Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

Renovera ger mera – kurs i Kuggom om byggnadsvård

Renovera ger mera - kurs i byggnadsvårdLandsbygdens utvecklingsförening SILMU rf, Lovisa kultur- och miljörörelse, samt Folkhögskolan Axxell, Kuggom arrangerar en kurs 8-9.6 om byggnadsvård – Renovera ger mera – på folkhögskolan. Under tillställningen ges föreläsningar om byggnadsvård, och så håller man workshops om schablontillverkning, prydnadsmålning med limfärg, fönsterrenovering och kurs i smide.

För mer info, program och anmälan (före 17.5) se länkar på www.byggnadsvard.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

Vissa ”typer” av ungdomar dras lättare till landsbygden visar svensk målgruppsanalys

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 3-2013Var man vill bo verkar mer vara en fråga om personlighetstyp och intresse, än om var man är uppvuxen, visar en målgruppsanalys som Jordbruksverket gjort med hjälp av Ungdomsbarometern. Av de som deltog i undersökningen, vill 32 procent bo på landsbygden eller i en mindre stad, och överlag är tjejer något mer positivt inställda, något som ökar med åldern. ”Det är viktigt att se att det finns stora grupper av ungdomar som vill stanna på landet, alternativt flytta ifrån städerna”, säger tillförordnade chefen på Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet Maria Petersson. Det verkar finnas vissa ”typer” av ungdomar som lättare dras till landsbygden. Stadsungdomar som vill dit är mer lika de landsortsungdomar som vill stanna i läggning och intressen, än de landsortsungdomar som vill flytta till staden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

”… då en båt kommer inom synfältet …” – nordiskt skärgårdsseminarium med framtidsperspektiv hålls på Hanaholmen

Ships at night, IrelandVad betyder begreppet levande skärgård i dag? Vem är skärgårdsbo – de som bor året runt eller också de som tillbringar allt längre tid i fritidshusen? Vilka yrken och vilken företagsamhet kommer att behövas i skärgårdsområdena inom några år? Hur kan de digitala möjligheterna och den ökade rörligheten utnyttjas bättre? Vad betyder närliggande tätorter för glesbygden? Hur kan de urbana miljöerna dra nytta av den fantastiska skärgården i närheten – på ett sätt som också gagnar skärgårdsborna? Hur har själva boendet förändrats i informationssamhället? Alla som har intresse och/eller möjlighet att påverka framtiden i skärgården är välkomna att delta i det nordiska skärgårdsseminariet som hålls 13-14.5 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet, ”… då en båt kommer inom synfältet …”, diskuterar framtidens möjligheter att leva och bo i skärgården. Arrangörer är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Nordiska skärgårdssamarbetet.

Program och länk till anmälan (senast 6.5) finns på webbplatsen cll.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

Missade ni diskussionen om platsbaserad politik? – Se inspelningen på nätet!

Place-based PolicyOm ni inte hade möjlighet att närvara eller via nätet följa diskussionen om den platsbaserade politiken inom finländsk landsbygdspolitik, som hölls 18.4 på projekt- och nätverksseminariet i Lahtis (18-19.4), så kan inspelningen ses i efterhand. Gå in på Svensk Byaservice hemsida och se de arkiverade inspelningarna.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

Smart specialisering, regional förvaltning och nordiska modellen – tre högintressanta tillställningar i Vasa

Botnia-Atlantica-institutets logoEU-kommissionen arrangerar den första nordiska konferensen i smart specialisering, Smart specialization workshop, i Vasa 14-15.5, och i samband med det ordnar Botnia-Atlantica-institutet och Vasa universitet två högkvalitativa seminarier i staden. Seminariet 13.5, Measuring Quadruple helix connectivity: Towards a strategy for smart regional governance, tar upp förhållandet mellan företagen, högskolorna, offentliga förvaltningen och medborgarsamhället (Quadruple helix), samt mätandet av dem sett ur den regionala utvecklingens synvinkel. Man funderar på hur smarta regioner kan lära sig av varandra. Den nordiska modellen i förhållande till andra europeiska länder, The Nordic model – relevant for Europe?, är ämnet för seminariet 16.5. Hur har man i den nordiska modellen förenat välfärdspolitiken, medborgarnas deltagande, samt konkurrensförmåga och produktion? Seminarierna är öppna för alla och riktar sig till forskare, utvecklare och alla med intresse för regional utveckling.

Mer info om konferensen finns med länkar på webbplatsen s3platform.jrc.ec.europa.eu. För mer info, program och anmälan till seminarierna (senast 9.5) se Botnia-Atlanticas hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

”ÖSP, Aktion Österbotten och företagarorganisationerna kunde bidra till den livskraftiga landsbygdens överlevnad”

Cow Grazing in Pasture”Staten, kommunerna och EU satsar en hel del resurser på landsbygdsutvecklingen och här är det viktigt att det finns en sammanhållning på landbygden. Det krävs samarbete över gränser”, sade EU-parlamentariker Nils Torvalds på Österbottens svenska producentförbunds (ÖSP:s) vårmöte i Korsholm 15.4. Jordbruket har en mycket viktig roll i att utveckla landsbygden som helhet, och här menade Torvalds, med hänvisning till åhörarna, att utmaningen är att under kommande sju åren åstadkomma ett program för hur verksamheten skall se ut under den följande perioden, en vision som kan kompletteras med många andra åtgärder. Torvalds hänvisar till nätverk som Aktion Österbotten rf som med små resurser byggt upp nätverk som har fokus på framtiden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

EU-parlamentariker nominerade HSSL till EU:s medborgarpris

HSSL - logoEU-parlamentarikern Kent Johansson har nominerat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) till Europeiska unionens medborgarpris 2013. ”Alla eldsjälar som arbetar i lokala grupper för att utveckla sin hembygd runt om i landet förtjänar att uppmärksammas”, säger Johansson. Europeiska unionens medborgarpris syftar till att belöna medborgare, grupper, föreningar eller organisationer, vilka ”vittnar om ett framstående engagemang för främjandet av en ökad ömsesidig förståelse och en närmare integration mellan människor i medlemsstaterna, eller som underlättar gränsöverskridande eller nationsövergripande samarbete inom Europeiska unionen”. Varje Europaparlamentariker har rätt att föreslå en kandidat per år och priset kan tilldelas upp till 50 pristagare från EU:s medlemsländer.

”I Sverige finns sedan nästan 25 år landsbygdsnätverket Hela Sverige ska leva, som inte bara arbetar ideellt för lokal utveckling, utan dessutom har inspirerat landsbygdsrörelser i andra länder. Siktet är inställt på en europeisk landsbygdsriksdag. Rörelsens mål och arbete är ett bra exempel på viktiga insatser nu under EU:s medborgarår. Därför har jag nominerat Hela Sverige ska leva till Europeiska unionens medborgarpris.”