Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Björn Wallén ny medlem i YTR

Björn WallénRektorn för Svenska studiecentralen Björn Wallén har valts (28.5) till ny medlem i Landsbygdspolitiska samarabetsgruppen (YTR) i stället för avgående Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre. Även Walléns suppleant Mikko Ollikainen, kommundirek-tör i Malax, är ny i YTR. Wallén var tidigare suppleant. Med i gruppen finns även bl.a. ombudsmannen Rikard Korkman från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (suppleant VD Kim Nordling från ProAgria, Svenska lantbrukssäll-skapens förbund) och generalsekreterare Risto Matti Niemi från Byaverksamhet i Finland SYTY (andra vice ordförande i SYTY Silja Saveljeff). Kanslichef Jaana Husu-Kallio från jord- och skogsbruksministeriet sitter som ordförande i samarbetsgruppen. Som generalsekreterare fungerar industrirådet Heikki Aurasmaa från arbets- och närings-ministeriet.

Se YTR:s sammanstättning på dess hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Lokal utveckling = närdemokrati – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2013Vad funderar vi lokala utvecklare i Finland på just nu? Huvudfrågan och den stora utmaningen är det lokala och stärkandet av det lokala utvecklingsarbetet. Orsaken är uppenbar: Då företagen och offentliga myndigheter centraliseras, behövs som motkraft lokala åtgärder, annars förverkligas inte förutsättningarna för välfärd. Till all lycka håller Europeiska unionen på att komma bort från utopier som överbearbetade centrum och utvecklingskorridorer. Sedan behöver de lokala aktörernas beredskap och målnivå på många sätt höjas. Fast det finns redan över 3 000 byaföreningar i Finland, så är det ännu ca 900 byaråd och knappt 300 byar som inte ännu har någonslags verksamhet. Det här är inte till fördel för någon. De lokala utvecklarna, såväl de privata som de offentliga, och särskilt dessa tillsammans, kommer i närmaste framtiden att svara för mer än tidigare.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Närdemokrati diskussionstema i kampanjen Byar med livskraft

Kampanjen Byar med livskraft - logoUnder första skedet av kampanjen Byar med livskraft blev resultatet att närdemokratin lyftes upp som diskussionsämne. Kampanjen, som startade under hösten 2010, utgick ifrån tanken att i service- och kommunstrukturerna behövs byarna som mindre verksamhetsenheter. Det behövs både företagsverksamhet som medborgarverksamhet för att komplettera kommunalförvaltningens serviceutbud, och kampanjen träffade mitt i prick: närdemokratin blev centralt diskussionstema under kampanjen. Byar med livskraft-kampanjen har nu gått in i ett andra skede, eller förverkligade rådplägningar landskapsvis. De centrala frågorna här är kampanjens uppnådda mål, samt bya- och Leader-aktörernas nuläge.

Uppgifterna ingår i Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nyhetsbrev (30.5.2013), i vilket man även kan läsa om bl.a. att YTR föreslås få förlängningstid, att förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram tagit steg framåt, att strategigruppen drar upp riktlinjerna för landsbygdspolitiska helhetsprogrammets beredning, att en ny geodatabaserad stad-landsbygdsklassificering offentliggörs 10.6 och att Business Arena Oy sköter om förberedelserna för genomförandet av landsbygdsakademin.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Kökar värd för ESIN:s årsmöte

FÖSS - logoTakorganisationen för Europas alla små öar, European Small Islands Federation (ESIN), håller årsmöte på Kökar, Åland. De flesta styrelsemötena hålls via Skype, men en gång per år träffas representanterna från Europas små öar någonstans i Europa – och i år är det alltså Kökars tur att stå som värd för årsmötet som hålls 2-4.9, och avslutas med en konferens om sjötrafiksystem i Mariehamn på onsdagen den 4 september. Konferensen är öppen för alla intresserade. Tiina Johansson och Pia Prost från Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) sitter med i ESIN:s styrelse.

