Kategorier
2021 Nyhetsbrev 03/2021

Norsk modell för stödsystem kunde testas i glesbygden

Bildkälla: Wikimedia Commons

För att få stöd i sitt arbete beställde den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden i november 2020 en grundlagsenlig förhandsbedömning av regionutvecklingsåtgärder enligt den s.k. norska modellen. Bedömningen togs fram av professor Tuomas Ojanen. Arbetsgruppen behandlar bedömningsrapporten vid sitt möte den 17 februari. Ojanen granskade följande åtgärder med tanke på grundlagen:

  1. Skattelättnader på lön för dem som flyttar till glesbygden för att arbeta där.
  2. De som flyttar till glesbygden för att arbeta och som har studielån ska få skuldlättnad till ett värde av 2 600 euro per år. Låneräntorna måste de betala själv. Om de bor tillräckligt länge på landsbygden behöver de inte betala tillbaka lånet.
  3. Slopande av arbetsgivaravgiften för nya företag i glesbygden.
  4. Fjärrortstillägg: Statliga och kommunala tjänstemän som arbetar i glesbygden ska få fjärrortstillägg. Staten ska kompensera kommunerna för fjärrortstillägget genom statsandelssystemet.

Ojanens rapport visar att lagstiftaren enligt grundlagsutskottets tidigare utlåtanden har omfattande prövningsrätt i synnerhet i skatteärenden trots jämlikhetsprincipen, förutsatt att särbehandlingen av personerna inte är godtycklig och skillnaderna inte blir oskäliga.

Ojanen rekommenderar att man vid den fortsatta beredningen överväger att till en början genomföra åtgärderna genom temporära försökslagar. På så sätt kan man också få nödvändig tilläggsinformation om åtgärdernas faktiska effekter som man behöver vid en eventuell fortsatt utveckling av dessa och andra liknande åtgärder.

– Arbetsgruppen söker extensivt nya verksamhetsmodeller för att öka livskraften och välbefinnandet i glesbygden bl.a. genom försök.  Jag är mycket glad över att Ojanens rapport är positiv till arbetsgruppens förslag.  Den ger oss värdefull information för att bereda regionala försök – detta är ett stort steg mot försöken och en positiv signal för vårt arbete, säger Hanna Huttunen (C), ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden.

Uppgifterna är från jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande med länk till Ojanens rapport (på finska).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s