Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Landsbygden viktig för finländarna

Landsbygd 2014-barometernFinländarna ser landsbygden som ett dynamiskt område, där det finns möjlighet att utveckla nya slags tjänster och näringar, och samtidigt kunna njuta av naturens frid och andra ingredienser i ett gott liv. Det här framgår av Landsbygd 2014-barometern, som publicerades av arbets- och näringsministeriet 23.1. Landsbygden har nämligen en viktig roll i finländarnas liv – nu och i framtiden. Olika svarandegrupper anser att landsbygdens betydelse för vårt land till och med kommer att öka i framtiden. På landsbygden ser man potential för utveckling av många nuvarande, samt nya affärsmöjligheter. Speciellt möjligheterna för produktion av förnybar energi, närproducerad mat och därtill relaterade tjänster, samt upplevelse- och rekreationstjänster kommer kraftigt att förbättras. Landsbygden betraktas även som en bra miljö för innovativ företagsamhet. Finländarnas föreställning om landsbygden är mycket positiv, och förknippas starkt med natur, äkthet och ett gott liv. Även en miljövänlig livsstil förknippas med landsbygden, medan man däremot inte associerar negativa företeelser, såsom stress och att vara en belastning för samhällsekonomin, med landsbygden. Stad och landsbygd anses komplettera varandra.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

”Folk vill bo nära staden men ha en stor gård och njuta av naturen”

Hankmoskylt
Foto: Stefan Råback

För Stefan Råback i Västerhankmo, Korsholm har det stor betydelse att havet som han fiskar i ligger tio minuter bort och att han kan jaga bakom husknuten. Sedan 16 år tillbaka bor familjen Råback i byn, ca en halv timmes bilfärd från Vasa centrum. Västerhankmo och Österhankmo har sedan år 2006 genomgått stora förändringar. Byarna har fått en klart ökad inflyttning, och det är inte bara folk med rötter i byarna som flyttar in. För närvarande håller Korsholms kommun på att bygga kommunalteknik i Röjmaren, där det blir nio nya tomter. Det som började som ett utvecklingsprojekt, har i dag resulterat i ett radhus byggt med byakrafter och en egen bostadsförmedling, en ishockeyrink, 30 kilometer skidspår och en egen byaportal på webben som koordinerar alla tjänster som finns i byn. I Hankmobyarna finns hela fjorton föreningar och organisationer som tillsammans skapar en livskraftig landsbygd nära staden. Landsbygdsöversikten (se inlägget ovan) som arbets- och näringsministeriet gjort, delvis baserat på barometern, lyfter fram de lokala föreningarnas roll när det gäller att upprätthålla service på landsbygden. Varor och tjänster kring turism, bioekonomi och energiproduktion förutspås växa, något som Råback bara kan instämma i.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Projektproffs i Österbotten samlas till inspirationsdag i Vasa

EU-fondernas gemensamma inspirationsdag 5.2.2014EU-fondernas gemensamma inspirationsdag Mot en ny projektkultur i Österbotten hålls 5.2 kl. 9-16 på Spahotell Rantasipi Tropiclandia i Vasa. Det är projektproffsen som samlas för att diskutera vad man lärt sig under perioden, och framför allt för att utarbeta en ny slags projektkultur för den påbörjade programperioden. Den tvåspråkiga tillställningen är avslappnad. Syftet är att deltagarna ska lära sig av varandra, diskutera och lära känna varandra över substansgränserna. Teman för dagen är: Vad har vi lärt oss av denna programperiod och kan vi hitta nya metoder? Vad borde fås till stånd i Österbotten under kommande programperiod, samt hur utarbetas tydliga mål och ett vinnande teams element? Dagens huvudtalare, forskare Anssi Tuulenmäki och olympiamedaljören i segling Thomas Johanson, uppmuntrar deltagarna att våga prova någonting nytt och att ställa upp höga mål.

Mer info, program och anmälan (förlängd till 29.1) finns som länkar på webbplatsen ely-pohjanmaa.mailpv.net. Se även info i Österbottens förbunds Nyhetsposten – Uutisposti nr 1-2014.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Valår sätter prägel på svenska Landsbygdsriksdagen

Svenska Landsbygdsriksdagen 2014 - logoNär den svenska Landsbygdsriksdagen hålls den 16-18 maj i Sandviken, Gävleborg, kommer över tusen deltagare från hela Sveriges landsbygd att tillsammans sätta agendan för landsbygdspolitiken, och eftersom det är valår kommer frågorna som rör landsbygden att vara extra skarpa och extra viktiga. En mängd politiker kommer även att finnas på plats för att försvara sin landsbygdspolitik och lära sig av deltagarna. Ett partiledarsamtal ska hållas på söndagen och vara öppen för allmänheten. Fyra partiledare har hittills tackat ja till att delta: Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V), Gustav Fridolin (MP) och Jimmie Åkesson (SD). ”Vi hoppas att det blir full pott med alla partiledare. De borde verkligen komma till detta viktiga forum och visa att de menar allvar när det gäller utvecklingen av landsbygden”, säger projektsamordnaren och handläggaren Claes Becklin på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). Becklin är projektledare för Landsbygdsriksdagen. Som moderator för partiledarsamtalet fungerar Ulf Wickbom, känd journalist och debattör.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida. Se även hemsidan för Landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Kranskommunerna vinnare

