Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

Vision över Finlands eftersträvan för regionstrukturen och trafiksystemet

Bok - Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava SuomiUtvecklingsbilden för regionstrukturen och trafiksystemet (på finska ALLI) blev färdig i början på juni. Den ger utsikter över utvecklingen för regionstrukturen och trafiksystemet. Tidshorisonten är år 2050. Utvecklingsbilden visar på en framtid som ger stöd åt Finlands utveckling som ett konkurrenskraftigt, välmående och för miljön hållbart land. Siktet är inställt på många centrum och nätverksbildande, samt en regionstruktur som baserar sig på bra trafikförbindelser, vilket stöder landets olika delar för utnyttjande av styrkorna och resurserna, samt förnyelsen av näringsverksamheten. Det centrala är växelverkan mellan olika typer av regioner.

Mer om ämnet finns att läsas (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

Nytt nummer av tidningen Alue-Integraattori

Tidningen Alue-Integraattori 1-2015I tidningen Alue-Integraattori ges en täckande överblick över regionernas utveckling. I ledaren skriver avdelningschefen på regionavdelningen vid arbets- och näringsministeriet Taina Susiluoto om regionutveckling i Kina, som har som mål att främja urbaniseringen, men samtidigt ta hand om gamla människor och barn som finns kvar på landsbygden, samt även trygga landsbygdens utveckling som ett område för livsmedelsproduktion. I Finlands nya regeringsprogram tas samma regionutvecklingsfrågor upp, men skalan är en annan och även sättet att gå tillväga ett annat. Erkki Virtanen, arbets- och näringsministeriets kanslichef, tar i sin kolumn upp regionutvecklingen under fem årtionden. I Alue-Integraattori görs en förhandsgranskning av regeringsprogrammet med avseende på regionutvecklingen, såväl ur ministeriets som ur regionernas synvinkel. I tidningen ingår blocken ledaren, Europeiska unionen, nationell regionutveckling och undersökta fakta.

Tidningen Alue-Integraattori (1/2015) kan läsas (på finska med svensk resumé) på webbplatsen tem.fi. Se även webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

På landsbygden värdesätts närservicen

Undersökningen Palvelut läheltäFör ett tag sedan utkom vid Vasa universitet publikationen Palvelut läheltä, i vilken man utredde landsbygdsbornas syn på förändringar inom kommunservicen och servicen inom statens lokalförvaltning. Åtta orter på olika håll i Finland var forskningsområden. I undersökningen kom oron för landsbygdens framtid klart fram. Att servicen flyttas allt längre bort förskräcker invånarna, för redan nu finns många problem med servicens tillgång och åtkomlighet. Särskilt för ordnandet av hälsovårdstjänsterna gavs negativ feedback. Även flyttningen av servicen för statens lokalförvaltning till nätet retar många. På landsbygden kräver man jämbördig behandling och möjligheten att sköta ärenden vid en fast servicepunkt på den egna orten. Utgående från forskningsresultaten borde man för ärendehantering och vardagsknog ute i kommunerna och städerna söka goda lösningar genom att lyssna till invånarna och utreda olika alternativ istället för att koncentrera servicen. Man borde allt mer slopa kommungränserna inom kommunservicen, så att inte boendeorten bestämmer för mycket vad för slags service som är tillgänglig.

Läs mer (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

”Osynliga befolkningen” fritidshusägarna påverkar kommunerna

Karta - Svenska fritidshuslandskapFritidshusägare som ”osynlig befolkning” i Sverige påverkar landets kommuner och deras förutsättningar för utveckling. En studie från Umeå universitet visar att ägarens syfte med fritidshuset, var man väljer att köpa det och hur man använder det, skiljer sig åt på olika håll i landet. Andreas Back, doktorand i kulturgeografi vid Umeå universitet, menar att det är stor skillnad på varför man köper fritidshus i Strömsund och Norrtälje, bara för att ta två skilda exempel. Fritidshustypen som dominerar i Strömsund utmärks av bl.a. längre avstånd mellan ägarens bostad och fritidshuset, lägre fastighetsvärden och ökande mängd fritidshus, medan fritidshustypen som dominerar i Norrtälje däremot utmärks av korta avstånd mellan ägare och fritidshus, höga fastighetsvärden, men också minskande antal fritidshus genom konkurrensen med den reguljära bostadsmarknaden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

Webbplats för landsbygdsinfo

Karta över stad-landsbygd klassificering (1)Landsbygdsinfo finns nu samlade på en webbplats. Det är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som står bakom webbplatsen Maaseutukatsaus (Landsbygdsöversikt). På den finskspråkiga sidan presenteras tvärsektoriellt den finländska landsbygdens utveckling och nuvarande läge, samt att kommande utveckling förutses under olika teman. På webbplatsen beskrivs även den landsbygdspolitiska helheten och  landsbygdssäkringen som utvecklingsverktyg. Som underlag för webbplatsen står publikationen Maaseutukatsaus 2014 (Landsbygdsöversikt 2014), utgiven av arbets- och näringsministeriet, samt YTR.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

Du gjort ditt värv i tid som flytt – en byskolas sorti

Södra Vallgrund skola
Bildkälla: Södra Vallgrund skola

Skolan i Södra Vallgrund, Korsholms kommun har gjort sitt, men kanske kan den ge utrymme för något nytt. Lisen Stolpe har skrivit en dikt om skolans sorti i Vasabladet (5.7). Här följer dikten:

Byskolans sorti

Du står där mitt i byn
en kunskapshärd
från barndomstid
i en kommun som
fordomdags haft råd
att hålla dig vid liv.

Nu har din dödsdom fallit.
En makt har använt sin prestige
utan hänsyn till fädrens flit
för att barn i denna byggd
skulle lär sig vett och dygd.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

Älvbyarna Årets by i Österbotten

Årets by i svenska Österbotten 2014 - ÄlvbyarnaÅrets by i svenska Österbotten 2015 består av sex byar i Östra Korsholm som svetsats samman genom ett utvidgat samarbete. Tack vare detta har man utvecklats till en knutpunkt, både för invånare och för föreningarna i området. Även Årets byavänligaste kommun, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör har utsetts. Det är Aktion Österbotten rf som står för utnämningarna i samarbete med Österbottens förbund. När nere följer hela pressmeddelandet (från 22.6) från Aktion Österbotten. Själva utmärkelserna delades ut lördagen den 27 juni vid sportplanen i Skatila. Se webbplatsen alvbyarna.weebly.com, samt byar.fi.

Årets by i Österbotten

Älvbyarna i Östra Korsholm

Nomineringstexten lyder så här: Älvbyarna representerar både till sin struktur och i sin verksamhet ett nytänkande som kan fungera som modell för andra byar i hela landet.