Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Förnybar energi lönsam om 5-10 år

SolpanelerTeknologiska forskningscentralen VTT, Villmanstrands tekniska universitet och Åbo universitets center för framtidsforskning har ett pågående projekt om förnybar energi, där man har byggt ett förnybart energisystem för Kina, Sydkorea och Japan, och i vilket energin är billig, utsläppsfri och oberoende. Motsvarande simulationer i förnybar energi har aldrig gjorts tidigare enligt solekonomiprofessor Christian Breyer vid Villmanstrands tekniska universitet. Han menar att ett system som bygger helt på förnybar energi, är möjlig t.ex. i nordöstra Asien, där förnybar energi även är den billigaste energiformen. Allt annat är dyrare, vilket är en ny insikt. Vid universitetet har man nu räknat ut hur Kina kunde övergå till förnybar energi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Utvecklingsbilden för regionstrukturen och trafiksystemet klar för kommentarer – landsbygden ett område med många näringar och bioekonomi

Rapporten Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050Hanna-Mari Kuhmonen, överinspektör vid arbets- och näringsministeriet och huvudsakligen arbetandes med uppgifter inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, skriver i Landsbygdspolitikens blogg om utarbetandet av en utvecklingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet (på finska ALLI) har framskridit till kommentarskedet. Som medlem i arbetsgruppen har Kuhmonen haft tillfälle att vara med i en intressant men samtidigt utmanande övning, varav avsikten med utvecklingsbilden är att skapa en nationell vision om en eftersträvansvärd regionstruktur och ett trafiksystem som stöder denna. Hela blogginlägget (med länk till rapporten Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050) finns här under:

Utkastet till en utvecklingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet i kommentarskedet

Utarbetandet av en utvecklingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet (på finska ALLI) har framskridit till kommentarskedet. Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete, som tog 1,5 år, och väntar nu med intresse på olika intressentgruppers syner på utkastet till utvecklingsbild. Kommentarer kan lämnas fram till den 19 februari 2015.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Ny forskning i byskolediskussionen

Slutrapporten Vastavirtaan ja valtavirtaan – avauksia kyläkoulukeskusteluunEn positiv infallsvinkel är en ovanlig ljuspunkt inom den finländska, synnerligen svart-vita byskole- och skolnätverksdiskussionen. Just detta gjorde frågan intressant och undersökningen behövlig. Publikationen Vastavirtaan ja valtavirtaan – avauksia kyläkoulukeskusteluun är slutrapporten för undersökningen Kyläkoulun muuttuva rooli muuttuvassa kuntakentässä. I den här publikationen öppnar man genom byskolediskussionen, mångkulturen, den nya byskolebyggnaden, det nya servicekonceptet och by-begreppet för vilka faktorer som i dag kan påverka förändringen av byskolans roll och vad förändringen i praktiken kan betyda för olika parter. En mer omfattande fråga än byskolan är hur målskolornas verklighet motsvarar de mål, vilka kommunerna och landsbygdsutvecklingen på riksnivå själva har satt upp. I takt med skolvärldens sammankopplade teman, blir byskolediskussionen allt mer huvudströmmad, medan motströmsdiskussionen går framför allt i relation till sig själv: diskussionsämnet kan vara annat än stängning eller försvarandet av den egna byskolan.

Uppgifterna är från webbplatsen migrationinstitute.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Bra service i byarna skapar framtidstro

Children Holding Hands on School PlaygroundBra service skapar trygghet och ingjuter hopp och framtidstro för dem som bor i byarna, och de butiker som fortfarande finns kvar, är viktiga, liksom skolor där det finns ett tillräckligt stort elevunderlag och möjlighet att ha behöriga lärare. Sedan är det nödvändigt med telefoni som fungerar, liksom postutbärning och en samlingspunkt där man kan träffas. Bygemenskapen är även en nyckelfaktor, att man håller ihop och stöttar varandra och tillsammans visar engagemang och intresse för att få byn att växa och utvecklas, är speciellt betydelsefullt i dessa tider med ansträngd ekonomi i kommunerna. De bästa ambassadörerna är befolkningen i byarna och de som periodvis vistas där.

Uppgifterna är från en artikel (22.12.2014), skriven av Gunilla Johansson, ordförande för Länsbygderådet Västerbotten, och Lars Westerlund, vice ordförande för dito, på webbplatsen norran.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Lokalsamhället och innovationer för landsbygdsföretagande behandlas på seminarium i Helsingfors

Seminariet Paikallisuus ja innovaatiot maaseutuyrittäjyyden mahdollisuutena 3.2.2015Vad möjliggör innovationer och framgång för företaget? Företagsfältet på landsbygden är mångsidigt och största delen av landsbygdsföretagen är mikroföretag. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet stöder på många sätt företagande på landsbygden. Anser företagen att de här åtgärderna är till nytta i deras företagsverksamhet? Vad är det som skapar förutsättningar för framgång för landsbygdsföretagen?

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen arrangerar ett seminarium i Helsingfors på Hotell Arthur den 3 februari kl. 9-12, där man behandlar lokalsamhället och innovationer som en möjlighet vid landsbygdsföretagande. Under tillfället berättar landsbygdsföretag om hur lokalsamhället och innovationer har möjliggjort en framgångsrik verksamhet för företaget.

Program och anmälan (görs senast 27.1) finns som länkar på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. De sextio först anmälda ryms med.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Aktuell info om föreningsbeskattning ges på föreläsning i Åbo

SFV-logoVarför väcker beskattningen av föreningar allt oftare diskussion idag? Allmännyttiga samfund åtnjuter i Finland en betydande, men inte total skattefrihet på sina inkomster, och bland organisationsaktiva, i allt från små föreningar till stora förbund, råder en tilltagande villrådighet beträffande skattefrågor. Ta del av föreläsningen på Novia i Åbo den 26 februari kl. 18-20. Som föreläsare fungerar Sebastian Gripenberg, arrangören SFV Bildnings expert på föreningsteknik.

Anmälan (senast 24.2) görs via länk på webbplatsen sfvbildning.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Rådplägningsrunda för det lokala utvecklingsprogrammet

Programmet Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisötSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar tillsammans med de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna en rådplägningsrunda för förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020. Rundan hålls från vintern 2015 fram till och med vintern 2016. Rådplägningstillfällena arrangeras i huvudsak landskapsvis och är ämnade för de regionala byaföreningarnas och Leader-gruppernas förtroendemän, för byaombuden, verksamhetsledarna och tjänstemännen, samt andra organisationer som engagerar sig i lokal utveckling, liksom föreningar som stadsdelsföreningar. Under tillfällena går man igenom de centrala åtgärderna i det lokala utvecklingsprogrammet, samt förverkligandet av dessa i varje landskap. Dessutom går man igenom läget för den lokala utvecklingen inom hela landskapsområdet.

Uppgifterna är från ett utskick från SYTY.