Young Couple with Two Children (8-12) Walking on the BeachDe stora städerna är ekonomiskt sett förlorare, trots att deras befolkning ökar. Under en tioårsperiod har Helsingfors förlorat mest skatteintäkter på flyttningsrörelserna, varav även Åbo, Tammerfors och Kuopio är stora förlorare. Det här beror på att barnfamiljer med goda inkomster flyttade bort från städerna, medan studerande, arbetslösa och andra låginkomsttagare flyttade in. De stora vinnarna är städernas grannkommuner, kranskommunerna, där skatteintäkterna i förhållande till invånarantalet steg mest, vilket bör beaktas då regeringens kommunreform utvärderas.

Uppgifter i dagstidningen Savon Sanomat har återgetts på svenska under vinjetten Andras röster i Hufvudstadsbladet (24.1).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Modeorden crowdfunding och crowdsoursing behandlas på föreläsning i Vasa

Föreläsning om crowdfunding och crowdsoursing 7.3.2014 - Björn Wallén och Kjell Herberts
Björn Wallén (överst) och Kjell Herberts

Svenska studiecentralens mångårige rektor Björn Wallén övergår till nya arbetsuppgifter som direktor vid Lärkkullastiftelsen i slutet av mars. Nu inbjuder studiecentralen tillsammans med Bildningsalliansen, där Björn också är viceordförande i styrelsen, alla Björns samarbetspartner till en ”avskedsföreläsning” i Vasa fredagen den 7 mars kl. 9-12 på Vasa Arbis. Föreläsningen tar upp modeorden crowdfunding och crowdsoursing, fenomen som är på stark frammarsch. Översatt i finlandssvenska termer pratar vi kanske om ”tanketalko och gräsrotsfinansiering”.  Tillsammans med sociologen Kjell Herberts från Åbo Akademi kommer Björn att öppna upp begreppet och fundera på om detta kan vara några nya möjligheter till finansiering och utveckling av förenings- och organisationslivet. Tillställningen, som börjar med kaffe kl. 9-9.30, är gratis.

Mer info och länk till anmälningsuppgifter (anmälan senast 5.3) finns på webbplatsen studiecentralen.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Projektet för Leader-kvaliteten i gång på allvar

Maaseutu.fi - logoDet pågåendet projektet för Leader-kvaliteten har kommit i gång på allvar efter en något trög start, där målet är att implementera Leader-arbetets verksamhetsprinciper och värderingar, samt att säkerställa en jämn kvalitet i hela Finland. Dessutom arbetas det för att utveckla rutinerna och minska riskerna. Kvalitetsprojektet genomförs i det stora hela på samma sätt i varje NTM-område, men områdena kan modifiera programmet enligt sina egna behov. Syftet med arbetet för Leader-kvaliteten är att varje Leader-grupp ska ta fram en kvalitetshandbok åt sig, som är ett kärnfullt, konkret dokument, vilket beskriver de viktigaste uppgifterna som en process. Mallen för kvalitetshandboken är densamma för alla, men varje Leader-grupp definierar själv hur de vill sköta sina kundrelationer, samt upprätthålla och utveckla sina partnerskap och vilket innehåll kärnprocesserna ska ha.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Kom med och utveckla samarbetet i Raseborg! – diskussionstillfälle i Ekenäs om resursbaserad byautveckling

IDNET - logoTillsammans kan vi främja dialogen mellan byarna och tätorterna, de föreningar som verkar där och staden. Samtidigt får vi också höra mera om ABCD-metoden, som ger en intressant synvinkel på lokalutveckling. Vi hoppas att alla, både små och stora byar, samt tätorter i Raseborg, skall vara representerade. Både föreningsrepresentanter och privatpersoner är varmt välkomna! Stadsfullmäktige och tjänstemän från staden är även inbjudna. Det är det identitetsbaserade landsbygdsnätverket (IDNET) vid Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen som inbjuder till det tvåspråkiga diskussions- och informationstillfället, Samarbete för ett bättre Raseborg!, om resursbaserad byautveckling 3.2 kl. 16-17.45 i Seminarieskolan, Ladugårdsgatan 1-3, i Ekenäs. Medverkar gör Raseborgs fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (Samarbete och välfärd i Raseborg), sakkunnig på Kommunförbundet Cia Åström (Utmaningar!), specialsakkunnig Peter Backa på IDNET (Platsbaserad politik och Resursbaserad byautveckling (ABCD)), samt Holger Wickström från Västnylands Byar rf, Gunilla Wasström från Pomoväst rf och Kati Sointukangas från projektet Närdemokrati i västra Nyland.

Med tanke på serveringen önskas anmälningar senast 30.1 på e-mailadressen: hankekoordinaattori.raasepori@lohjankylat.fi. Se även PDF-filen.