Kategorier
2014 Nyhetsbrev 23/2014

Leadervecka och Byavecka hela nästa vecka i hela landet

Leadervecka 9-15.6.2014I hela Finland arrangeras en Leadervecka och Byavecka med Öppet hus den 9-15.6, där också Leader-grupperna och byaverksamheten i bl.a. Österbotten är med. Gå in på Facebook eller på deras hemsidor (www.aktion.fi, www.pirityiset.fi, www.yhyres.fi), så får du se hurudana evenemang som ordnas under den här veckan. Du får se vilka projekt som har finansierats och vilka resultat som man har nått i byarna. Du är också välkommen att diskutera den nya programperiodens möjligheter eller dina projektidéer med Leader-gruppens personal. På Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s kontor hålls även Leadervecka och öppna dörrar 10.6.

Mer om vilka grupper som deltar i Leaderveckan finns på webbplatsen leadersuomi.fi. Se även på arenan.yle.fi en bra dokumentär om EU-stöd och Leader. Här berättas om hur stödsystemet fungerar och det ges konkreta exempel.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 23/2014

Boendemiljön, naturen, landsbygden uppskattas mest i Solf by visar enkät

Solf - logo (1)Solf by i Korsholm är genuin landsbygd där alla hälsar på varandra, men samtidigt är avståndet till Vasa litet. Det här hör till det goda med Solf, enligt den invånarenkät som Institutet för finlandssvensk samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa gjorde i våras. I blomsterhandeln mitt i byn resonerar Carina Ekholm och Ulrika Häggström på samma sätt. Enligt Ekholm håller folk ihop och verkar trivas. Det är också lugnt. Häggström trivs jättebra, och här finns det mesta de behöver – daghem, skola och butiker. Det som står överst på deras önskelista är ett äldreboende, och så hoppas de att någonting ska göras åt den gamla skolan.

Antalet hushåll som svarade på enkäten var 390 stycken (ca 50 procent). Hela 42 procent av de hushåll som svarat, är inflyttade och nästan lika många, 41 procent, består av familjer där någon är inflyttad, vilket kan vara en orsak till att många efterlyst fler byafester där byn kunde presentera sig för nyinflyttade och vice versa. Tio procent av hushållen var finskspråkiga, och här kunde Solf göra mer för att integrera dem, menar forskaren Kjell Herberts på Institutet för finlandssvensk samhällsforskning.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 23/2014

Stadsdel i Vasa blev självständig för tre dagar

Brändö i Vasa
Brändö i Vasa
Bildkälla: projektet Medibothnia

Stadsdelen i Brändö i Vasa har en stark vi-anda, och som symboler för det får stadsdelen nu en egen flagga. Därtill arrangerades ett flertal evenemang under den s.k. Brändökarnevalen. Genom en folkomröstning har Juha ”Mehis” Wahlström blivit vald till borgmästare. Han har nästan hela sitt liv bott på Brändö och tog sitt nya ämbete med ro och sade skämtsamt: ”Mina vänner har redan länge skojat och kallat mig för greven av Brändö, så det här med borgmästare är väl bara en logisk fortsättning”. Som den nye borgmästaren ville Wahlström jobba för Smulterös framtid (en liten ö invid stadsdelen, red. anm.) och kollektivtrafikens utveckling.

Brändöjippot är en del av Settlementföreningens projekt Det nya lokalsamhället, vilket leds av Anne Majaneva. ”Projektet syftar till att stärka den lokala identiteten och till att söka nya verktyg för att engagera invånare i att ta del av lokalsamhället”, säger Majaneva som med glimten i ögat lovade att Vasa efter evenemangets slut skulle få fusioneras med Brändö. Enligt Majaneva kommer idén till en ”självständighetsförklaring” från Vilnius, där man haft liknande jippon.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 23/2014

