Kategorier
2020 Nyhetsbrev 12/2020

Hållbara och livskraftiga regioner – regionutvecklingsbeslutet 2020-2023

Publikationen Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023 – Hållbar och livskraftiga regioner innehåller de prioriteringar som ska följas inom statsrådets kompetensområde under statsminister Sanna Marins regeringsperiod och de mål på centralförvaltningsnivå som ministerierna har förbundit sig till. Regionutvecklingsbeslutet styr regionutvecklingen inom de olika förvaltningsområdena och landskapen och samordningen av åtgärderna. De regionalpolitiska målen och åtgärderna, som grundar sig på regionernas starka sidor och en balanserad regionutveckling, anknyter till regeringsprogrammet. Ett livskraftigt och socialt starkt Finland bygger på att metropolområdet, de växande stadsregionerna och landsbygden tillsammans når framgång. Temana och de strategiska åtgärderna i detta regionutvecklingsbeslut har delats in i sex helheter enligt följande:

  • En begränsning av klimatförändringen och tryggande av den biologiska mångfalden.
  • En hållbar samhällsstruktur och fungerande förbindelser.
  • Förnyelse i näringslivet och påskyndande av FoUI-verksamheten.
  • Kompetens och bildning som en resurs för regionutvecklingen.
  • En ökning av delaktighet och välfärd samt förebyggande av ojämlikhet.
  • Handlingskoncept för regionutveckling.

Hållbar utveckling och digitalisering är genomgående teman i alla prioriteringar. Det handlingskoncept för regionutveckling som nämns i regeringsprogrammet är en verksamhetsram som utgår från regioner eller teman, baserar sig på partnerskap och avtal, samt svarar mot särdragen hos varje region.

Uppgifterna är från webbplatsen tem.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s