Kategorier
2020 Nyhetsbrev 12/2020

Organisationers vädjan om stöd för föreningshusen gav resultat – tre miljoners stöd i tilläggsbudgeten

Bildkälla: Finlands Byar

Finlands Byar och 11 andra centralorganisationers ansträngningar lönade sig, då det i regeringens fjärde tilläggsbudget föreslås tre miljoner euro i coronastöd för föreningshus. Det finns ett behov av ytterligare stöd, eftersom verksamheten har upphört helt för största delen av föreningshusen p.g.a. begränsningar vid sammankomster. Det är problematiskt för lokalernas ägare, då underhållskostnaderna (el, värme, vatten, försäkringar m.m.) är oförändrade, emedan inkomsterna har uteblivit.

Icke-vinstdrivande ägarföreningar har vanligtvis inte buffertfonder och viktiga underhållsreparationer försenas. Samtidigt som reparationsskulden ökar förloras värdefullt byggnadsarv. Förutom byggnadernas egenvärde är föreningshusen och byagårdarna hörnstenar i det civila samhället och de enda samlingsplatserna i många trakter.

Undantagstillståndet som förorsakats av coronan, har på många sätt påmint oss om betydelsen av landsbygdens byagårdar och föreningshus. Möten, sammankomster, familjefester och kulturevenemang har ställts in eller skjutits upp och samtidigt har det nu märkts hur mycket dessa tillställningar fortfarande ordnas i byagårdar och föreningshus.

Föreningshusen, bygårdarna och andra gemensamma lokaler är ofta också viktiga i byarnas produktion av tjänster, från fritids- och hobbyaktiviteter till sociala tjänster och hälsovårdstjänster. Deras betydelse som garanter för vardagens trygghet växer också hela tiden.

Föreningshusen är en mångfaldig grupp av hus som representerar arkitekturen i olika epoker, byggda av ideella föreningar som deras samlingsutrymmen. En ständigt växande grupp föreningshus är byagårdarna, som bl.a. kommit till genom gamla folkskolor som byföreningar upprätthåller. Totalt finns det för närvarande uppskattningsvis 2 500 föreningshus. Finlands Byar kommer att ge mer information när det finns uppgifter om att ansökningstiden för bidrag börjar.

Förslaget om att stöda föreningshusen gjordes av Finlands svenska hembygdsförbund, Finlands svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Kansantalojen Liitto, Marthaförbundet, ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset, Raittiuden ystävät, Finlands Hembygdsförbund, Finlands Byar, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö och Suomen Työväentalojen Liitto.

Finlands Hembygdsförbund har erbjudit sig att vara ansvarig för att dela ut bidragen, eftersom förbundet har en beredvillig organisation och process för bidragsutdelningen. Sampo Suihko, styrelseordförande för Hembygdsförbundet, betonar att bidraget måste delas ut rättvist och jämlikt, och därför är en diskussion om fördelningskriterierna viktig både med utbildnings- och kulturministeriet som med föreningshusdelegationen.

Texten är en översättning av Finlands Byars meddelande som finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s