Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

Pendling kan slita på hälsan

Countryside as Seen from a Moving TrainAtt ha långt till jobbet kan slita på både kropp och psyke, för pendlare drabbas i högre utsträckning av högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar och fetma. Ändå gör många som Marcus Boström, som pendlar fem timmar varje dag. Boström är helt slut när han kommer hem. Han orkar inte göra någonting. Nästan 1,5 miljoner svenskar arbetspendlar, d.v.s. de passerar minst en kommungräns på väg till jobbet, men omkring 300 000 passerar även en länsgräns, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Möjlighet till högre lön eller bättre boende gör att betydligt fler väljer att ha en längre resväg till jobbet i dag än för tio till tjugo år sedan, medan andra pendlar för att över huvud taget kunna jobba. Få är dock beredda att ha mer än en timme enkel väg till arbetet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

Vad förändras på landsbygden? – presentation av det nya landsbygdsprogrammet

Ko (1)Det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland har godkänts av statsrådet och sänts till Europeiska kommissionen för behandling. Kommissionen väntas godkänna programmet på hösten, så att det kan köra i gång fullt ut nästa år.

Vilka möjligheter erbjuder landsbygdsprogrammet som stöd för ett hållbart och lönsamt jordbruk, en mångsidig företagsverksamhet och fungerande service? En hurdan landsbygd vill man skönja efter programmet? En hurdan inverkan vill man ha av landsbygdsprogrammet? Vilka förändringar får man till stånd och hur kommer de att påverka hela Finland? De här frågorna behandlar man på seminarietMikä muuttuu maaseudulla? Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, under vilket man bl.a. får höra anföranden av jord- och skogsbruksministeriets statssekreterare Risto Artjoki och kanslichef Jaana Husu-Kallio. Seminariet hålls 13.5 kl. 9-12(-13) i Paasitorni i Helsingfors.

Program och anmälan (senast 5.5) finns som länkar på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

SYTY flyttar kansliet till kommunhuset i Bjärnå

Kylätoiminta ry-namnetPå Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s styrelsemöte 28.11 beslöt man att SYTY:s kansli i Suomusjärvi flyttas till f.d. kommunhuset i Bjärnå. Både Suomusjärvi och Bjärnå finns belägna i landskapet Egentliga Finland. Bjärnå, som är en tätort i Salo stad, är belägen mellan Ekenäs (35 km) och centralorten Salo (23 km). Flytten sker redan den 13 juni. Kommunhuset i Bjärnå som renoverats, erbjuder goda mötes- och kansliutrymmen för SYTY.

Uppgifterna är SYTY:s senaste nyhetsbrev (april 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om att det blir byte på ekonomichefsposten. SYTY:s nuvarande ekonomichef Raija Tuppurainen går i pension 16.5 och efterträds av Tuomas Rokka (började 14.4). Vidare kan man läsa att det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020 är klart, att byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar hålls 14-15.5 i Tammerfors och att vårens Leader-forum hålls 12-13.5 i Uleåborg.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

Häng med till Landsbygdsriksdagen i Pedersöre!

Sursik skola i Pedersöre
Sursik skola
Foto: Pedersöre kommun

Den trettonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10, kommer eventuellt att slå alla rekord vad gäller deltagande och varierande aktiviteter. För denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” landsbygdsriksdagsförhandlingar, utan det utlovas ett projekttorg, en giftshop, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten med mera. Det skall även vara möjligt att följa förhandlingarna via TV-monitor och så vidare. Landsbygdsriksdagen är samtidigt en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för problemen är ofta de samma fast omgivningen varierar.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

Ansökan om att bli godkänd Leader-grupp inleds

Leader-logoJord- och skogsbruksministeriet inleder en officiell ansökan för Leader-grupper, vars verksamhet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Grupperna är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och projekt, vilka bidrar till att hålla landsbygden livskraftig. För Leader-arbetet används finansiering som kommer från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Statsrådet har godkänt programmet 2014-2020, medan kommissionens godkännande väntas i höst. Förhoppningsvis kan hela programmet tillämpas från början av år 2015. Av programmets offentliga medel har det reserverats 300 miljoner euro för Leader, vilket är något över 5 procent av programmets EU-finansiering.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 18/2014

Nya utvecklingsprogrammet det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 - esitysStatsrådet har godkänt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020, vilket är det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft. Programmets offentliga medel uppgår till 5 618 miljoner euro, varav en del är EU-pengar och en del nationella medel, samt därtill privat finansiering genom investeringar. EU-ministerrådet beslöt om andelen EU-pengar i fjol. För utvecklingsprogrammet har det anvisats lite mer offentliga medel än under den förra programperioden. Det breda programmet bygger på EU:s landsbygdsförordning, erfarenheterna från den förra programperioden, utvärderingsresultaten och samråden med intressentgrupperna, samt allmänheten.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

Reformhärvan en ondskefull helhet

Ordet reformerFörvaltningen, ja, hela samhället vänds upp och ner genom olika reformer, där ingen tar sig an helheten. Det grötiga komplexet är en riktig reformhärva, fastän intentionerna är goda. Men ändlösa försök att avancera med hjälp av enskilda beslut och projekt bara ökar förvirringen, och problemen blir allt mer djävulska. Servicen försvinner från lokalsamhällena, medborgarna blir obetydligare och strukturerna större. Social- och hälsovårdsreformen med sina fem jätteregioner är som tagen ur en geografs mardröm. Med reformen som nu skissas på, kan slutresultatet bli att man s.a.s. torkar bordet med allt vad kommunal demokrati och självstyre heter och överlämnar fältet till transnationella servicefabriker, som inom kort med sitt monopol kan diktera spelreglerna för social- och hälsovården.

”Medborgarnas intressen glöms bort när man försöker bygga stort och fantastiskt. Mitt i den här röran flaxar kommunreformen, den nya kommunallagen och statsandelsreformen med brutna vingar.”

Nu börjar regeringen även tumla om i central- och regionalförvaltningen, så reformhärvans biomassa håller på att få gott om ny näring.