Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Fortsatt urbanisering är en gissning

working like a dogPå svenska regeringens Landsbygdsforum den 10 april talade Teo Härén om hur Internet ändrar krafterna bakom urbaniseringen. Härén berättade att han ville utmana de som lyssnade att skapa sanningar om framtiden. ”Vägen mot staden är inte enkelriktad. Det är möjligt att åka åt andra hållet också. Internet har förändrat både våra liv, hur vi är på banken, hur revolutioner styrs och hindras, så kan det väl påverka var vi väljer att bo”, säger Härén. Fortsatt urbanisering är inte en sanning, utan det är en gissning. De målbilder som vi har påverkar våra val.  Att göra prognoser för hur folk kommer att bo, utan att låtsas om att Internet inte fanns, är faktiskt stötande och falskt, menar Härén, som fortsatte med att berätta om statistik och att man i prognoser haft fel förr.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Inga tvångsfusioner av kommuner i stadsregioner

Wooden mannequins pushing puzzle pieces into the right placeDet blir inga framtvingade tvångsfusioner av kommunerna i stadsregionerna, för ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper har beslutat dra tillbaka den omtvistade paragrafen om tvångsfusioner i den nya kommunstrukturlagen. Oberoende av kommunernas åsikt, hade paragrafen gett regeringen möjlighet att besluta om kommunsammanslagningar i stadsregioner. Paragrafen hade dock inte gällt metropolområdet kring huvudstaden. Paragrafen om tvångsfusioner har väckt starkt motstånd under remissrundan i kommunerna. Den hade också möjligen stridit mot grundlagen. Bland partierna har Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet protesterat mot paragrafen om tvångsfusioner. Överenskommelsen om vårdreformen nyligen bidrog även till att tvångsparagrafen stryks.

Uppgifterna är från (11.4) webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

CLLD i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 3-2014Temat i Svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, är Lokalt ledd utveckling (CLLD). Passa på och ta del av tankar från Leader-Sverige! I nyhetsbrevet får man också veta mer om ett spännande projekt i Östergötland, vilket samlar innovatörer inom jordbruket – Grönovation heter det och dess projektledare Per Frankelius har mycket spännande att berätta. En rapport från Lokalekonomidagarna finns även med, samt lite annat smått och gott.

Nyhetsbrevet (nr 3/2014) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsidaSe även text om att drygt 250 personer var samlade i vackra Münchenbryggeriet med dess fria utsikt över Riddarfjärden för vårens nätverksträff, där temat var Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Landsbygdens projekt- och nätverksträff hålls i Nådendal

YTR och landsbygdsnätverket - logonDen 5-6 maj arrangeras landsbygdens projekt- och nätverksseminarium i Nådendal Spa, Nådendal med temat Yhteistyöllä menestystä – Mahdollisuuksien maaseutu (Framgång genom samarbete – Möjligheternas landsbygd). Seminariets målgrupper är de som förverkligar landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt på nationell nivå, landsbygdsutvecklare, forskare, landsbygdsnätverkets och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) aktörer, samt de som är intresserade av ämnet. Under dagarna behandlar man resultat och framtid för nationell projektverksamhet, samt utveckling av nätverksarbetet. Tillställningen ordnas av YTR och landsbygdsnätverksenheten.

Länkar till anmälan (senast 17.4) och program med tilläggsuppgifter finns (på finska) i händelsekalendern på webbplatsen landsbygd.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Myndigheten Tillväxtanalys söker exempel på framgångsrika attraktivitetssatsningar i Norden

UtskriftDen svenska myndigheten Tillväxtanalys söker goda exempel i de nordiska länderna på kommuner som framgångsrikt arbetat med ”attraktivitet”, d.v.s. att vara attraktiv för inflyttare, företag eller besökare, t.ex. en kommun som genom tydligt arbete lyckas attrahera inflyttare och öka sin befolkning. Det är just goda exempel man är intresserade av. Om ni känner till någon sådan här kommun, så tipsa till e-mailadressen inger.normark@tillvaxtanalys.se. Här nere följer texten från Tillväxtanalys i sin helhet:

Exempel på framgångsrika attraktivitetssatsningar

Förmågan att behålla, attrahera och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att regioner och kommuner ska bli utvecklingskraftiga. Människor väljer attraktiva platser att bo på, besöka och driva företag på. För den fortsatta löpande utformningen av den regionala tillväxtpolitiken har Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i Sverige gett myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att göra en omvärldsanalys kring hur attraktiva platser definieras samt vilka faktorer det är som skapar attraktivitet på en plats i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Lokala arrangörer sökes till Föreningsfestivalveckan

