Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Varför skall kommunen ta hand om hälsovården?

two little girl's playing doctorÖverdirektören för Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) Juhana Vartiainen undrar varför kommunerna skall ta hand om hälsovården. Vartiainen tycker det är konstigt att kommunerna i Finland tar hand om så många och så viktiga uppgifter och menar att det kan bero på ”kommun-nationalism”. ”Jag förstår inte varför man skall sammanfoga känslan av ett lokalsamhälle och skötseln av välfärden. Men jag är ju en kosmopolit utan fosterland”, säger Vartiainen som har ett recept för kommunerna:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Projektträffar för närmat och turism

Kylätoiminta ry-namnetPå projektträffarna för närmat och turism kan man ta del av redan utfört utvecklingsarbete. Vidare förmedlas resultat och aktörer inom mat- och turismbranschen möts och nätverkar. Under träffarna får man ta del av resultat från programperioden 2007-2013, info om regeringens program för eko- och närmat, kommande programperioden 2014-2020, samt det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020. Även programmens koppling till varandra tas upp. Träffarna hålls i Tammerfors 1.10, i Lahtis 2.10, i Siilinjärvi 24.10 och i Kuusamo 30.10.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (augusti 2013), i vilket man även bl.a. kan läsa om att man kan söka reparationsbidrag för föreningslokaler, att utvecklingspengar för landsbygden finns att sökas, samt olika evenemang.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Involvera invånarna i beslutsprocesser så tidigt som möjligt

Businessman Midair in a Business Meeting”Funderar tjänstemän och politiker på vad kommuninvånarna vill ha och behöver, eller tar de reda på det?  Medborgardialog handlar om att bjuda in kommuninvånarna och lyssna på dem”, säger projektledaren Anna Lindström på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Lindström menar att den största utmaningen i alla nordiska länder är att ta vara på allt det intresse och det engagemang som finns bland invånarna. Hon har deltagit i ett projekt där de nordiska ländernas kommunala organisationsmodeller jämförts med varandra. Lindström uppmanar kommunerna att involvera invånarna i beslutsprocesser så tidigt som möjligt. Om en kommun skall spara inom skolsektorn, kan den föra en dialog med invånarna redan innan besluten fattats om hur det skall göras, vilket leder till färre protester.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Lyckat och välorganiserat samarbete i över 20 års tid gav Tammela priset som den byavänligaste kommunen

Tammela - kommunvapen
Källa: Wikimedia

Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf har utsett Tammela som den byavänligaste kommunen år 2013. Priset överräcktes för ett lyckat och välorganiserat samarbete i över 20 års tid, där samarbetet bygger på alla byars och kommunens gemensamma byaprogram, d.v.s. ett avtal om prioriteringarna i utvecklingen. ​I Tammela kommun, som ligger i Egentliga Tavastland, uppfattas byarna som en resurs det är värt att värna om. I kommunen, som har knappt sjutusen invånare, finns 13 funktionella byar som gjort upp byaplaner. Kommunen stöder sina byar på många sätt, där huvudansvaret för utvecklingen av byarna, när det gäller praktiska åtgärder, ligger hos landsbygdsombudet, men stödet syns också som understöd och olika former av projektfinansiering.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Omorganisering på aktionsgruppen I samma båts kansli

I samma båt - logoDet kommer att ske en omorganisering av arbetet på aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry:s  kansli under hösten. Verksamhetsledaren Sami Heinonen kommer under hösten att byta till nya arbetsuppgifter. Heinonen kommer i fortsättningen att arbeta för Egentliga Finlands förbund och lämnar därmed posten som verksamhetsledare hos I samma båt. Från och med mitten på september består I samma båts personal av Emil Oljemark och Anneli Hartiala. Nuvarande projektrådgivare Oljemark blir tillförordnad verksamhetsledare och ansvarar för verksamhetsledaruppgifterna, samt projektrådgivaruppgifterna i föreningen. Oljemark sköter även utvärderingsprojektet Leadereffekt. Kanslisekreterare Hartiala fortsätter med nuvarande arbetsuppgifter. Hon ansvarar över rådgivning i utbetalningsärenden och sköter även löpande administrationsärenden i föreningen.

Uppgifterna är från I samma båts hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Webbtjänst för invånarinitiativ togs i bruk

Invånarinitiativ.fi - logoTjänsten Invånarinitiativ.fi, som justitieministeriet producerar och upprätthåller, har öppnats 10.9 för kommuninvånarna och kommunerna på adressen www.invånarinitiativ.fi. Tjänsten erbjuder ett underlag för invånarinitiativ både på finska och på svenska. ​I nättjänsten kan man lämna invånarinitiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten (över 100 kommuner). Men det går att använda tjänsten även om kommunen har någon annan webbplats för invånarinitiativ. Alla initiativ som kommit in på Invånarinitiativ.fi förhandsgranskas innan publicering. Tjänsten Invånarinitiativ.fi har utvecklats inom projektet Plattform för delaktighet, vilket hör till finansministeriets program för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe). Övriga nättjänster inom projektet Plattform för delaktighet är Medborgarinitiativ.fi, Dinåsikt.fi och Utlåtandetjänst.fi, vilken öppnas senare. Det är justitieministeriet som upprätthåller tjänsterna.

Uppgifterna är från webbplatsen Kommunerna.net.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva får Europeiska medborgarpriset

HSSL - logoVarje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset, vilket går till medborgare, föreningar eller organisationer som t.ex. har visat stort engagemang för att åstadkomma bättre förståelse och närmare samhörighet mellan medborgarna i medlemsländerna. Priset kan också gå till en organisation eller motsvarande som i sin dagliga verksamhet manifesterar de värden och värderingar som uttrycks i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. I år får 50 föreningar, organisationer eller privatpersoner från de 28 medlemsländerna ta emot Europeiska medborgarpriset. En av årets vinnare är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL), som är ett nationellt nav för lokala utvecklingsgrupper, kommunbygderåd och länsbygderåd, spridda över hela Sverige.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Europaparlamentariker välkomnade konceptet med gemensam landsbygdsriksdag i Bryssel

Europeisk landsbygdsriksdag 13.11.2013När de nordiska länderna tillsammans med de europeiska nätverken ERA, ERCA och PREPARE bjöd in till presskonferens i EU-parlamentet i Bryssel (3.9), fanns sex Europaparlamentariker på plats: Mikael Gustavsson (V), Jens Nilsson (S), Kent Johansson (C) och Marit Paulsen (FP) från Sverige, samt från Finland Anneli Jäätteenmäki (C) och Nils Torvalds (Sfp). Unisont välkomnade man metoden att hålla en gemensam landsbygdsriksdag i Bryssel och lovade att hjälpa till med kontakter. Den europeiska landsbygdsriksdagen är den första i sitt slag och de nordiska länderna, med Sverige och Finland i spetsen, står för planering och organisering den här första gången när den genomförs i Bryssel den 13 november i år.