Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Nyhetsbloggen tystnar under sommaren

conceptUnder semestrarna går Nyhetsbloggen ner på sparlåga, men vi kör i gång igen i mitten av augusti. Svensk Byaservice och Svenska temagruppen önskar Nyhetsbloggens läsare en glad sommar!

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Radio Suomi besöker byar runtom i Finland

MickI Radio Suomi pågår en serie, Kylillä, där man besöker byar runtom i Finland under sommaren. En av de byar som hittills besökts är Salminiittu (Sundäng) i Gustavs i Åbolands skärgård. Den sändningen kan du höra igen (på finska) på Yle Arenan. Under webbplatsen areena.yle.fi finns även kommande program.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Intresseorganisation vill ha stopp på avfolkningen i Norrland

Sverige-karta Wikipedia
Källa: Wikipedia

Enligt ordföranden för Norrlandsförbundet Ewa Back minskar befolkningen stadigt i Norrland och om några decennier kan flera samhällen vara helt tömda på människor. Det är dags för den svenska regeringen att agera, och man behöver en nationell samordnare för att stoppa avfolkningen i. Sveriges Television visade under våren ett reportage som beskrev att många samhällen i Norrlands inland är helt tömda på människor om 28-50 år. År 1952 bodde det 128 000 människor längs Ångermanälvens vindlande dalgångar, men i år endast 63 000. Det här väckte uppståndelse och insikter om att det är dags att ta frågan på allvar, men vad händer sedan? Norrlandsförbundet menar att den svenska regeringen snabbt bör tillsätta en nationell samordnare, med uppdrag att koordinera de nationella och regionala insatser som behövs för att först stoppa avfolkningen i Norrland och därefter verka för befolkningstillväxt. Detta kan göras genom en rättvis resursfördelning, genom satsningar inom infrastruktur, genom flytt och ökning av privata och offentliga arbeten, genom forskning, utbildning och innovationer m.m., där målet bör vara att stärka Norrlands och därmed Sveriges position i Europa och världen inom dessa områden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Närmat och öl möts på matevenemang i Helsingfors

Delikatessernas Finland - logoEvenemanget Delikatessernas Finland (Herkkujen Suomi) samlar över 100 när- och ekomatproducenter och -tillverkare till Helsingfors centrum 22-24.8. Samtidigt ordnas på Järnvägstorget Syystober-ölfesten som serverar tiotals inhemska småbryggeriers öl. Här under finns ett hela meddelandet från (17.6) SLC:s hemsida:

Landskapens närmat och öl möts på närmatsevenemanget Delikatessernas Finland 22-24.8

Landskapens närmat och öl skapar smakliga smakkombinationer på närmatsevenemanget Delikatessernas Finland. Delikatessernas Finland, som nu ordnas för tredje gången, hämtar över 100 när- och ekomatsproducenter och -tillverkare till Helsingfors centrum. På Järnvägstorget ordnas samtidigt Syystober-ölfesten, som serverar tiotals inhemska småbryggeriers öl.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Likt stadsbon lever stadsfågeln ett hektiskt liv

Snow Geese in Flight at SunsetMänniskor bosatta i städer anses leva mer hektiska liv än människor på landsbygden, och nu antyder en studie i Proceedings of the Royal Society att detsamma gäller vissa fågelarter. Ett ständigt buller och en kraftig artificiell belysning i staden har helt enkelt förändrat deras biologiska rytm. Forskarna mätte rytmen med små sändare som de fäste på koltrastar, vilka hade sina revir i München i Tyskland, och alternativt på landsbygden utanför staden. När trastarna ute på landet vaknade i gryningen, var stadstrastarna redan fullt aktiva sedan en halvtimme tillbaka, och var även aktiva längre på kvällarna, dock rörde det sig här bara om i genomsnitt sex minuters skillnad.

Uppgifterna är från en notis i Österbottens Tidning (17.6).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

30 bybutiker läggs ner varje år

???????????Bybutikerna i Finland blir allt färre, för varje år stängs ungefär 30 stycken. I dag är det totala antalet traditionella bybutiker nere i 355, medan närbutikerna är 1 550 till antalet. En närbutik får inte vara större än 400 kvadratmeter. Den 15 juni uppmärksammades bybutikerna i samband med den nationella bybutiksdagen, ett evenemang där ca 300 småbutiker väntades delta.

Uppgifterna är från en notis i Vasabladet (15.6).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Leader-företag med på lantbruksmässan Farmari i Seinäjoki

Leader-tältet på Farmari-mässan i Seinäjoki 3-6.7.2013På lantbruksutställningen Farmari 3-6.7 i Seinäjoki kommer det att finnas ett 900 kvadratmeters Leader-tält, i vilket man samlat företag som beviljats Leader-stöd från olika delar av Finland. På mässan kan man på ett konkret sätt bekanta sig med Leader-metodens resultat, för alla de företag som marknadsför sina produkter och service, har bl.a. fått stöd till investeringar, utveckling och för att betala lön till arbetstagarna från det egna områdets Leader-grupp. Med på den gemensamma avdelningen finns även Österbottens landskap.

Uppgifterna är från Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (uutiskirje, kesäkuu 2013), i vilket man även bl.a. kan läsa om aktuella saker från SYTY, om att nästan 500 landsbygdsaktörer som samlades i Bryssel i april och annat intressant.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Den framgångsrika Leader-metoden nu även i städerna!

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (31.5), där man vädjar för att aktörer i städerna får möjlighet, liksom landsbygdsaktörerna, att utföra utvecklingsarbete under programperioden 2014-2020 med hjälp av regionutvecklings- och socialfonderna. Här under följer den (av Svensk Byaservice) översatta texten till svenska i sin helhet:

Ställningstagande 31.5.2013

Byaverksamhet i Finland rf: Den framgångsrika Leader-metoden nu även i städerna! 

Det finns i Finland 56 Leader-grupper som täcker alla landsbygdskommuner och de flesta av våra städer. Sammanlagt rör det sig om ca 2,5 miljoner invånare som finns inom områdena. Enligt EU:s linjedragningar för den kommande programperioden kan metoden för lokal utveckling, eller Leader-metoden, ingå i strukturfonderna. Det lönar sig även att använda metoden i utvecklingen av stadsdelarna, för under de närmaste åren ökar betydelsen av lokal utveckling och Leader-metoden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Över hundra väntas till LOKAALI i Tavastland

Lokaali 14-15.9.2013LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakun­nalliseen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år 14-15.9 i Tammela, sydvästra Tavastland. Den nationella tillställningen hålls nu för första gången i denna del av landet och programmet upptar bl.a. byautfärder, framtidsverkstäder och festen Valtakunnallinen Kylätoiminnan juhla, under vilken man offentliggör Årets by på riksplanet, byar som får hedersomnämnande, Vägvisare för bya­verksamheten, Årets landsbygdsaktör och Årets landsbygdsprofil. Hämeen Kylät ry ordnar tillställningen i samarbete med LounaPlussa ry, Tammelan Kylät ry, Tammelan kunta, HAMK, Byaverksamhet i Finland rf, samt lokala föreningar och byar. Över hundra deltagare väntas alltså ta del i evenemanget. Mer info och länk till anmälningsblankett (anmälan senast 31.8,) program och framtidsverkstäder finns på webbplatsen hameenkylat.net.