Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

Möten på distans sparar tid och pengar

Skype-logoTarja Lukkaris, specialsakkunnig i samarbetsgruppens nätverk för glesbygden samt som samordnare för temaprogrammet för byar i Kajanaland, skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att möten med fjärruppkoppling sparar både arbetstid och pengar. Det hör till både dagens och framtidens realiteter. Hela blogginlägget finns här under:

Fjärruppkoppling sparar tid och pengar

Finland är ett land som karakteriseras av långa avstånd. Många möten, evenemang, seminarier o.s.v. har koncentrerats till området söder om Ring III. Jag befinner mig på 600 kilometers avstånd från huvudstadsregionen. Lyckligtvis kan många möten skötas med hjälp av fjärruppkoppling.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

”Det är fint att vara lantis” – kocken Tareq Taylor

Tareq Tayor
Tareq Taylor
Bildkälla: Wikimedia Commons

Kocken Tareq Taylor från Lomma, som beskriver sig själv som asfaltsbarn, tycker att det är fint att vara lantis. Han har under år 2014 spridit svensk mattradition till över 80 länder. Taylor vurmar för det närodlade och ekologiska. Han knyter ihop det allra mest lokala med hela världens kök, samt sprider bilder av den svenska landsbygdens skönhet och möjligheter till en stor internationell publik.

Flera av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) medarbetare kvalade också in. Som nummer fem återfinns Kevin Sjögren, som 2014 även vann Stora Landpriset. På nummer 25 finns HSSL:s två ordföranden, Staffan Nilsson och Åse Classon (f.d. Blombäck), samt på nummer 35 organisationens projektledare Josefin Heed.

Det är tidningen Land som utsett de hundra hetaste landsbygdsborna 2014. Tidningens huvudsakliga källor är Lands läsare och reportage under året, samt nyheter och artiklar ur andra medier.

Listan med alla hundra namnen på fantastiska eldsjälar finns på tidningen Lands hemsida. Se även intervju med Taylor.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

Justitieministern bekymrad över demokratins framtid

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Foto: Justitieministeriet

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är bekymrad över den framtida demokratin i Finland. Hon menar att människor ska uppleva att de kan påverka i sin egen närmiljö och i sin hemkommun. Om besluten om vård, skola och omsorg fattas på ett helt annat plan än i den egna kommunen, kan man börja känna en viss vanmakt, vilket vårt samhälle inte har råd med. Henriksson vill ha debatt om vad kommunernas uppgift ska vara i framtiden, vad de lokala beslutsfattarna ska besluta om och vem det i slutändan är som fattar besluten. De pågående reformerna inom vård- och utbildningssektorn flyttar nu i allt högre grad över ansvaret till tjänstemännen. Enligt Henriksson gör vi förändringar, som för det mesta motiveras med ekonomiska orsaker, vilket kan vara sant till en viss del, men samtidigt har vi lite tappat känslan för vilka konsekvenser de stora förändringarna kan ha för demokratin på sikt. Kommunerna har traditionellt haft en långtgående självbestämmanderätt, och inom vissa ramar fått besluta om både utbildning, vård och omsorg. I många av de planerade reformerna överförs uppgifterna till större enheter, där det demokratiska inflytandet blir lidande.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

Workshop i Vasa om utspridd förnyelsebar energiproduktion

Workshopen Distribuerad energiproduktion som motor för hållbar tillväxt – från valtal till handling 19.1.2015I Finland vill man öka den spridda produktionen av förnybar energi som ett led i hållbar energipolitik och grön ekonomisk tillväxt. Vad ska vi göra för att komma från ord till handling? Vilka politikinstrument, innovationer och resurser behövs det, och hur säkerställs den spridda energiproduktionens ekologiska och ekonomiska hållbarhet? Vem bör agera för att den menliga regleringen kan avskaffas, investeringar kan riktas rätt och den spridda produktionen av förnybar energi förmås att tjäna den hållbara utvecklingen av landsbygden och av hela samhällsekonomin? Du kan berätta om dina tankar och synpunkter på en workshop på Vasa universitet 19.1.2015.

Landsbygdens resurser står i centrum då man försöker minska användningen av fossila bränslen för att stävja klimatförändringen och minska beroendet av importerad energi. Samtidigt kan de nya innovationerna och affärsverksamhetskoncepten inom den spridda energiproduktionen skapa hållbara näringar och välfärd på landsbygden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

”Just här är det möjligt” – konferens om ungas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården

Konferensen Just här är det möjligt 26.1.2015 på Hanaholmens kulturcentrumDe ungas vilja att bo kvar, återflytta och flytta in, är avgörande för landsbygdens och skärgårdens framtid, och för att de ska vilja och kunna bo här, måste de känna att det är möjligt att försörja sig och förverkliga sina idéer på olika sätt. Därför är det viktigt att de trivs redan som unga. De är inte bara ”på tillväxt”, utan de är här och nu. Viktiga frågor för en kommun är därför hur man skapar verklig delaktighet, och hur utrymme ges åt ungas idéer, liksom hur främjar man sysselsättningen i kommunen och gör det attraktivt och intressant att vara ung och bo här. Nordiska Skärgårdssamarbetet är projektägare för demografiprojektet Egna pengar, finansierat av Nordiska ministerrådet. Tillsammans med partners har man under ett år samlat på förebilder och goda exempel i sina regioner. På konferensen, som hålls 26.1 kl. 11-17 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, presenterar man en del av det man funnit. Representanter för kommuner och organisationer, samt ungdomar och unga vuxna från Finland, Åland och Sverige deltar.

Mer info, anmälningsuppgifter (anmälan senast 12.1) och program finns på webbplatsen static.ecome.fi.