Föreningsfestivalen 2014 - logoNu har föreningar och organisationer möjlighet att ansöka om att bli lokal arrangör och ordna ett evenemang under Föreningsfestivalen 2014, som hålls under vecka 41, alltså 6-12 oktober. Det kan vara ett mindre evenemang som ordnas lokalt för en specifik målgrupp, eller ett större evenemang som lyfter upp ett speciellt tema för en större målgrupp. Lokalarrangörerna får dessutom stöd och hjälp, synlighet och en fin chans att stärka föreningslivet, samt lyfta fram sin verksamhet och den vägen rekrytera nya medlemmar.Temat för festivalveckan är Lev (förenings)livet och ett mål är att skapa samarbete över ort-, region-, språk- och generationsgränser.

Mer info med ansökningsuppgifter (ansökan senast 15.5) finns på Föreningsfestivalens hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Föreläsningar om brainstorming i Österbotten

Föreläsningar om brainstorming i Österbotten våren 2014 - infoSvenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU) ordnar för medlemmar inom SÖU, Marthaförbundet och Finlands svenska hembygdsförbund rf föreläsningar om brainstorming. Målet är att hjälpa föreningar till ny verksamhet med fokus på samarbete föreningar emellan. Det kommer att ordnas fyra likandana tillfällen runt om i Österbotten: 16.4 i Pedersöre uf-lokal, 22.4 i Kvevlax uf-lokal, 23.4 i Malax uf-lokal och 29.4 i Terjärv uf-lokal. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig en metod till hur brainstorming fungerar och inspireras till nya idéer och ny verksamhet i er förening. Svenska folkskolans vänner kommer att närvara och inspirera er till samarbete och hjälpa er att innovativt komma fram till nya evenemang. Ifall ert samarbete rör ett evenemang kan ni ansöka om bidrag av projekt Föreningsfestival 2014 som kommer att ordnas hösten 2014. Detta betyder att ni efter föreläsningen kommer att få en chans att genomföra ert evenemang hösten 2014. Se inlägget ovan, Lokala arrangörer sökes till Föreningsfestivalveckan.

Anmälan om deltagande görs till Simone Häggdahl, simone@sou.fi eller på mobil 050 561 3718.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Landsbygden producerar många varor och tjänster som vi är beroende av

Bönderna behövs! - logoNylands svenska producentförbund (NSP) har hållit vårmöte 7.4 i Haiko, Borgå. I ett uttalande från mötet ger man sin syn på utvecklingsmöjligheterna på landsbygden. Här nere följer uttalandet i sin helhet:

UTTALANDE FRÅN NSP:s VÅRMÖTE 7.4.2014 i HAIKO, BORGÅ

Utvecklingsmöjligheter på landsbygden

På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av för vårt välmående och för att möta till exempel klimatförändring, samt ett ökat mat- och energibehov, påminner de nyländska lantbruksproducenterna som var samlade till NSP:s vårmöte på måndagen i Borgå. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många goda utvecklingsmöjligheter bl.a. gällande sysselsättning, energilösningar och närproducerad mat. Ett nytt exempel på detta är de REKO-matringar som bildats på olika håll.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Laura Johansson nytt byaombud i Åboland

Laura JohanssonNya byaombudet i Åboland Laura Johansson ser fram emot att få träffa intressanta människor som entusiastiskt jobbar med att hålla vid liv och aktivera sin hembygd och sina hembyar. Hon hoppas kunna hjälpa folk i Åboland att komma igång med nya saker och jobba vidare på de saker som de redan håller på med. Johansson, som vikarierar mammalediga Pia Prost och började det nya arbetet 1.4, är själv aktiv inom byaföreningen som finns på hennes hemholme Stormälö, samt inom flera andra lokala föreningar i Pargas. Johansson älskar skärgården och har aktivt arbetat med ProMalm-processen som strävar till att utveckla Malmen, Pargas största centrum. Hon har bott en kort tid i Houtskär i sin ungdom, men rört sig väldigt mycket i Åboland. Så de frågor som hon kommer att jobba för nu, har varit viktiga för henne sedan barndomen.