Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

Länge leve byggnaden! – dags igen för firandet av Byggnadsarvsdagarna

Dagarna för Europas byggnadsarv 2013 - publikationen Länge leve byggnaden!Dagarna för Europas byggnadsarv (DEB) ordnas varje höst, och evenemanget öppnar porten till värdefulla byggnader och andra intressanta objekt runt om i Europa. I Finland ordnas huvudevenemangen den andra helgen i september, i år den 6-8 september. Syftet med DEB är att öka kunskapen om mångfalden i kulturarvet, och evenemangen skall locka till diskussion och främja kännedomen om och uppskattningen av det lokala byggnadsarvet. Varje år utser deltagarländerna ett tema som behandlar något delområde inom byggnadsarvet, vilket för Finlands del i år har temat Länge leve byggnaden! Till årets program hör bl.a. tävlingen Kulturmiljöskaparna för barn och unga, artikelserien Länge leve byggnaden! i bloggen för byggnadsarvsdagarna (på finska), temapublikation Länge leve byggnaden! Nytt användningsändamål – nytt liv och lokala evenemang.

Mer info om DEB finns med länkar på webbplatsen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

Seminarium om trygghet i byn hålls i Borgå och Mäntsälä

Trygghet i byarna - seminarium i Borgå 5.10.2013 och Mäntsälä 12.10.2013Lördagen den 5 oktober arrangeras seminariet Turvallisuus kylissä – Trygghet i byarna i Borgå på Illby ungdomsföreningslokal Sommardal, Gamla Viborgsvägen 84, 07280 Illby och lördagen den 12 oktober (enbart på finska) i Mäntsälä på Sälinkää Gård, Kartanontie 20, 04740 Sälinkää. Arrangör är Östra Nylands Byar rf och Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf. Anmäl dig till tillställningen i Illby här och till tillställningen i Sälinkää här. Seminarieprogrammet för Borgå finns här och för Mäntsälä här. Man kan även anmäla sig per telefon till Tiina Kurki, 040 539 4166, eller till Li-Marie Santala, 040 158 8038.

Uppgifterna ingår i SILMU:s Infobrev 9/2013 som har även dessa rubriker: Ansökan om utbetalning av LEADER-stöd, Skördefest på Askola Areenan 28-29.9, Byggnadsvårdsprojektet informerar, Skolning för föreningar angående företagande och Affärsverksamhet genom samarbete.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

Närdemokratimodellerna fungerar inte i praktiken

Ordet närdemokratiBiträndande stadsdirektör Heidi Nygren lovordade Vandas närdemokratimodell (Helsingin Sanomat Mielipide 13.8), som ger medborgarna möjligheter och ställen att påverka. För Vanda är strävan säkert bra, men verkligheten är nog kärv i de finländska kommunerna. De finländska närdemokrati-modellerna fungerar nämligen inte i praktiken, med undantag av Rovaniemi områdesnämnd. Orsaken är den, att olika forum, kommittéer, råd och annat inte har besluts- eller budgetmakt. De representerar ”lekdemokrati”, vilket börjar tråka ut det bildade folket. Man låter nog medborgarna höras, men man lyssnar egentligen inte.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

”Finländska landsbygden har övergivits” – professor Eero Uusitalo

Tree behind a farmDet är inte möjligt att 95 procent av landets yta skall vara outnyttjat för samhället, menar ordföranden för Byaverksamhet i Finland rf Eero Uusitalo. Inom politiken är det också så, att man till stor del inte känner till landsbygdens realiteter, och särskilt inte dess möjligheter. Man tycker att det inte lönar sig att satsa något på landsbygden. Men det här blir en återvändsgränd, då folket på landsbygden gör beslutsfattarna besvikna och inte röstar. Det här leder ingenstans.

”En del riksdagsledamöter har sagt åt mig, att tala du vad som helst för landsbygden väl, för inget kan ändå göras. Jag tror det är en överdrift, att man inte talar om Finland som ett landsbygdsland, då det är det, och att man talar om Helsingfors som en metropol, vilket det inte är!”

Läs hela intervjun (på finska) med Uusitalo på webbplatsen yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

YTR:s verksamhet stadd i utveckling

YTR-logoStatsrådet beviljade i juli en fortsätt-ningsperiod för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) till slutet av år 2015. Det första mötet för YTR:s nya sammansättning hölls 3.9.  Ännu har dock inte arbets- och näringsministeriet tillsatt en ny generalsekreterare för YTR, men Heikki Aurasmaa sköter tillsvidare sysslorna. På mötet tillsatte YTR ett sekretariat med tjugotal personer. Tre vice generalsekreterare skall utses. Mötespraxis skall utvecklas och möten med stora sammansättningar minskar jämfört med tidigare. Dessutom förbereds ärenden tematiskt. Verksamhetens koppling till lokalnivå och internationell nivå är viktig. Även för det politiska inflytandet och samarbetet med forskningsfältet söks nya former. Samarbetet med landsbygdsnätverket stärks. Diskussionen om metoderna gås igenom i samband med helhetsprogrammets beredning. Målet är att öka inflytandet och effektivt genomföra helhetsprogrammet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

55 grupper vill bli lokala Leader-aktionsgrupper – nytt nummer av Liiteri

Liiteri 1-2013Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) har tagit emot 55 ansökningar (fram till 14.6) från grupper som vill bli lokala Leader-aktionsgrupper, varav en sökande är ny. Ansökningarna täcker de finländska landsbygdsområdena, med en del överlappningar. Enligt ansökningarna behövs det från drygt två miljoner upp till nio miljoner euro i finansiering av EU och staten för att genomföra en lokal strategi för landsbygdsutveckling. Ytterligare utredningar krävs för att räkna det sammanlagda beloppet på den ansökta finansieringen. ”Utifrån väldigt, väldigt preliminära iakttagelser som grundar sig på stickprov ser det ut som om beskrivningen av verksamhetsmiljön och SWOT har gjorts omsorgsfullt och att de tar upp viktiga saker för utvecklingen av den berörda regionen”, säger Sanna Sihvola, ordförande för ministeriets Leader-aktionsgrupp och Leena Anttila, sekreterare för arbetsgruppen, och fortsätter: ”De flesta grupperna kunde dock vara modigare då de prioriterar vad de skall satsa medlen för deras utvecklingsstrategi. Därtill skall analysen av nuläget och valen av fokusområden svara mot varandra. Nya öppningar och saker har lagts fram, men framför allt konkretiseringen av dessa kunde vara mer ingående”.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

Första skotska landsbygdsriksdagen hålls nästa år

Portree HarbourDen skotska landsbygdsriksdagen, som varit på gång länge, skall nu hållas nästa år. Det här skriver den skotska regeringen på sin hemsida. Landsbygdsriksdagen stärker Skottlands landsbygdssamhällen och för samman folket med beslutsfattarna för att förbättra strategier och åtgärder i landsbygdsfrågor. Tillkännagivandet kommer en vecka efter att Mr Lochhead var i Stockholm för att träffa representanter från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, som ansvarar för organiseringen av den svenska Landsbygdsriksdagen.

Uppgifterna är från webbplatserna helasverige.se och news.scotland.gov.uk.