Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Närdemokratimodeller behandlas på föreläsning i Pargas

Ordet närdemokratiForskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi föreläser om olika närdemokratimodeller i Finland vid en tillställning som hålls 15.1 kl. 17.30 i stadshuset i Pargas. Föreläsningen, som är gratis och öppen för alla intresserade, tar avstamp i den rapport som Sandberg och forskare Ritva Pihlaja skrev för finansministeriet år 2012. Syftet med rapporten var att ta fram information om invånarnas deltagande- och påverkningsmöjligheter med tanke på förnyelsen av kommunallagen och utvecklandet av den kommunala demokratin. Sandberg kommer att berätta vad som hänt sedan rapporten utkom (förändringar på fältet, beredningen av den nya kommunallagen m.m.), och inleder en diskussion om modeller för en fungerande närdemokrati i Åboland. Arrangör för föreläsningen är Egentliga Finlands Byar rf/projektet Kansalaiskunta.

Uppgifterna med anmälningsinfo (för serveringens skull anmäl senast 13.1) finns på webbplatsen efbyar.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Kommunreform och penningsparande – diskussionstillfälle i Helsingfors för medborgar- och föreningsaktivister

Karta över stad-landsbygd klassificeringMåndagen den 20 januari ordnas ett tvåspråkigt diskussionstillfälle, Kommunreformerna fortskrider och pengar skall sparas – är din förening redo?, på G18 i Helsingfors för medborgar- och föreningsaktivister om de kommande utmaningarna. Avsikten är att man tillsammans diskuterar:

  1. Reformerna och sparåtgärderna i kommunerna påverkar medborgar- och föreningsaktiviteten på landsbygden, men hur?
  2. Reformen av kommunlagen kan komma att förändra medborgarnas deltagande och påverkningsmöjligheter, speciellt på kommundelsnivå, men hur?
  3. Hur kan folkrörelserna konkret förbereda sig för förändringarna och påverka processen (t.ex. finansministeriets diskussionstillfälle 7.1.2014)?
  4. Hur bör organisationerna delta i det landsbygdspolitiska arbetet 2014-20 och hur tillsätts den biträdande generalsekreteraren som nyinrättats för den frivilliga sektorn?

I programmet medverkar specialsakkunnig Peter Backa, specialsakkunnig Christell Åström, byaombudet för Egentliga Finland Tauno Linkoranta och specialsakkunnig forskaren på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) Ritva Pihlaja. Arrangörer YTR och dess temagrupp för medborgaraktivitet, samt Svenska studiecentralen/Svenska temagruppen inom YTR. Tilläggsuppgifter fås av Ritva Pihlaja, ritva.pihlaja@pp.inet.fi, mobil 0400 895 140  och Peter Backa, peter.backa@studiecentralen.fi, mobil 040 595 0444.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Vem, vad och hur inom finländsk skärgårdspolitik tas upp på seminarium i Åbo

Arken, Åbo Akademi
Arkens gård
Bildkälla: Wikimedia Commons

Fredagen den 31 januari 2014 arrangerar Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS), Egentliga Finlands Byar rf, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets Biosfärsområde en seminariedag om landets skärgårdspolitik. Seminariet, som ordnas på Arken vid Åbo Akademi i Åbo kl. 9, har rubriken Finlands skärgårdspolitik – vem, vad och hur? Förmiddagens program sätter fokus på de skärgårdsaktörer som finns: vem arbetar för en levande skärgård i Finland, på vilken nivå, med vilka metoder och med vilka tyngdpunktsområden? På eftermiddagen koncentrerar man sig på skärgårdslagen, samt skärgårdsprogrammet och dess mellanutvärdering – vad har gjorts och vad är ännu på hälft? Dagen avslutas med en valdebatt inför EU-valet; hur har olika partier tänkt jobba för skärgårdsfrågorna inom EU? Bland andra deltar Jorma Leppänen från Skärgårdsdelegationen, samt riksdagsman Stefan Wallin.

