Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

ENRD:s första nätverksträff i nya programperioden

logo_ENRDDen 5-6 november arrangerade det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, European Network for Rural Development (ENRD), sin första nätverksträff för de nationella nätverken i den nya programperioden. Nästan samtliga medlemsländer var representerade och nya samarbetsidéer kläcktes. ”Det var ett innehållsrikt möte. Det innehöll allt ifrån att få lyssna till kommissionens förväntningar på oss nationella nätverk till att få byta erfarenhet med kollegor runt om i Europa och prova på konkreta innovativa mötesmetoder”, säger svenska Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson.

Mer info om nätverksträffen finns på webbadressen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Jobbade för landsbygden under 30 år – men Backa kommer inte att sitta still som pensionär

Peters pensionering Henrik Svarfvar
Henrik Svarfvar, en tidigare ordförande för Svensk Byaservice. Foto: Ann-Sofi Backgren

Det är med blandade känslor som landsbygdsutvecklare Peter Backa lämnar arbetet för landsbygden. Men samtidigt är tillfället rätt, menar Backa, som den 6 november jobbade sista arbetsdagen Svensk Byaservice och IDNET (formellt pensionär först i februari). Han har haft ett bra jobb som han levt med i både själv och hjärta, och arbetet kring landsbygden har varit en del av livet, ibland så pass mycket att det varit svårt att skilja på arbete och fritid. Svårt kan det också bli att lämna alla kontakter som skapats med åren och alla spännande processer bakom sig.

Peters pensionering Christell Åström
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens generalsekreterare Christell Åström.
Foto: Ann-Sofi Backgren

Uppgifterna har även ändrat med åren, t.ex. den senaste tiden har det handlat mest om allmänt bildningsarbete och byautveckling. Landsbygden har även förändrats med åren och den har bl.a. fått uppleva en tid av nedläggningar. Enligt Backa har detta inte alla gånger behövt innebära en negativ utveckling, t.ex. nedläggning av postkontor. Moderniseringen har lett till att de flesta av oss i dag sköter korrespondensen via e-post, alltså en naturlig sak, menar Backa. En av de saker som Backa ser som en framgång, är just utbyggnaden av bredbandsnätverket i Finland. Det här har lett till att invånarna på landbygden i dag har en betydligt bättre tillgång till information än för 30 år sedan.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Landsbygden äger också framtiden

843109_10152479100830004_321386251_o
Peter Backa

I uppbyggandet av en laddning av stadslandskapet tar man fasta på en gammal lokal kultur, en tradition eller t.o.m. en fördom, snyggar upp den och presenterar platsen som ett spännande ställe för den post-moderna, välbärgade människan att bo på, eller placera sitt kansli eller ateljé i. Därtill satsar man på att skapa kreativa hot-spots genom att få universitet och deras campus att ligga vägg i vägg med ateljéer och musikhus. På det här sättet vill stadsplanerarna skapa innovativa miljöer, som skapar något nytt, något som man i dag inte ännu vet vad det är. Man gör alltså en investering i det okända, man litar på att i dagens post-moderna samhälle kommer en dylik investering att löna sig, t.o.m. vara spjutsspetsen mot framtiden. På landsbygden stöder man också innovationer genom olika program, men det finns en uppenbar skillnad i strategi. Inom landsbygdsutvecklingen tänker man sig att innovationerna tas om hand, när de en gång gjorts av någon – i huvudsak är tankegången att man bara skördar det som spontant växer upp av sig själv. Bakom inställningen ligger en tanke om att framtiden nog tillhör staden, medan landsbygden äger det förgångna.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Är du följande bya-assistent? – Byahjälpsprojektet söker arbetskraft!

Kylätoiminta ry-namnetGenom Byahjälpsprojektet sysselsätter byaföreningar långtidsarbetslösa som bya-assistenter med lönestöd. Bya-assistenternas uppgift är att hjälpa invånarna i vardagens sysslor. Samtidigt kan bya-assistenten förmedla nyttig information om energieffektivitet och stöda byaföreningens allmännyttiga verksamhet. Som bäst söks bya-assistenter med lönestöd till:

  • Palojoki i Nurmijärvi (Palojoen kyläyhdistys ry)
  • Palopuro i Hyvinge (Palopuron kyläyhdistys ry)
  • Valkom i Lovisa (Valkon kyläyhdistys ry)
  • Vohls i Kyrkslätt (Vohlsnejdens ungdomsförening rf)

Uppgifterna är från Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida med länkar till mer info om projektet och en video om vad bya-assistenten gör.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Hur kan man göra en insats för Skärgårdshavet? – projektverkstad för föreningar

Skärgårdshavets biosfärområdes nyhetsbrev År 2013 nummer 1Skärgårdshavets Biosfärområde ordnar projektverkstäder i november för er som önskar starta ett projekt eller göra en insats för Skärgårdshavet i samband med er övriga verksamhet. På plats finns Katja Bonnevier och Sonja Tobiasson från Biosfärområdet, Laura Johansson från Egentliga Finlands Byar rf och Emil Oljemark från Leader-föreningen I samma båt rf som berättar om finansiering, experter på miljöfrågor på land och i vatten ger bakgrund och visar på lyckade projekt. Tanken är även att visa på möjligheter att ingå i större projekthelheter med andra föreningar eller privatpersoner för att åstadkomma mera tillsammans. Verkstäderna ordnas 11.11 kl. 18 i gamla kommunalstugan i Nagu och 18.11 kl. 18 på Café Adéle i Sagalund i Kimito. Verkstäderna ordnas som en del av projektet Jag är en del av Biosfären. Biosfärområdet står för programmet och kaffe-/ teserveringen.

För anmälningsuppgifter till Naguträffen (anmälan senast 10.11) och till Kimitoträffen (anmälan senast 17.11) se webbplatsen skargardshavetsbiosfaromrade.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Landsbygdsstöd via webben

Hyrrä-logoPappersexercisen för landsbygdsutveckling underlättas när allt fler stöd kan sökas elektroniskt. Från och med nästa år kan företags- och projektstöd för landsbygden, samt de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdsbruk, sökas via e-tjänsten Hyrrä. E-tjänsten vägleder användarna och ger råd om ifyllningen, och att lämna in ansökan går behändigt när man inte behöver bege sig till en brevlåda eller åka till NTM-centralens eller Leader-gruppens kontor. De tilläggsuppgifter som behövs, samt ansökningarna om utbetalning, kan man också lämna in snabbt via nätet. I Hyrrä ser sökanden hur långt behandlingen av den egna ansökan har hunnit. Användningen av e-tjänster blir hela tiden allmännare inom förvaltningen, och av exempelvis jordbrukarna gör mer än 60 procent sin årliga stödansökan elektroniskt. På adressen mavi.fi kan man bekanta sig med e-tjänsten för utvecklingsstöd som är avsedda för landsbygden.

Uppgifterna är från nyhetsbrevet (november 2014) för Landsbygds- och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.