Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Stärka främst Leader-principerna och förnya förvaltningsmodellen – rekommendationer i Leader-utvärdering

Syftet med publikationen Leader-toimintatavan arviointi – Maaseutuohjelma 2014-2020 (Utvärdering av Leader-arbetet – Landsbygdsprogrammet 2014-2020) var att utreda hur Leader-strategin har implementerats och vad dess mervärde är. Med Leader-strategin avses helheten som utformas av Leader-principerna (områdesbaserad, nerifrån och upp, lokalt partnerskap, mångsektoriell, innovativitet, interregionalt och internationellt samarbete och nätverksbildning) och förvaltningsmodellen. Kärnan i utvärderingen var utvärderingen av förhållandet mellan Leader-principerna och förvaltningsmodellen. Utvärderingens viktigaste iakttagelser och slutsatser:

  • Leader-arbetet är ett etablerat sätt att utveckla landsbygden i Finland
  • förvaltningsmodellen för Leader fungerar relativt väl, men det behövs mod till förnyelse
  • Leader-principerna är allmänt accepterade, men tillämpningen varierar
  • Förvaltningsmodellen bidrar till att tillämpa principerna, men det finns spänningar
  • Leader har det största mervärdet i socialt kapital och lokalkännedom och
  • Leader-arbetet ska stärkas i framtiden.

Rekommendationerna i utvärderingen gäller främst att stärka Leader-principerna och förnya förvaltningsmodellen.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Landsbygdens framtid ur olika perspektiv i podden Landet

Podden Landet firar det hundrade avsnittet genom att bjuda in tre kända personer i ett lite längre samtal än vanligt – professorn i historia vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm Lars Trägårdh, VD:n på designbyrån Söderhavet och varumärkeskonsulten Frida Roberts och tänkaren och folkbildaren Bodil Jönsson, gäster med helt olika perspektiv som bjuder på sina tankar kring landsbygderna nu och i framtiden.

Trägårdh menar att den urbana normen är destruktiv, inte bara i termer av tillit utan i termer av hela vår framtid på planeten. Vi skulle må bra av att öppna upp för en diskussion där vi knyter upp mot den typen av gröna vågen-idéer som fanns i Sverige på 70-talet och fundera på om man kan modernisera detta och finna en intressant dialog mellan det urbana och det rurala.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Viktigare roll för nätverken i nästa programperiod

Bildkälla: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/map-countries-enrd-homepage.png

Den 16 december 2019 hölls ett Assembly-möte i Bryssel för intressenter i nationella och europeiska landsbygdsnätverk. På mötet diskuterades bl.a. kommissionens ambitioner om nätverken i nästa programperiod och Mihail Dumitru, kommissionens jordbruksdirektorat, berättade att de vill ha ett partnerskap som knyter ihop de två pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken, alltså direktstöden och landsbygdsutveckling.

”Det gör att nätverken spelar en ännu viktigare roll. Nätverken ska behålla sin basfunktion men involvera fler aktörer”, säger Maria Gustafsson, svenska Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare, som deltog på mötet.

Mer info med länk till hela rapporten från Assembly-mötet finns på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Saija Kommers ny verksamhetsledare för SILMU

Saija Kommers
Bildkälla: SILMU:s nyhetsbrev 1/2020

Utvecklingsföreningen SILMU rf:s nya verksamhetsledare Saija Kommers har flera decenniers erfarenhet av företag och det kommunala. Hon har arbetat med försäljning, utveckling och konsulttjänster, samt som VD, ofta i internationella sammanhang. Kommers hoppas även kunna utnyttja denna erfarenhet till fördel för SILMU:s kunder och partners. SILMU:s strategi fokuserar nu speciellt på företag, och därför förväntar man sig allt mer ansökningar om stöd från lokala mikroföretag.

Kommers kommer från en liten by i Tavastland. Finlands natur och dess olika årstider var det som hämtade henne tillbaka till Finland. Hon hoppas på ett gott samarbete till förmån för den finländska landsbygden och dess invånare. Kommers kan kontaktas via e-post, saija.kommers@silmu.info, eller tel., 041 442 6602. Uppgifterna är från SILMU:s nyhetsbrev för januari månad.

SILMU:s nyhetsbrev för januari 2020 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Handbok för Byarallyn

Ett rally, som man inte vinner med fart, utan med kunskap, färdighet och taktikerande. Byarallyt är ett nytt sätt att resa på landsbygden och njuta av en dag i byarna under en lekfull tävling. Under tävlingen kör man runt områdets byar och utför specialtester och kallstationer, tillika som man njuter av byarnas parallellprogram.

Byarallyt i dess nuvarande form fick sin början år 2017, när en grupp aktiva itisbor beslöt att ordna ett evenemang, där deltagarna kan bekanta sig med byarnas pärlor under en lekfull tävling. Tillika ville man sänka bybornas tröskel att besöka grannbyarna och förbättra samarbetet mellan byarna. En lekfull tävlingsmobilisering mellan byarna skulle ge samarbetet en ny kick. Det uppstod ett Byarally, där lagen kör runt i byarna och utför olika lekfulla uppgifter. Action track-spelapplikationen gav sin egen tilläggskrydda åt spelet. Laget kunde följa med både sin egen och tävlingskamraternas framfart i realtid.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Vill du skapa en större gemenskap i din by? – lösningen kan vara Feelgood-invest


Annonsen och länk till ansökningsinformation finns på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Inspirationsdag kring Agenda 2030 och hållbar utveckling ordnas i Helsingfors

Den 4 februari kl. 11-14 (med kaffeservering från kl. 10.30) hålls en inspirationsdag på G18 i Helsingfors på temat Hållbar utveckling. Tillställningen riktar sig till aktiva i förbund, organisationer och föreningar, men även till kommunalt engagerade. Tanken är att öppna upp hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv: lokalt, kommunalt, nationellt, nordiskt, samt att deltagarna skall få en större insikt och kompetens i ämnet. Det är ju också viktigt att skapa partnerskap i hållbarhetsfrågor.

Föreläsarna är Elin Slätmo från Nordregio, Globala mål för lokala kontexter – nordiska erfarenheter,

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Lokalekonomidagarnas webbinarier

Det är dags för årets första lokalekonomiska webbinarium med temat Minskad klimatpåverkan och ökad lycka med lokala ekonomier. Webbinariet gästas av Helena Norberg-Hodge, en internationell pionjär inom lokalekonomi-rörelsen. Norberg-Hodge är grundare av Local futures (www.localfutures.org), författare till flera böcker och filmskapare. Webbinariet hålls den 4 februari kl. 8.30-9.30.

Målet med konferensen ”Lokalekonomidagarna” (LEK) var att skapa en arena för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Det övergripande och långsiktiga syftet med Lokalekonomidagarna är att medvetandegöra deltagarna om vilka problem och lösningar som finns inom ämnet lokal ekonomi. LEK ska vara en del av lösningen genom att problematisera, tillgängliggöra idéer, kunskap och kontakter, samt för att inspirera till handling. Lokalekonomidagarna är en mötesplats för att nätverka och utbyta kunskap. Sedan 2013 arrangeras Lokalekonomidagarna regionalt med lokala samarbetspartners på olika platser över hela Sverige.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se med länk till vårens webbinarier.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Skärgårdstrafiken diskuteras på seminarium i Åbo

Skärgårdshavet

Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) ordnar ett seminarium om skärgårdstrafiken den 9 mars på Åbo Akademi Arken. Syftet med seminariet är att alla som bor på öar i Finland gemensamt får diskutera idéer kring färjtrafiken och komma i kontakt med dem som står bakom färjtrafiken i Finland.

Tanken är att användarna ska få bli hörda, få ställa frågor till tjänstemän, förtroendevalda, NTM-centralens representanter och nuvarande ruttoperatörer, samt även framföra förbättringsförslag och tankar om hur förbindelserna kunde utvecklas i framtiden. Seminariets slutgiltiga program publiceras då det fastställts.

Följ evenemanget på adressen https://www.facebook.com/events/875539319562915/.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Nordiskt läger för unga öbor hålls i Åbolands skärgård

Bildkälla: Finlands öars hemsida

I sommar ordnar Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) ett nordiskt ö-läger på ön Brännskär i Åbolands skärgård inom ramen för projektet Nordiskt ö-läger på två språk (svenska och danska). I lägret deltar unga öbor från Finland, Sverige och Danmark. På lägret får finländska ungdomar lära känna svenska och danska ungdomar, samtidigt som de får njuta av skärgårdsliv och spännande upplevelser. På programmet står bland annat fiske, naturupplevelser, segling, paddling, repslagning och mycket mera. Det finns också tid för att simma, bada bastu och bara vara.

Mer info finns på webbplatsen foss.fi.