Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Missade ni debatten inför valet av SYTY:s ordförande? – Se inspelningen på nätet!

SYTYs ordförandeval - ordförandepanelOm ni inte hade möjlighet att närvara eller via nätet följa debatten inför ordförande-valet för Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf, så kan inspelningen ses i efterhand. Gå in på Svensk Byaservice hemsida och se den arkiverade inspelningen.

SYTY:s ordförandepanel hölls 15.10 på hotell Victoria i Tammerfors i samband med en workshop för lokala aktörer I ordförandepanelen fanns Matti Mäkelä, Juha Kuisma och nuvarande ordföranden Eero Uusitalo. Panelen leddes av SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi. Valet av SYTY:s ordförande för de två kommande åren sker officiellt under höstmötet i Helsingfors 28.11.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Nedskärningar kan drabba små landsbygdsinstitut hårt

Teaching ClassStatliga och kommunala spartalkon kan slå hårt mot arbetar-och medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ner med 20 miljoner euro, vilket skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro. Rektorn för Vasa Arbis Ann-Maj Björkell-Holm säger att de är speciellt oroade för de små landsbygdsinstituten, vilka ofta är regionens kulturbärare och som dessutom sköter integrationen av invandrare och flyktingar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Integration tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 7-2013Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober månad fokuserar på temat integration. Här kan man läsa om bl.a. den enkät som genomfördes i samband med Hammarkulle-karnevalen eller om projektet Grönsaks-mästarna som kom till genom ett unikt samarbete mellan Leader och socialfonden. Christina Nordin, som fram till nyligen arbetade på Landsbygdsdepartementets enhet för landsbygdens tillväxt, men som nu är ny på posten som divisionsdirektör på svenska Jordbruksverket skriver ledartexten i nyhetsbrevet. Hon skriver bland annat: ”Under mina år i Regeringskansliet har vi hela tiden arbetat med integrationsfrågorna, främst inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet. Vi har velat mycket, försökt mycket och letat mycket; letat efter den där ultimata insatsen, projektet eller lösningen som skall svara mot vad vi vill – att konkret och på riktigt ta tillvara utrikesföddas erfarenheter och kunskaper för att skapa utveckling på landsbygden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Telefonoperatörerna förtränger Shannons teorem – ”datadoktorn” Nisse Husberg

Fibertrådar 1Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husberg kommenterar texten hur under (Trådlöst bredband enda vettiga sättet för glesbygden?) med att säga följande:

Finnet och Anvia fortsätter med telefonoperatörernas stolta tradition att alltid bygga system som är föråldrade innan de hinner byggas ut. Så har det gått från Datapak över ISDN och ADSL till nuvarande ”trådlösa” system. Nu då nedladdningar av video över nätet har börjat ta fart och Ultra HDTV redan står bakom hörnet, vill operatörerna bygga ”bred”band som bara klarar av e-post och litet surfande.

”De tycks aktivt förtränga Shannons teorem som sätter en ganska låg gräns för hur mycket information som kan skickas över ett frekvensband – oberoende av teknik så det finns inget hopp om framtida uppfinningar.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Trådlöst bredband enda vettiga sättet för glesbygden?

DatorkablarTrådlöst bredband är det enda vettiga sättet att få bredband också till glesbygden, menar de regionala telefonbolagens intresseorganisation Finnet. I första hand byggs snabbt bredband med optisk kabel, men det blir mycket dyrt att dra kabel till alla hus i glesbygden. Enligt Finnets VD Jarmo Matilainen kunde man med radiofrekvenser få trådlöst bredband ”de sista kilometrarna” mellan den optiska kabeln och hemmet, vilket skulle spara staten och kommunerna upp till 600 miljoner euro. Målet i den nationella bredbandsstrategin är att alla i Finland skall ha en fast förbindelse på 100 Mbit/s år 2015 två kilometer från huset, något som knappast kommer att ske med nuvarande utbyggnad. Finnet, liksom andra operatörer erbjuder sina kunder optisk kabel fram till huset. Men kostnaden för en fast förbindelse är mellan 5 000-10 000 euro, vilket få är beredda att satsa så mycket på.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Markägarseminarium för vindkraft hålls i Vasa

Wind PowerDen 28 oktober hålls ett vindkraftsseminarium, Markägarseminarium gällande vindkraft, på Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia kl. 13-16 i auditorium Nissi vid Universitetsstranden. Föreläsningsrubrikerna är Varför behövs en uppförandekod för vindkraft?, Förslag på innehåll för uppförandekoden, Markägaravtal – tre olika synvinklar, samt Andelslag – en möjlighet för vindkraften?

Fullständiga programmet och länk till anmälan finns på webbplatsen vindkraft.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Bidrar Leader-metoden till samhällsutveckling?

Rapport Gör Leader skillnadSju Leader-områden i Sverige – Kustlandet, KalmarÖland, Gotland, Småland Sydost, Linné, Mitt i Småland och Astrid Lindgrens Hembygd – har tillsammans gjort en kvalitativ och lärande utvärdering om Leader-metoden. Frågeställningen handlade i första hand om att ta reda på om metoden bidrar till samhällsutveckling, samt vilka mervärden som uppstår. Undersökningen visar att Leader-arbetet gör skillnad, särskilt då det bygger på närhet och småskalighet. Leader-metodens krav på förankring i bygden och samarbete med andra aktörer skapar nya mötesplatser, där nya konstellationer med nya kompetenser gör gemensam verkstad, och i denna process stärks det sociala kapitalet, d.v.s. summan av den tillit som individerna i ett samhälle har för varandra, vilket är en förutsättning för att det finansiella kapitalet skall kunna göra nytta.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

HNSL höll möte hos HSSL

Hela Norden ska levas logoRiksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) hade besök av landsbygdsutvecklare från både Finland, Norge, Danmark och Färöarna, då Hela Norden ska leva (HNSL) höll sitt möte på HSSL:s kansli med Inez Abrahamzon vid HNSL:s ordförandeklubba. Vad pratade man om då? ”Vi pratade om lokal planering, skolor och fiber, och det finns ingenting som säger att ett bredband inte kan gå över en nationsgräns”, berättade Abrahamzon. Hur man skall få till ett praktiskt samarbete inom Norden till nytta för alla, stod även på dagordningen. Med alla menar Abrahamzon verkligen alla – för det lokala planet att nå politiken och för kloka politikerbeslut att nå det lokala planet.

”För all utveckling är lokal, även den globala”.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida.