Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Nyhetsbloggen tar sommarledigt

Under semestrarna tar Nyhetsbloggen ledigt. Svensk Byaservice och IDNET önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt skön och avstressande sommar!
Sol med solglasögon och händer (1)

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Nationell framgång med modern landsbygdspolitik

Skrift - New Rural Policy,Linking up for growthOECD:s tionde internationella landsbygdskonferens hölls i Memphis Tennessee 19-21.5. Det centrala budskapet från konferensen var att det behövs en modern landsbygdspolitik, då man försöker nå en bättre konkurrensförmåga och välfärd på landsbygden. Värd för konferensen var USA:s jordbruksminister Tom Vilsack. Temat under sammankomsten var främjandet av nationell framgång med modern landsbygdspolitik. Konferensen samlade ca 200 deltagare från över 20 länder. Det genomgående temat under dagarnas program var OECD:s definierade mål om en ny landsbygdspolitik, där det centrala är en förbättring av välmåendet hos landsbygdens invånare. Konferensens centrala teman var landsbygdsområdenas ekonomiska tillväxt som en del av den nationella tillväxtstrategin, olika landsbygdsområden och deras möjligheter och utmaningar, medborgarnas deltagande, samt förbättring av tillgängligheten för service på landsbygdsområden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

HSSL sprider tankar och idéer om en levande landsbygd under Almedalsveckan

Almedalen 2015 - HSSLs programDen årligen återkommande Almedalsveckan på Gotland kommer att bli intensiv och spännande i år. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har blivit inbjudna att delta i mängder av evenemang, förutom de som de själva arrangerar. Landsbygden är ett ämne på mångas läppar, så HSSL ser fram emot att delta och sprida tankar och idéer om hur en levande landsbygd och ett land i balans kan uppnås.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se med länkar till deras program under Almedalsveckan, Facebook events, samt hela programmet i Ideella trädgården.

Almedalsveckan i Visby 28.6-5.7
De tidigare årens politiska tal under Almedalsveckan i Visby, Gotland har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och för övriga världen. Alla är välkomna och ordet är fritt under Almedalsveckan.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Innovation i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 7-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket är fokus på innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring. I nyhetsbrevet kan man läsa om Mia som hittade en innovativ marknadslösning, i ledaren om innovationer på landsbygden, vidare att Leader kan vara en hjälpmotor, att nya landsbygdsprogrammet innebär en kraftig satsning på innovation, under rubriken Medlem har ordet att alla innovationer startar som en idé, tips hur man bäst skyddar sin idé, att Sverige är aktivt i europeiska innovationspartnerskapet och studenter som löste lantbruksproblem under 24 timmar.

Nyhetsbrevet (nr 7/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Dagens landsbygd en resurs för hela Finland – landsbygdsutvecklingsprogrammet lanseras genom kampanj

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 1-2015Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 är ett utvecklingsprogram för hela Finland som Landsbygdsnätverket lanserar genom en riksomfattande kampanj, vilken startar i juni och fortgår resten av året. Man delta i kampanjen och dra sitt eget strå till stacken när det gäller att visa upp dagens landsbygd i offentligheten. Med kampanjen ges information om landsbygdsprogrammets finansieringsmöjligheter och hurdan landsbygden är i dag, samt vad landsbygdsprogrammen har åstadkommit. Målgruppen är alltså inte bara de som ansöker om stöd, utan även alla andra medborgare.

Mer om kampanjen finns att läsas i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev (1/2015).

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Sommarstugornas landsbygd – möjligheter och utmaningar

conceptSamtidigt som avfolkningen minskar landsbygdens stadigvarande bosättning, så fortsätter antalet fritidshus att öka. I var femte kommun är fritidshusen redan mera än de stadigvarande bostäderna. Halvmiljonerstrecket för sommarstugor överskreds officiellt senaste år. Som Manu Rantanen skrev (på finska) i Landsbygdspolitikens blogg (12.6), så borde fritidsinvånarna ses mer än i dag som en möjlighet för landsbygden.

Läs mer i blogginlägget (på finska) på Landsbygdspolitikens blogg. Skribenterna är forskaren Mia Vepsäläinen som arbetar på Östra Finlands universitet, Nyslotts campus, samt Anna Strandell och Kati Pitkänen som är forskare på Finlands miljöcentral.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Ingen vill ha ett Stor-Vasa

Vasaregionen - kommunnamn med kryssFörslaget till fusionsavtal för det s.k. Stor-Vasa har röstats ner i de flesta kommuner som berörde det på måndagen. I avtalsförslaget hette det att Vasa går samman med Korsholm, Vörå, Storkyro, Laihela, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, samt Kristinestad. Storkyro hade redan tidigare meddelat att man fortsätter som självständig kommun. I måndags (15.6) kom sedan idel nej från de övriga kommunerna. Inte ens i Vasa gillar man tanken på en så här stor kommun, för där beslöt fullmäktige att man prioriterar en kommunstruktur kring det nuvarande pendlingsområdet, d.v.s. Vasas närmaste grannkommuner. Det var kommunutredarna Jan-Erik Enestam och Ossi Repo som på finansministeriets uppdrag gjorde en utredning om Stor-Vasa, en utredning som var klar vid årsskiftet.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi med länk till mer info. Se även en tidigare text på denna blogg, Svensk Byaservice Nyhetsblogg.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Marknadens inverkan på landsbygden tas upp på årets landsbygdsforskarträff i Säkylä

Landsbygdsforskarträffen i Säkylä 27-28.8.2015 - bildOfta romantiserar man landsbygden som en idyllisk och lugn plats, i motsats mot städernas, marknadsekonomins och konkurrenssamhällets hektiskhet och stress. Men på landsbygden lever man även på marknadskrafternas villkor. Med temat Maaseutu markkinoilla (Landsbygden på marknaden) vill man under landsbygdsforskarträffen 27-28.8 i Säkylä, Satakunda ta upp i diskussionen hur den mångfacetterade, nuvarande marknadsledda utvecklingen påverkar vardagen och näringslivet på landsbygden. Alla landsbygdsexperter och andra med intresse för landsbygden är välkomna att delta i träffen.

För mer info, program och anmälningsförfarande (anmälan senast 12.8) se webbplatsen mua.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Kompanjonskapsdag i Helsingfors

Tryggandet av välfärden och servicen förutsätter kompanjonskap i samhället: samverkan mellan offentliga, privata och tredje sektorn. Under kompanjonskapsdagen, Kumppanuuspäivä, i Kommunhuset i Helsingfors 14.10 diskuteras vad kompanjonskapets samhällspolitik och kompanjonskapet i praktiken betyder.
Kumppanuuspäivä 141015 MAINOS