Uppgifterna med program och anmälningsinfo (anmäl senast 24.1) finns på webbplatsen foss.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Publiceringsseminarium för Landsbygdsöversikten 2014 och Landsbygd 2014-barometern hålls i Helsingfors

Ständerhuset i Helsingfors
Ständerhuset
Bildkälla: Wikimedia Commons

Den 23 januari kl. 13-16 hålls ett publiceringsseminarium i Ständerhuset, Helsingfors, det här med anledning av Maaseutukatsaus 2014 (Landsbygdsöversikt 2014) och Maaseutu 2014-barometri (Landsbygd 2014-barometern). Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) uppgör vart tredje år en landsbygdsöversikt. Översikten visar ett tvärsnitt av landsbygdens läge och ger ett kompakt informationspaket över landsbygdens nationella utveckling i ljuset av statistik och forskning som grund för beslutsfattande och utvecklingsarbete. Den första landsbygdsöversikten blev färdig år 2011, medan Landsbygdsöversikt 2014 är den andra i sitt slag.

Sitra förverkligade genom Landmärken-programmet Landmärken-barometern åren 2009 och 2011. Arbets- och näringsministeriet förverkligar nu Landsbygd 2014-barometern, vilket bygger på ett tidigare arbete av Sitra. Barometern kompletterar det informationspaket som ingår i Landsbygdsöversikten 2014.

Anmälan till seminariet görs senast 15.1 på e-mailadressen maaseutupolitiikka@tem.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Fokus på utvärdering av landsbygdsprogrammet – svenska fokusgruppens nyhetsbrev

FOCUS GROUP 2013 Sweden - nyhetsbrevDet europeiska utvärderingsnätverket för landsbygdsutveckling ordnade i juni 2013 en träff i Bryssel där man skulle bestämma vilket ämne som fokusgrupperna skulle arbeta med under året. Resultatet blev att upprätta och genomföra utvärderingsplanen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Den svenska fokusgruppens möte hölls i oktober 2013 med Jordbruksverket som värd.

Uppgifterna är från svenska Landsbygdsnätverkets hemsida. Den svenska fokusgruppens nyhetsbrev finns att läsas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Poeten och dramatikern Kristina Lugn Årets Lantis 2013 – placerade med en ensemble landsbygden mitt i Stockholm

Kristina Lugn
Kristina Lugn
Bildkälla: Wikimedia Commons

Årets Lantis Kristina Lugn placerade, tillsammans med en fantastisk ensemble på Orionteatern, landsbygden mitt i Stockholm. När hon nås av budskapet om Årets Lantis, säger hon att det är en ära, även om hon inte gillar ord som slutar på -is. Juryns motivering lyder:

”Med Hjälp sökes! på Orionteatern placerade Kristina Lugn och ensemblen bokstavligt talat ett tragikomiskt landsbygdsdrama mitt på storstadsscenen. Samspelet i ord och ton mellan människor och djur fick publik och kritiker att sätta betyg som ”makalöst och kongenialt”. Kristina Lugn står för årets tyngsta bevis på hur teatern kan överraska och ge nya perspektiv för stad och land.”

Ordföranden för Hela Norden ska leva Inez Abrahamzon, Latikberg, kom på 28:e plats. Hon startade bloggen For Future med Lotta Gröning och fortsätter att vara landsbygdens blåslampa mot makthavarna.

Listan med alla hundra namnen på fantastiska eldsjälar finns på tidningen Lands hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Projektproffs i Österbotten samlas i Vasa för att utarbeta en ny slags projektkultur

EU-fondernas gemensamma inspirationsdag 5.2.2014EU-fondernas gemensamma inspirationsdag Mot en ny projektkultur i Österbotten hålls 5.2 kl. 9-16 på Spahotell Rantasipi Tropiclandia i Vasa. Det är projektproffsen som samlas för att diskutera vad man lärt sig under perioden, och framför allt för att utarbeta en ny slags projektkultur för den påbörjade programperioden. Den tvåspråkiga tillställningen är avslappnad. Syftet är att deltagarna ska lära sig av varandra, diskutera och lära känna varandra över substansgränserna. Teman för dagen är: Vad har vi lärt oss av denna programperiod och kan vi hitta nya metoder? Vad borde fås till stånd i Österbotten under kommande programperiod, samt hur utarbetas tydliga mål och ett vinnande teams element?

Uppgifterna med länkar till program och anmälan (senast 24.1) är från nyhetsbrevet (januari 2014) för Landsbygds och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.