Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Hur ser framtiden ut för landsbygdsforskningen?

Landsbygd Plus nr 4-2013Forskningen ger ytterligare hopp för utvecklingen, menar Ruralia-institutets direktör Sami Kurki. Lokalinvånarna känner bäst till problemen på sitt eget område, men till detta kan forskarna ta fram en vetenskaplig förklaring, som ger hela problemets natur och gör forskningen känd för folket. Redogörelser över undersökningar och företeelser ger utvecklarna perspektiv, kunnande och förmåga att göra bästa möjliga beslut vad gäller området. Men forskarna är bekymrade över landsbygdsforskningens ställning. Undersökningar skräddarsys för beslutsfattarnas behov, och kritiken har försvunnit. Nutida forskning är praktisk, och utgående från resultaten förväntas man ge konkreta slutsatser och verktyg till hjälp för landsbygdspolitiken.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Småskaligheten blir allt större i projektvärlden

Ordet projektEn av dem som följt det lokala utvecklingsarbetet på nära håll är Mats Brandt, tjänstledig kommundirektör i Malax, nu arbetandes som sakkunnig på Finansdepartementet i Sverige. Han har varit flerårig ordförande för Aktion Österbotten rf, tidigare Studiefrämjandet i Österbotten rf, samt Svenska Österbottens Ungdomförbund rf. Brandt har hållit i trådarna för skrivandet av gällande Leader-program för Österbotten och det nya inlämnade programmet för den kommande perioden 2014-2020 (Österbotten 2020 – möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Landsbygdssveriges årliga höjdpunkt Landsbygdsgalan går traditionsenligt av stapeln i Stockholm

Svenska Landsbygdsgalan 2013Landsbygdssveriges årliga höjdpunkt – Landsbygdsgalan – hålls 26.11 på Berns Salonger i Stockholm. Landsbygdsgalan har årligen delat ut Ullbaggar sedan​ starten 2009 till de projekt och företag som fått stöd ur landsbygdsprogrammet och som bäst utvecklat landsbygden inom olika kategorier, vilka i år är:

  • Årets landsbygdsprojekt
  • Årets landsbygdsföretagare
  • Årets landsbygdsinnovation
  • Årets integrationssatsning på landsbygden
  • Årets miljösatsning på landsbygden
  • Årets ungdomssatsning på landsbygden
  • Årets Leader-projekt

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Innovationsläger, Leader- och helhetsprogram på agendan då landsbygdsaktörer samlades till ”Tammerfors-träff”

Ordet Tammerfors-träff 1De tvåspråkiga LAG:en och regionala byaföreningarna samlades till traditionell ”Tammerfors-träff” 24.9 för att diskutera Leader-programmen, byaverksamheten, ett innovationsläger för Svenskfinland, samt det landsbygdspolitiska helhets-programmet. Leader-programmen är inskickade och representanter för Leader-grupperna berättade om sina respektive programs konkreta prioriteringar. Man gav också sin syn på, bl.a. vilka frågor som man kan samarbeta finlandssvenskt kring, hur byarna kan utnyttja Leader i den kommande perioden och hur det går för Leader i stan. Nätverksombudsman Hans Bergström redogjorde för innovationslägren, och då särskilt förutsättningarna för ett finlandssvenskt sådant.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Föreslå vad kommunen skall ha för uppgifter!

Webropol-enkät om kommunernas uppgifter och förpliktelser hösten 2013Regeringen har i samband med kommunreformen fastslagit att kommunernas uppgifter och förpliktelser skall minskas. De lagstadgade uppgifterna är nu 535 stycken, medan förpliktelserna är nästan tusen stycken. Genom en enkät kan man nu ta ställning till vilka kommunala uppgifter som kunde minskas. Finns det uppgifter som kunde slopas helt och hållet, eller borde ansvaret överföras på staten, och kan t.ex. organisationernas eller medborgarnas eget ansvar utökas? En allmän uppfattning om kommunernas uppgifter och tjänster får man genom bilagorna Kommunernas lagstadgade uppgifter och Graf: kommunernas uppgifter enligt verksamhetsområde. Webropol-enkäten avslutas 11.10. Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen uppmuntrar nu kommunala beslutsfattare, tjänsteinnehavare och kommuninvånare till att överväga kommunernas uppgifter. Regeringen kommer sedan att utnyttja förslagen i samband med fastslåendet av de fortsatta riktlinjerna för kommunreformen i november.

Uppgifterna är från ett av finansministeriets pressmeddelande (från 18.9) och från enkäten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt finns att sökas

YTR, TEM och JSM - logonArbets- och näringsministeriets samt jord- och skogsbruksministeriets anslag för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden kan sökas för år 2014. Finansieringen styrs till teman som fastställts av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Dessa är:

1. Livskvalité, boende och service
2. Deltagande och närdemokrati
3. Näringsliv och ekosystemservice

Ansökningsdirektiven finns på webbplatsen tem.fi med länk till arbets- och näringsministeriets, samt jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblanketter (inlämnas senast 31.10.2013 kl. 16.15), och villkor som berör bidraget.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Michael Björklund föreläser i Helsingfors om närproducerat

Michael Björklund
Källa: http://www.mickesmat.ax

Kändiskocken Michael ”Micke” Björklund föreläser 21.10 kl. 18-20 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. I föreläsningen Ett nära förhållande – om mat, gemenskap och inspiration delar han med sig av sina erfarenheter och får deltagarna att inse att det är närprodu-cerat vi skall äta. Björklund avslöjar hur han berättar om mat för unga för att skapa en känsla för maten och för att ge unga en relation till maten, men även hur matlagningen och måltiden kan vara en brobyggare över t.ex. språkgränser. Björklund är känd bland annat från tv-programmen Strömsö och Mat så in i Norden. År 1997 vann han tävlingen Årets kock i Finland och tre år senare tävlingen Årets kock i Sverige. År 2007 utsågs Björklund till ambassadör för Ny Nordisk Mat. Tillsammans med Kenneth Nars har han gett ut boken Min Nordiska Mat, vilken vunnit priset Bästa nordiska måltidslitte-ratur 2011. Arrangörer är Svenska studiecentralen i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet, Finlands svenska Marthaförbund och Helsingfors svenska Marthaförening.

Anmälninguppgifter (anmälan senast 7.10) finns på webbplatsen ssc.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

”Finländska välfärdssamhället har nått sin kulmen”

kommunvapen 2
Bildkälla: Wikimedia

Kommunförbundets VD Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma anser att det är historiskt att landets högsta ledning erkänner att den offentliga sektorn inte mer kan växa och skriver:

”Det finländska välfärdssamhället har tydligen nått sin kulmen och har inte längre ekonomiska förutsättningar att öka den offentliga sektorns storlek eller utgifter. Vi är i en situation där det inte går att ta itu med något nytt om vi inte är beredda att avstå från något gammalt och utnyttja dessa resurser för det nya. Hittills har vi i kommunerna kunnat bygga nya tjänster på de gamla”.