Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Det lokala utvecklingsarbetet behöver stärkas

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (20.11), där man föreslår att arbets- och näringsministeriet och Byaverksamhet i Finland rf ingår ett samarbetsavtal, med vilket man bestämmer de samhälleliga uppgifterna som SYTY med sina regionala och lokala föreningar förverkligar. Här under följer den (av Svensk Byaservice) översatta texten till svenska i sin helhet:

Ställningstagande 20.11.2013

En stabil samhällelig roll för lokala aktörer
Byaverksamhet i Finland rf föreslår att arbets- och näringsministeriet (TEM) och Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) ingår ett samarbetsavtal, med vilket man bestämmer de samhälleliga uppgifterna som SYTY med sina regionala och lokala föreningar förverkligar. TEM framlägger för riksdagen ett årligt tillägg på 400 000 euro till SYTY:s statsbidrag för de kommande tio åren.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Mer järnväg förstorar en region

JärnvägÖver 12 000 nya jobb kan skapas i de svenska regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås om järnvägsnätet byggs ut. Forskare på Jönköping International Business School är klara med en studie om vad det skulle innebära för tillväxten att bygga ut järnvägsnätet, och resultaten från studien Tillgänglighet – Tillväxt – Planering, visar sambandet mellan ökad tillgänglighet och regional utveckling. Kortare restid innebär att människor kan tänka sig att pendla längre, och nu har forskare med hjälp av statistik över var folk bor och arbetar, och hur lång tid det tar att resa mellan olika orter, visat att över 12 000 nya jobb kan skapas i regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås. Men planeringsperspektivet är oerhört viktigt. Men det räcker inte att järnvägen byggs, utan man måste anpassa planeringen och utforma samhället efter den investeringen. Enligt projektledare Bertil Gustafsson har bilen kommit till vägs ände. Den blir varken billigare eller snabbare, medan tåget däremot förstorar en region.

Uppgifterna är från ett pressmeddelande från (20.11) Högskolan i Jönköping.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Byarnas och stadsdelarnas framtid formas nu – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 5-2013Byarna och stadsdelarna har lyckats i sin förnyelse, för verksamheten grundar sig inte längre på enbart gamla tiders talkoanda. I dag är den planmässig, uppbyggd enligt aktuella behov, och fortfarande finns där alla möjligheter att verksamheten är förenande och tillfredsställande för byns invånare. Bya- och stadsdelsverksamheten är som bäst resultatgivande medborgaraktivitet, samt att verksamheten förverkligar närdemokratin. För de lokala samhällena byggs nu en livskraftig framtid. Verksamhetens huvudmål är helt enkelt byarnas och stadsdelarnas, samt dess invånares välfärd.  Verksamheten skall vara demokratisk, partilös, frivillig och öppen för alla, annars deltar inte byarnas och stadsdelarnas invånare.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2014 hålls i Pedersöre

Orden Finlandssvenska LandsbygdsriksdagenPlats och tidpunkt är nu fastställda för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen nästa år. Platsen är Sursik skola i Pedersöre kommun och tidpunkten 4-5.10.2014. Anteckna i era kalendrar redan nu! Föreningar och organisationer är även hjärtligt välkomna att ordna sina höstmöten i samband med Landsbygdsriksdagen!

Det blir för trettonde gången som Landsbygdsriksdagen ordnas, och för femte gången i Österbotten. Arrangörer är Aktion Österbotten rf och Svensk Byaservice.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Svenska ”superbyar” utanför pendlingsbältet

Tidningen Land - logoVissa byar växer trots att de ligger utanför pendlingsbältet, som tre ”superbyar” i Sörmland, Västmanland respektive Lappland. Den sörmländska byn Dunker ligger utanför pendlingsbältet till Stockholm, men ändå lockar den stadigt nya inflyttare, av vilka en hel del barnfamiljer. Dunker ligger utanför 45-minutersbältet – en bilpendlingsradie på högst 45 minuter från större städer som är den landsbygd som växer mest, men vissa dunkerbor pendlar ändå de nära 120 kilometrarna till Stockholm, som kan ta upp till tre timmar sammanlagt per dag beroende på trafikläget. Dunkerbornas gemenskap växte sig väldigt stark i början av 1990-talet, då skolan hotades flera gånger av nedläggning på grund av minskande elevantal. Till slut fick byborna nog och beslöt sig för att gå samman och starta en friskola, och efter många turer fick de tillstånd.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Glesbygden kunde bli Finlands trumf

Artikel i Kainuun Sanomat 7.11.2013 (2)Enligt Europaparlamentariker Tarja Cronberg borde Finland göra glesbygden till en konkurrensfördel. ”Finland behöver en nationell glesbygdsstrategi”, säger Cronberg. En grund för glesbygdens varumärke är pengar. ”EU-finansiering kommer även i fortsättningen vara beroende av glesbygd”, hävdar Cronberg. På de enorma arktiska områdena bor bara ca fyra miljoner människor, så de glest bebodda områdena räcker till på jorden. Metall- och oljereserverna på de arktiska områdena lockar bl.a. gruvföretag norrut. Som exempel nämner Cronberg Grönland, där kineserna etablerar gruvor.

Uppgifterna är från en längre artikel (på finska), skriven av Antti Hyvärinen, i tidningen Kainuun Sanomat (7.11).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

ENRD:s webbplats i förkortad version på 14 språk

logo_ENRDEuropean Network for Rural Development (ENRD), alltså det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling samlar aktörerna inom landsbygdsutveckling i hela EU-området. ENRD-nätverket bidrar till ett effektivt genomförande av EU-medlems-staternas program för landsbygdsutveckling genom att skapa och sprida information, samt underlätta informationsutbytet och samarbetet på landsbygdsområdena i Europa. Nu finns ENRD:s webbplats i en förkortad version på 14 EU-språk, där den senaste språkversionen av webbplatsen är bulgariska. En finskspråkig version finns av webbplatsen, men dock inte ännu en svenskspråkig. I språkversioner kan vissa sidor avvika från sidorna på huvudwebbplatsen eller så kan det hända att sidorna inte ännu är tillgängliga. Då kan man gå vidare till fullversionen av webbplatsen, som finns att få på engelska, franska, tyska, italienska, spanska och polska. Webbsidan administreras av Contact Point, kontaktpunkten för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.

Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens meddelande (13.11.2013). I nyhets-brevet kan man även läsa om nya redskap för landsbygdsnäringarna som förnyas, samt kommande evenemang: Rådplägningsdagar för jordbrukets miljöskydd som arrangeras i Kuopio 19-21.11, landsbygdsnätverkets regionala innovationsläger i Sydöstra Finland 19-21.11 och projektträffar för jordbruket i Kuortane 27-28.11.