Kategorier
2020 Nyhetsbrev 08/2020

Teamarbete krävs för att säkra mat åt landsbygdens äldre

Det är viktigt med enighet för gemensamma strategier, så att matförsörjningen fungerar under rådande exceptionella förhållanden. I ett pressmeddelande här under uttalar sig direktören för Finlands Dagligvaruhandel, Ilkka Nieminen, överinspektör Tuula Koimäki från Livsmedelsverket, specialsakkunnig Taina Väre från Kommunförbundet och ordföranden för Finlands Byar Petri Rinne om matförsörjningen.

Teamarbete krävs för att säkra matförsörjningen för landsbygdens äldre

Enighet om gemensamma strategier är viktigt, så att en trygg matförsörjning under exceptionella förhållanden fungerar som den borde.

Coronaepidemin har ökat behovet av butikernas hemtransporter enormt. Butikerna gör sitt bästa för att bemöta den starkt ökande efterfrågan, fastän det oundvikligen finns flaskhalsar i såväl mottagandet av beställningarna som i varornas insamlande och utdelning till kunderna. Som stöd för butikerna och butikskunderna finns en bred och brokig skara frivilliga. Även kommunerna stöder hemtransporterna på olika sätt. Samarbete är nödvändigt, särskilt för att trygga matförsörjningen för de äldre på landsbygden. Butikens, kommunernas och de frivilligas uppgift är att finna lokala fungerande lösningar.

—  Det finns nu en efterfrågan på god och smidig praxis för beställning, insamling och leverans av dagligvaror. Vi rekommenderar, att man alltid kontaktar butiken först. När butiksfolket känner till de frivilliga och då man kommit överens om en gemensam strategi, levereras butikskassarna säkert och snabbt till kundens dörr. Vissa butiker levererar de beställda varorna i färdigt ihop plockade kassar till parkeringen, där frivilliga hämtar dem. Minimering av möten emellan människor är nu i allas intresse, säger Ilkka Nieminen, direktör för Finlands Dagligvaruhandel rf.

Även Livsmedelsverket har anslutit sig till talkoarbetet. Livsmedelsverket anser att det är mycket bra att Finlands Dagligvaruhandel rf ger uppdaterade anvisningar åt sina medlemsföretag, så att till exempel hemleverans av mat kan ordnas för en så bred kundkrets som möjligt, då efterfrågan ökar på ett oväntat sätt. Under exceptionella förhållanden behövs nya chaufförer som extra hjälp för att garantera livsmedelstransportkapaciteten. För de nya chaufförerna behövs klara instruktioner för att underlätta verksamheten. Livsmedelsverket har tillsammans med Finlands Dagligvaruhandel rf övervägt hur lagstiftningens krav kan tillämpas och utarbetat riktlinjer för hur man ska ordna hemleverans, så att kylkedjan kan tas om hand på ett adekvat sätt.

— Anvisningarna möjliggör korta, en timmes begränsade butikskassetransporter, utan separata temperaturkontrollanordningar under transporten, som kan ske med exempelvis lokala taxibilar. I dessa transporter vidtas temperaturkontrollåtgärder innan själva transporten påbörjas, vilket säkerställer en säker leverans av livsmedel till hemmen, säger överinspektör Tuula Koimäki från Livsmedelsverket.

En snabb undersökning av nätverket för små kommuner gav ett stort antal samarbetsmodeller i organiseringen av livsmedels- och medicintransporter i olika delar av vårt land; t.ex. färdtjänstresor för uträttande av ärenden som ändrades till ett shoppingdistributionssystem, taxi- och busstransporter som utnyttjats för livsmedels- och medicintransporter och Koronakökkä som verkar med frivilliga krafter.

— De olika tillvägagångssätten som kommunerna tagit i bruk för att sköta t.ex. ersättande arrangemang vid skolmåltider, är utmärkta exempel på kommunernas flexibilitet i en exceptionell situation. Kommunerna har snabbt börjat ordna livsmedelstransporttjänster för grupper i riskzonen. Många kommuner har hand om shoppingtransporttjänsten, antingen själva eller i samarbete med exempelvis butiker, byar, församlingen, FRK eller frivilliga. Apoteksinköp ingår ofta också i tjänsterna, påpekar specialsakkunnig Taina Väre från Kommunförbundet.

Finlands Byar rf:s medlemsföreningar ordnar frivilligverksamhet i tusentals byar runt om i vårt land. Det finns mer än 3 200 registrerade byaföreningar.

— Villigheten att hjälpa under dessa exceptionella omständigheter är beaktansvärd. Entusiasm och fritt framkastade idéer kräver samordning av samarbetet, där byaföreningar kan vara en viktig länk. Till exempel fungerar bya-assistenterna i Strömfors bruksby som matförsörjningshjälp i Strömfors. Nya elektroniska plattformar som TöitäSuomesta.fi och Koronapu har också fått ett stort antal användare på kort tid. Även under exceptionella förhållanden är det ändå bra att hålla spelreglerna tydliga för alla, konstaterar Petri Rinne, ordförande för Finlands Byar.

Livsmedelsverkets instruktioner

Tilläggsinformation:

Tuula Koimäki, överinspektör, Livsmedelsverket, tel. 050 386 8428, ruokahygienia@ruokavirasto.fi

Ilkka Nieminen, direktör, Finlands Dagligvaruhandel rf., tel. 0500 422 216

Petri Rinne, ordförande, Finlands Byar rf, tel. 040 555 3232

Taina Väre, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tel. 050 462 7279

Texten är en översättning av Finlands Byars pressmeddelande som finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s