Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Nyhetsbloggen går ner i varv under sommaren

Beach Chairs Watching OceanUnder semestrarna går Nyhetsbloggen ner på sparlåga, men vi kör i gång igen med nya krafter i augusti. Svensk Byaservice och IDNET önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt skön sommar!

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Främjar webbtjänster byggande av bredband på glesbygdsområden?

DatorkablarKommunikationsministeriet utreder om man med hjälp av elektroniska tjänster kunde främja byggandet och ibruktagandet av bredbandsnät på glesbygdsområden. Ministeriet påbörjade utredningsarbetet genom att sammanställa ett diskussionsunderlag som fungerar som en lägesrapport och diskussionsöppnare. Diskussionsunderlaget har sänts ut på remiss och är öppen för alla intresserade. Man vill ha synpunkter, bl.a. om hurdana tjänster som skulle vara efterfrågade, vilka de största hindren är för ibruktagande av elektroniska tjänster och hur man kunde främja ibruktagandet av tjänsterna. Målet med remissrundan är att få en uppfattning om behovet av det nya utvecklingsprojektet eller om bredbandsanslutningar naturligt kommer att sprida sig genom företagens och kommunernas egna åtgärder. Den utsatta tiden för utlåtandena är 20.8.2014, och de ska sändas per e-post till ministeriets registratorskontor på adressen: kirjaamo@lvm.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Realistiska tydliga mål, engagerad personal, relativt kort projekttid – faktorer för lyckade projekt

Nyhetsposten - Nyheter från Österbottens förbund (1)Varje år startar tiotals och åter tiotals strukturfondsprojekt i vårt land. Vad får dessa projekt egentligen till stånd? Ett sätt att få svar på den frågan, är att utvärdera avslutade projekt. Österbottens förbund har hållit på med systematiska projektutvärderingar under några år. Landskapsstyrelsen föreläggs två gånger om året en rapport som bedömer projektens resultat och effekter, där alla projekt som plockats ut för utvärdering, har fått medfinansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, varifrån förbundet har fått mest pengar att dela ut.

Vid utvärderingen granskas projektens målsättningar, resultat, effekter och kontinuitet utgående från en uppsättning kriterier. Var och en ges både ett skriftligt omdöme och ett numeriskt värde. Avsikten med den numeriska utvärderingen är inte att rangordna projekten, utan tanken är att hitta sådant som förbundet måste fokusera mer på i beredningen och vägledningen av projekt, så i rapporterna anges därför bara ett medelvärde.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Goda svenska exempel på lokala servicelösningar

Rapporterna Engagemang och vilja och Lokala servicelösningarSedan år 2010 har Tillväxtverket i Sverige genomfört ett program, vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov. För att utveckla dessa servicelösningar har man under perioden 2010-2013 beviljat medel till 45 projekt, vars resultat nu har sammanställts i två olika publikationer.

I skriften Engagemang och vilja – ökad attraktionskraft i serviceglesa områden, som även sammanfattar den lärandekonferens som genomfördes 1.4, lyfter Tillväxtverket fram fyra olika projekt från Boden i norr till Kalmar i söder. Företrädare för projekten beskriver hur de gått tillväga i arbetet med att stimulera lokala servicelösningar, varav två projekt har kommunen som initiativtagare och två har genomförts av den regionala nivån. En tydlig medverkan av kommuner är gemensamt för alla fyra.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt finns att sökas inom teman infra, trafikservice, teknologi

YTR, TEM och JSM - logonFrån Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA) har det riktats årligen ungefär en halv miljon euro för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nationella forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden (YTR-projekt). Teman för finansierade projekt för år 2015 är landsbygdens infrastruktur och trafikservice, samt landsbygdsteknologins utveckling och utnyttjande.

Mer info (på finska) med länk till bl.a. ansökningsanvisningar (ansökan senast 30.9) finns på YTR:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 2-2014Aktion Österbotten har utkommit med sitt senaste nyhetsbrev, där man bl.a. tar upp den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som man är medarrangör för. Det är trettonde gången den arrangeras och hålls i år i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10. Denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” Landsbygdsriksdagsförhandlingar, utan det lovas projekttorg, en giftshop, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten m.m.

