Författararkiv: Peter Backa

Varför en europeisk landsbygdsriksdag?

Konceptet med landsbygdsriksdagar har under ett par decennier spritts över Europa. Det började i Sverige och kom ganska snabbt över till Svenskfinland, för redan år 1990 hölls den första finlandssvenska landsbygdsriks-dagen i Vörå. Sedan kom de baltiska länderna och många … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

HFD fastslår: Fullmäktige kan köra över sina kommundelar!

Den 8 november 2011 besökte många – nästan alla – byastugan i Österby. Det bjöds inte på underhållning eller kaffe – det bjöds på demokrati. Det var i alla fall vad byarådet och byborna trodde då. Österby byaråd ordnade nämligen … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 18/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Följ diskussionen om platsbaserad politik via nätet!

Den 18 april kl. 15.30 går ett startskott för diskussionen om platsbaserad politik inom finländsk landsbygdspolitik. Det sker på projekt- och nätverksseminariet i Lahtis 18-19.4. Om ni inte har möjlighet att närvara, så kan ni följa föreläsningarna via nätet, http://www.bya.net. BlandLäs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 16/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Stads-Leader tar ett kliv framåt!

Det finns nu ett klart förslag till att även social- och regionalfonden skall kunna använda Leader-metoden. Detta betyder att också urbana områden kan skapa CLLD-strukturer, d.v.s. Leader i städerna, och att även landsbygds-Leader får en bredare uppsättning av redskap att använda i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 16/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vad är platsbaserad politik? – diskussion om dess logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis

I samband landsbygdens projekt- och nätverksseminarium 18-19.4 i lärocentret Fellmannia i Lahtis ordnar Svenska temagruppen ett tvåspråkigt seminarium om platsbaserad politik. Man har YTR:s generalsekreterare Heikki Aurasmaa som föreläsare, kompletterad av special-sakkunnig Peter Backa på Svensk Byaservice. Seminariet handlar långt om … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Svenska temagruppen gör kommunrunda i Svenskfinland

Svenska temagruppen i samarbete med Leader-grupperna och lantbruksprodu-centerna (SLC) kommer att besöka alla finlandssvenska kommuner som är intresserade av landsbygdspolitik. Framförallt kommer aktuella programfrågor att diskuteras. Det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet skrivs som bäst och kommunerna åsikt är viktig. Dessutom är … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet på gång – åsikter från nätverket efterlyses

En strategigrupp, med uppgift att forumlera de stora linjerna, och en koordineringsgrupp, som skall föra samman strategierna med de åtgärdsförslag som kommer in från det heterogena och omfattande landsbygdspolitiska nätverket, sitter som bäst och funderar över hur landsbygden skall utvecklas … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 12/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Rädda landsbygdsforskningen i Finland!

Vår värld står inför stora utmaningar – klimatförändring, global mat- och energikris, den omtvistade bioekonomin, samt behovet av en eko-ekonomisk utveckling. Landsbygdens roll förstärks i samhällsutvecklingen p.g.a. de ovannämnda utmaningarna. Den finländska landsbygdsforskningen har under årtionden erhållit gott anseende internationellt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 11/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar