Kategorier
2021 Nyhetsbrev 12/2021

Ansök om projektfinansiering och påverka framtidens landsbygdspolitik!

Euro-tecknet (1)Ansökningstiden för projektfinansiering pågår som bäst. Temaområdena är ”Nya möjligheter till arbete och företagande på landsbygden” (nätverkets verksamhet på finska), ”Förutsättningarna för ett gott liv [i landsbygdsområdena]” (nätverkets verksamhet på finska) och ” Unga och landsbygdens nya attraktionskraft” (ett tvåspråkigt nätverksprojekt med ett horisontellt nätverk). Kom med! Lyft fram er egen organisations sakkunskap och bygg upp ett landsomfattande sakkunnignätverk – ett eget drömteam – kring viktiga landsbygdsteman.

De landsbygdspolitiska nätverksprojekten är landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt på landsbygden. Projekten som genomförs under ledning av Landsbygdspolitiska rådet tillsatt av statsrådet sköter uppgifter som ålagts rådet, i synnerhet åtgärderna i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027. Nätverksprojekt efterlyses för åren 2021-2023.

Finansiering kan sökas av till exempel forskningsinstitut, föreningar och även myndigheter – samla ihop ert eget landsbygdspolitiska konsortium: ansökningstiden pågår fram till fredagen den 18 juni 2021 kl. 16.15! Anslag för nätverksprojekten beviljas ur momentet för utveckling av landsbygden (30.10.63). För år 2021 har reserverats sammanlagt ca 400 000 euro och för åren 2022 och 2023 ca 450 000 euro. Anslag för nätverksprojekten söks för tre år i sänder och beslut om dem fattas enligt budgetvillkoren, vilket innebär att eventuella ändringar i anslaget inverkar på projektfinansieringen

Även ett landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt med temat hållbar kunskapsekonomi på landsbygden efterlyses. Kring temat för de landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekten 2021 ”Landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och förutsättningar för utveckling” ordnas en extra ansökningsomgång. Anslaget uppgår till 80 000 euro och finansiering beviljas för ett projekt. Ansökningstiden löper ut den 18 juni kl. 16.15.

Målet är att producera information till stöd för beslutsfattandet om hållbar användning av landsbygdens resurser och om de utvecklingsåtgärder och styrmedel som möjliggör resursernas lokala och regionala ekonomiska mervärde. De centrala frågorna är: Vilka konsekvenser har multilokalitet och utveckling av platsoberoendet för en hållbar kunskapsekonomi på landsbygden? Med vilka styrmedel kan man förbättra den multilokala företagsamhetens möjligheter på landsbygden? Projektet ska också ta upp könssegregationen inom utbildningen och arbetslivet, samt möjligheterna, förutsättningarna och styrmedlen för det nya arbetet och företagandet ur de ungas synvinkel. Projekten ska vara nationella och landsbygdspolitiskt betydelsefulla. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt. Projekten ska fokusera på växelverkan mellan forskning och utveckling.

Mer info och länkar till anvisningsbrev respektive ansökan finns på webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s