarieprogrammet finns (på finska) som länk på webbplatsen www.nordicfoodexpo.fi. Arrangörer för seminariet är projekten Äkta smaker II och Parasta Pöytään Pirkanmaalta.

Uppgifterna är från Aitojamakuja.fi/Äktasmak.fi:s nyhetsbrev 2/2014, som även innehåller info om kampanjveckan Lokala sommardelikatesser – äktasmak.fi 13-22.6, samt en enkät om närmat.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

HSSL deltar med egna evenemang i Almedalen

Almedalen 2012
Publikhav i Almedalen
Foto: Region Gotland

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) ska delta med egna evenemang i Almedalen. Den 3 juli ska man ha fyra seminarier och ett mingel där man presenterar sitt landsbygdspolitiska program i Ideella trädgården. HSSL:s samarbetspartners i Ideella trädgården är Ideell arena, Forum och Riksidrottsförbundet. Både deras och HSSL:s spännande program hittar man på www.ideellatradgarden.se. Man kan även följa vad som händer i Ideella trädgården på Twitter och Instagram, med hashtaggen #ideellaträdgården.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida.

Almedalsveckan i Visby 29.6-6.7
De tidigare årens politiska tal under Almedalsveckan i Visby, Gotland har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och för övriga världen. Alla är välkomna och ordet är fritt under Almedalsveckan.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Statsrådet utnyttjade sin behörighet – beslöt om tvångsfusioner för kriskommuner

Kommunvapen - Lavia
Lavia
Bildkälla: Wikipedia

Statsrådet har för första gången utnyttjat sin behörighet att slå samman en kriskommun med en annan kommun mot någondera kommunens vilja, då man 12.6 beslöt att Lavia slås samman med Björneborg och att Tarvasjoki slås samman med Lundo. Besluten baserar sig på kommunstrukturlagen som trädde i kraft år 2013. Statsrådet beslöt dessutom om frivilligt anslutande av Jalasjärvi, som varit föremål för kriskommunförfarande, till Kurikka. ”Besluten är nödvändiga i syfte att trygga kommuninvånarnas service. Såväl Lavia som Tarvasjoki har i åratal befunnit sig i en ekonomisk kris som de inte klarat av åtgärda på egen hand. För Jalasjärvis del behövdes inte någon tvångssammanslagning, eftersom kommunen själv hittade en sammanslagningspartner, och eftersom fullmäktige i båda kommunerna understödde sammanslagningen”, säger trafik- och kommunikationsministern Henna Virkkunen. Lavia kommun har gått med underskott de senaste 11 åren och har uppfyllt kriskommunkriterierna sedan 2007, medan Tarvasjoki kommun har genomgått ett utvärderingsförfarande två gånger.