Det internationella projektet Kultursommar med Tyskland och Sverige fortsätter sin framfart, och bl.a. i höstas besökte finländare och svenskar Ostprigniz-Ruppin i Tyskland. Det serverades upplevelser av alla de slag som de sedan förevigade på själv valt sätt; bild, foto, skulptur, text m.m. I slutet av maj och i början av juni i år var det så dags att besöka Dalsland-Årjäng i södra Sverige, och på samma sätt bereddes besökarna möjlighet att uppleva sin omgivning på alla tänkbara sätt, t.o.m. genom att färdas i varmluftsballong. I höst står Österbotten värd för besökare från Sverige och Tyskland.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Landsbygdens innovatör sökes

Maaseudun tulevaisuuden tekijä - textI tävlingen Maaseudun tulevaisuuden tekijä 2014 söker man Finlands mest innovativa landsbygdsföretag. Syftet med tävlingen är att visa, att på landsbygden finns resurser till ett uppsving för Finlands ekonomi. Man söker alltså en företagare eller ett företag, som är en föregångare inom sin egen bransch och som skapat något nytt. Företag som deltar i tävlingen, kan verka inom t.ex. ett traditionellt jord- och skogsbruk eller fast inom vårdservicebranschen. Som sökande passar lika bra en pionjär inom bioenergin som någon inom traditionellt maskins företagande. Tävlingstiden är från 1.6-30.9. I oktober utser sedan en jury de fem bästa till finalen. Vinnaren utses av Hannu Katajamäki, professor i regionalvetenskap vid Vasa universitet. Priset på 2 000 euro, samt en Studio-tallrik gjord av Anu Pentik, överlåts den 7 november på ELMA-mässan i Helsingfors. Tävlingen ordnas av Tuhansien järvien nuorkauppakamari, medan tidningen Maaseudun Tulevaisuus fungerar som beskyddare av tävlingen.

Ansökningsanvisningar och -blankett, samt blankett för kandidatförslag finns som länkar på webbplatsen maaseuduntulevaisuudentekija.fi. Här finns även professor Katajamäkis hälsning.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Delikatessernas Finland inspirerar närmatsdiggarna

Delikatessernas Finland - logo (2014)Närmatsevenemanget Delikatessernas Finland samlar i år över hundra närmats- och ekoproducenter från elva landskap till Helsingfors centrum i augusti. Evenemanget, som i fjol samlade över 60 000 besökare, inspirerar den som gillar närmat att bekanta sig med äkta, finländska smaker. Vid samma tillfälle firas även Syystober-ölfestivalen på Järnvägstorget. Här nere finns ett pressmeddelande (från 18.6) om Delikatessernas Finland:

Öl och mat från olika landskap presenteras på närmatsevenemanget Delikatessernas Finland 21-23.8

Närmat och öl från landskapen presenteras nu för fjärde gången i närmatsevenemanget Delikatessernas Finland. I år hämtar evenemanget över hundra närmats- och ekoproducenter från elva landskap till Helsingfors centrum. Vid samma tillfälle firas också Syystober– ölfestivalen på Järnvägstorget. Syystober bjuder på ett tiotal ölsorter från inhemska mikrobryggerier.

Delikatessernas Finland inspirerar den som gillar närmat att bekanta sig med äkta, finländska smaker. Matportionerna kan avnjutas på plats eller också köpas med! I fjol samlade evenemanget under två och en halv dag över 60 000 besökare. Evenemangets popularitet visar att de finländska konsumenterna har anammat närproducerad mat.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

SSC är nu SFV Bildning

SFV Bildning - bildSvenska studiecentralen (SSC) har bytt namn till SFV Bildning, som är en del av Svenska folkskolans vänner (SFV). Namnbytet är ett led i SFV:s strategi att tydligare synliggöra den breda verksamhet som SFV bedriver. SFV bildning, som är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland som förmedlar statsbidrag för kurser och studiecirklar, arbetar också för landsbygdsutvecklingen i Svenskfinland (Svensk Byaservice och IDNET). SFV Bildning upprätthåller även Föreningsresursen.fi, en webbplats för föreningskunskap, där det mesta om föreningsverksamhet finns samlat. Via De Ungas Akademi utbildas ungdomar och personer som arbetar med ungdomar i personlig utveckling, ledarskap, gruppdynamik, samt organisationsverksamhet.

Se pressmeddelandet från SFV under webbplatsen sfvbildning.fi.