Uppgifterna ingår i nyhetsbrevet (2/2013) från FÖSS, i vilket man även kan läsa om bl.a. EU-projektet SMILEGOV, projektet Alla generationers ö, samt medlemmarna i FÖSS-styrelsen. Programmet för ESIN:s årsmöte finns på webbplatsen europeansmallislands.files.wordpress.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Konceptet Homestay i YTR:s nätkolumn

Homestay - kotimajoittajan opasI Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nätkolumn för juni månad (1.6) skriver specialsakkunnig Raija Ruusunen vid YTR:s temagrupp för turism om hur konceptet Homestay för med sig exotik av ett nytt slag in i landsbygdsturismen. Konceptet innebär inkvartering som tillhandahålls av privatpersoner i sina egna hem, eller i byggnaderna runt gården, utan några betydande ekonomiska ambitioner, men dock mot betalning. Här under följer texten, som finns på YTR:s hemsida, i sin helhet:

Välkommen till mitt hem!

Min första gäst var en erfaren resenär som rest mycket runt om i världen. Inkvartering i ett vanligt hem var en ny upplevelse för honom. Jag tog honom med till den lokala butiken för att köpa frukosttillbehör. Samtidigt frågade jag honom vad han helst skulle vilja äta och plockade karelska piroger från det lokala bageriet i min kundkorg.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Köpman i Öja tror på småbutikernas framtid

????????????????????????????????????Mycket har förändrats under de 20 år sedan köpman Peter Dahlskog öppnade butiken Öja-Market i Öja, Karleby. Konkurrensen har blivit hårdare och han har fått specialisera sig för att klara sig. Speciellt är det biffarna som blivit en viktig del av affärsverksamheten. De marinerade biffarna av nöt- och griskött har med tiden blivit så eftertraktade, att han måste tillverka dem året runt, fastän han tänkt ha några månaders uppehåll i biffmakandet på vintern. Ett soligt sommarveckoslut säljer han 400-500 biffar, till midsommaren brukar det vara några tusen. Öja-Market säljer det mesta man kan behöva för att klara vardagen. I sortimentet ingår även bränsle och förmedling av brännolja, liksom trädgårdsmylla och annat smått och gott som tiden visat att kunderna behöver.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Förändringar i kommunstrukturen förutsätter utveckling av närdemokratin – läs publikationen Närdemokrati för en ny tid

YTR-publikation Närdemokrati för en ny tidUuden lähidemokratian aika – Närdemokrati för en ny tid är en tvåspråkig antologi, där man granskar den pågående kommun- och servicestrukturreformen, vilken för med sig stora demokratiska förändringar. En kommunreform minskar betydligt på antalet kommunala förtroendevalda, och sålunda ökar betydelsen av närdemokratin då den representativa demokratin tunnas ut. Påverkningarna av en glesare representativ demokrati berör särskilt landsbygdsområden. I sina artiklar öppnar författarna till diskussion om närdemokratins utvecklingsbehov och ger konkreta, alternativa modeller för en ny omorganisering av närdemokratin, speciellt inom landsbygdsområden. I boken tar man bl.a. upp maktförhållandet mellan eliterna och massan, förändringar i det lokala, samt reformen av kommun- och servicestrukturen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Observationer från studien Den nya kommunen

Kommunförbundets och Magmas studie Den nya kommunenDe finländska kommunernas antal har minskat med långt över hundra på tio år, och även om den reform av kommunstrukturen som för närvarande förbereds på många sätt avviker från tidigare kommunsammanslagningar, kan det vara intressant att söka lärdomar ur de senaste årens erfarenheter. Man kan fråga sig om resultatet av sammanslagningarna motsvarade förväntningarna och granska om de ursprungliga löftena uppfylldes, samt också fundera på hur det gick med servicen och närdemokratin. Liksom i Danmark så är de svar man får i Finland om sammanslagningar beroende av vem vi frågar; de som är mest kritiska till en sammanslagning, är de som bor i små kommuner och i kranskommuner kring de urbanare städerna. Det har utförts utredningar kring tidigare kommunsammanslagningar, men det dröjer många år innan vi verkligen sitter med facit på hand, eftersom vissa effekter och inbesparingar syns först med många års fördröjning. Magma och Kommunförbundet önskar ändå redan nu, med tanke på den pågående strukturreformen, presentera en lite annorlunda studie av de tidigare erfarenheterna med särskild tonvikt på några mindre kommuner i förändring.