Kategorier
2013 Nyhetsbrev 07/2013

Närdemokrati i Lojo och Raseborg

Björn Wallén ledarfoto BW
Svenska studiecentralens (SSC:s) rektor Björn Wallén

Västra Nyland (9.2.2013) skriver om ett 2-årigt närdemokratiprojekt i Lojo och Raseborg, startat av byaföreningen Lohjan kylät. I Lojo finns en modell med områdeskommittéer, som godkänts i stadsstyrelsen. Koordinator Kati Sointukangas påpekar att Raseborg saknar en närdemokratimodell, och att man måste börja från de aktiva byaföreningarna. Enligt Holger Wicktrsöm, ordförande för Västnylands byar rf, borde man hitta en lite lättare modell i Raseborg. En förening i stil med Raseborgs byar, som man misslyckades med att grunda senast, skulle nu genom projektet kunna etableras för att ge en röst åt Raseborgs 18 funktionella byar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Rädda landsbygden!

Jonas Sjöstedt
Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt, ordförande för Vänsterpartiet i Sverige, skriver i Ny Tid 3/2013 en kria för landsbygden, här några utdrag:

”Allt mer av politiken handlar om medelklassen i våra storstäder. Landsbygdssverige ses knappt som en tillgång. Inte sällan fnyser man i medierna åt landsbygden. Den ses som en belastning, folket där är förlorare. Detta trots att vårt välstånd byggdes och byggs på skogen, vattenkraften och gruvorna.”  Sjöstedt ser att utvecklingen i Norge är annorlunda:

”Det finns flera goda idéer att hämta från Norge på flera områden. Om hur de som bor längst uppe i norr, kan få studielån nedskrivna så att läkare, lärare och poliser kan rekryteras, om stöd till lokala sparbanker när storbankerna överger småorterna och om återbetalning på vinsterna från vattenkraften till kommuner där rikedomen skapas.”

Sjöstedt avslutar med en observation: ”I många av de småorter som tappar befolkning vänder invånarna makteliten och de etablerade partierna ryggen. Sverigedemokrater och sannfinländare är inte sällan som starkast i avfolkningsbygder. I detta finns en ironi, ofta handlar det om bygder som skulle behöva fler invånare och där invandrarna är ganska få.”

Läs hela texten på webbplatsen nytid.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Stadsleader i metropolregionen – på svenska!

Image
Svenska studiecentralens (SSC:s) rektor Björn Wallén

En ny förening – med det fyndiga namnet 4 Byar i huvudstadsregionen – har haft sitt grundande möte nyligen. Syftet med föreningen är att utgående från ett trepartssamarbete mellan kommuner, företag och tredje sektorn stöda lokala initiativ i huvudstadsregionen i form av Stadsleaderprojekt. Ett medborgarmöte planeras så fort arbets- och näringsministeriet kan ge besked om Stadsleader.

Initiativtagare till 4 Byar i huvudstadsregionen är Luckan, Norr om  Stan rf, Svenska studiecentralen, Sydkustens landskapsförbund och Södra Finlands företagarförening. Björn Wallén (SSC) är ordförande, Jessica Lerche (Luckan) viceordförande, och Agneta Eriksson (Sydkusten) är föreningens sekreterare.