Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Vem får det första demokratipriset?

Demokratidagen 17.10.2013Finlands Kommunförbund, finansministeriet och justitieministeriet beviljar i år det första demokratipriset åt sådana aktörer inom den offentliga förvaltningen (en statlig och en kommunal) som främjat öppen förvaltning och deltagande. Nu ber man kommuninvånare, medborgare, organisationer och andra parter att lägga fram förslag på prismottagare. Förslagen kan lämnas in ända till 15.9, och mottagarna publiceras i samband med demokratidagen som hålls 17.10. Priset sporrar den offentliga förvaltningen till öppnare verksamhet och interaktion med kommuninvånare och medborgare. Temat för årets pris är förutom främjande av öppenhet och deltagning även tydligt språk. En grundläggande förutsättning för att medborgare och kommuninvånare skall kunna delta och påverka, är ett begripligt förvaltningsspråk.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Finns det sköna livet på landet? – bondbloggare kåserar om Bonde söker fru

ArbeteSmå röda stugor, vackra rabatter, odlingar, en ladugård, traktorer och några råmande kor. Det sköna livet finns på landet, men som bonde tycker man inte alltid så. TV-programmet Bonde söker fru är aktuellt med inspelning av nya avsnitt under hösten och bondbloggaren Nisse Husberg kåserar om programmet i ett blogginlägg. Han är inte förtjust i programmet, men medger att det börjar vara ett problem att hitta en bra partner. Själv är han lyckligt gift med Gun-Britt. Förr fanns det ju massor av folk som var födda och uppväxta på landet och som visste vad det var frågan om. Å andra sidan är cityodling och jakt allt mer trendigt. Stadsmänniskan drömmer om att vara självförsörjande och återgå till en livsstil där naturen ligger nära. Man vill gärna klara sig själv så mycket som möjligt, menar Husberg.

Uppgifterna är från (22.8) webbplatsen svenska.yle.fi. Husberg kan även höras i Radio Vegas program Lördax 24.8 kl.12.10.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

”Är människorna mer värda i storstaden än på landet?”

??????När svenska staten minskar sin service utanför storstäderna, får det både praktiska och etiska konsekvenser. Det underförstådda budskapet till människor runt om i landet är att de inte är värda att satsas på. I grunden handlar det om människosyn, skriver biskopen i Skara Åke Bonnier. Efter 54 år i Stockholm flyttade han i fjol till Skara, en flytt som även ger perspektiv på den centralisering som de senaste decennierna har präglat Sverige. I hans nya hemstad har debatten under våren handlat om två statliga nedläggningar – Lantbruksuniversitetets beslut att upphöra med utbildningar i Skara och indragningen av det servicekontor som funnits i staden och drivits av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Skynda med ansökan om du vill delta i den europeiska landsbygdsriksdagen

Europeisk landsbygdsriksdag 13.11.2013Sedan den 15 augusti kan organisationer som företräder landsbygdsrörelsen i Europa och personer med expertkunskaper i ämnet, ansöka om att få delta i Europas första gemensamma landsbygdsriksdag. Intresserade går bara in på dess hemsida och fyller i formulären där. Men det gäller att inte vänta, för deltagandet är begränsat till 150 personer och så fort målet om bred representativitet och geografisk balans är uppfyllt, kommer ansökningsmöjligheten att stängas. Det här beror på att de som blir antagna, skall få besked snabbt för att kunna boka resor och eventuellt boende i god tid. Läs mer på den europeiska landsbygdsriksdagens officiella hemsida.

Uppgifterna är från (15.8) Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Internationalism ger ELARD-presidenten Rinne mersmak

ELARD - logoPetri Rinne har varit verksamhetsledare för den regionala utvecklingsföreningen Joutsenten Reitti ry sedan år 2001. År 2010 valdes han till president för den internationella takorganisationen för EU:s Leader-aktionsgrupper ELARD (European LEADER Association for Rural Development). Rinne har trivts bra i arbetet och internationalism ger arbetet mersmak. Han började intressera sig för internationalism redan under studietiden, och studerade landsbygdsutveckling vid University College Dublin på Irland åren 1996-1997. Hans språkkunskaper ökade och gnistan till samarbete med andra länder. Sverige och Estland utgör Finlands mest naturliga samarbetsparter, eftersom de är mest bekanta för oss och de liknar vårt land mest.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Anmälan till LOKAALI ännu nästa vecka

Lokaali 14-15.9.2013LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakun­nalliseen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festsemina-rium) hålls i år 14-15.9 i Tammela, sydvästra Tavastland. Den nationella tillställningen hålls nu för första gången i denna del av landet och programmet upptar bl.a. byautfärder, framtidsverkstäder och festen Valtakunnallinen Kylätoiminnan juhla, under vilken man offentliggör Årets by på riksplanet, byar som får hedersomnämnande, Vägvisare för bya­verksamheten, Årets landsbygdsaktör och Årets landsbygdsprofil. Hämeen Kylät ry ordnar tillställningen i samarbete med LounaPlussa ry, Tammelan Kylät ry, Tammelan kunta, HAMK, Byaverksamhet i Finland rf, samt lokala föreningar och byar. Över hundra deltagare väntas alltså ta del i evenemanget.

Mer info och länk till anmälningsblankett (anmälan senast 31.8,) program och framtidsverkstäder finns på webbplatsen hameenkylat.net.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Projektet CULTrips skapar liv och rörelse i byarna

Projektet CULTrips - logoIdén bakom det internationella projektet CULTrips är att man bekantar sig med olika kulturer under vägledning av lokalbefolkning och bybor. Projekt-parterna består av sju Leader-områden från fem olika länder: Från Finland föreningen för landsbygdsutveckling i Mellersta Karelen, Keski-Karjalan Jetina ry och Leader-föreningen i Joensuuregionen, Raplamaapartnerluskogu från Estland, Urfahr-West och Oststeirisches Kernland från Österrike, Valle Umbra e Sibillini från Italien, samt huvudkoordinatorn för det inter-nationella projektet Redange-Wiltzfrom från Luxemburg.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

10-års jubileum för optiska fibernätet i Hindersby

Bredband i Hindersby 10 årDen 9 september 2003 kl. 20.50 togs den första kontakten genom det optiska fibernätet i Hindersby. För att fira 10-års jubiléet tänker man bjuda på ”kaffi å kaku”. Något större program hinner man inte organisera p.g.a. tröskandet, men en liten utställning skall ”datadoktorn” Nisse Husberg försöka få ihop och kanske någon demonstration. Preliminära datum är 8 och 9 september. Man måste inte vara abonnent för att delta. Just nu är trafiken till Maxivision absolut störst – 33 procent av all trafik och det är ju Sveriges TV det. Det började som ”världens” minsta nät med 6 anslutningar, men nu har man över 80 och kör med Gigabit (ifall någon behöver det).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Innovationslägren som främjar de regionala utvecklingsbehoven

landsbygd.fi - logoUnder hösten ordnar landsbygdsnätverket de fem innovationslägren som främjar de regionala utvecklingsbehoven runt om i Finland. På lägren utvecklar deltagarna strategiskt viktiga kärnområden enligt de regionala utvecklingsplanerna, samt löser utmaningar som har identifierats inom dessa områden. Man utvecklar idéer och bildar nätverk tillsammans med regionens egna och externa sakkunniga. Lägren, vilka är en viktig del av landsbygdsnätverkets verksamhet 2013 och 2014. Det första av de fem innovationslägren genomfördes i Kajana (15-17.8). Landsbygdsaktörer från Norra Österbotten och Kajanaland var samlade till ett gemensamt innovationsläger för att leta efter nya verksamhetssätt och -modeller, samt utvecklingsmetoder för landsbygden med tanke på framtida behov.