Vindkraft ska liva upp byar i Pjelax

Wind PowerI höst ska fem vindkraftverk snurra i vindkraftsparken i Svalskulla i Pjelax, Österbotten. Det var för ungefär två år sedan som man på allvar började fundera på vindkraft i Pjelax. Efter att ha underhandlat med flera bolag, fastnade man till slut för svenska Vindin som samarbetspartner. Bengt Norrback, ordförande för den styrgrupp som skogsägarna har grundat, samt Dan Sörhannus och Mats Lipkin, vilka även ingår i styrgruppen, menar att Vindin verkade stabilast, och har stora svenska och finska bolag som finansiärer. Projektet har sedan framskridit ganska snabbt. Det är trots allt ett ganska litet projekt och krävde ingen miljökonsekvensbedömning, utan kommunen kunde ge byggnadstillstånd. Vindkraftsparken ligger ca en kilometer ifrån närmaste bebyggelse. Inga besvär har lämnats mot den, utan responsen på projektet har varit positiv. Ett örnbo gjorde att några kraftverk måste strykas av parkens planerade nio vindkraftverk.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 23/2014

PREPARE Gathering 2014 hålls i Finland och Estland

PREPARE Newsletter May-June 2014 (1)Den 5-9 september hålls PREPARE Gathering 2014 i Finland och Estland. Huvudmålet för sammankomsten kommer att vara större talan för landsbygds-Europa, Raising the voice of rural Europe. Det här kan man bl.a. läsa om i PREPARE Newsletter för maj-juni, som har följande rubriker:

 • Balkan Floods
 • Anna Lindh’s Mediterranean Journalist Award
 • Forum Synergies Youth Scholarships
 • Survey on the State of Play of CCLD
 • e-Skills: Commission launched new campaign
 • ELARD’s LAG Staff Exchange Program: 4th edition
 • Central Europe 2020: Join the Community and Share Project Ideas
 • Europe for Citizens 2014-2020: Open Calls
 • Outcomes from ENRD Seminar in Lithuania
 • New Guidance Documents published by European Comission
 • Empowering rural stakeholders
 • PREPARE Gathering 2014, 5-9 September 2014, Finland and Estonia
 • Conference on Community-Led Local Development (CLLD), 28 May 2014, Brussels
 • Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities, 2-8 October 2014, Norway
 • 3rd Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region, 26-27 June 2014, Vienna

PREPARE Newsletter (May-June 2014) kan läsas på PREPARE:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 23/2014

Reflektioner från Landsbygdsriksdagen i senaste nyhetsbrevet från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 3-2014Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) senaste nyhetsbrev har temat Landsbygdsriksdag. Här kan man läsa om vad som hände på Landsbygdsriksdagen 16-18.5 i Gästrikland, och hur det gick med målet om 80 procent lokal mat. Vad gäller landsbygdsriksdagar, så planeras en ny europeisk landsbygdsriksdag till år 2015 i samband med Lettlands landsbygdsriksdag. Konceptet med landsbygdsriksdag sprider sig i Europa – Skottland respektive Kroatien ordnar sin första landsbygdsriksdag i år, medan spanska regionen Katalonien anordnar sin första landsbygdsriksdag 2015, då även den första alltyska landsbygdsriksdagen ordnas.

Nyhetsbrevet (3/2014) finns att läsas på HSSL:s hemsidaSe även den sista versionen av Open Space-processen från Landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 23/2014

Prisbelönad idé – pärlband av eremitstugor i den åländska skärgården

Ålands skärgård
Åländsk skärgård
Bildkälla: Wikimedia Commons

Bodarna på de forna fiskelägena i Ålands ytterskärgård fungerade som inspirationskälla när värden på rekreations- och konferensön Silverskär på norra Åland, Johan Mörn, lanserade sin idé om eremitstugor i skärgården. Idén har fått första pris i Skraknästet, en årlig tävling som efterslyser nya idéer för den åländska turismen. Verksamheten på fiskelägena var som mest intensiv från juli till mitten av september, då man fiskade höstlekande strömming som fanns i det yttersta havsbandet. Det var långt hem till byarna och man byggde enkla kojor på ytterskären. Där bodde man under de intensiva veckorna, ibland flera familjer i samma lilla koja.