Kategorier
2020 Nyhetsbrev 06/2020

Coronaviruset – Finlands Byar tar i bruk online-teknik och rekommenderar övergång till distansförbindelser

Finlands Byar rf följer aktivt med utvecklingen av coronaviruset och förhindrar för egen del att viruset sprids i Finland. Vi följer Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) direktiv. Stora tillställningar inhiberas ända till slutet av maj enligt statsrådets rekommendation. Vår inrådan till lokala utvecklare i regionerna samt till Leader-grupperna är att även små evenemang och utbildningar, antingen flyttas såväl som ställs in eller ordnas enligt möjligheter med distansförbindelser. THL rekommenderar att man undviker obehövliga sociala kontakter, exempelvis även resandet i hemlandet. De lokala föreningarna ger aktuell information om evenemangen.

Finlands Byar har senarelagt seminarier, de anställda distansarbetar och möten hålls tillsvidare som online-möten. Finlands Byar tar i stor utsträckning i bruk teknik för online-möten, en kompetens som även är till gagn i framtiden, t.ex. för att förebygga klimatförändringar och främja landsbygdens mångfald. Finlands Byar strävar efter bästa förmåga att ge råd och hjälp åt lokala byaaktörer vid ibruktagandet av online-teknik.

Föreningarnas årsmöten behöver flyttas

Mången förening funderar som bäst över vad man ska göra med stadgeenliga årsmöten. Ett allmänt råd åt föreningar är att de ska hålla sig till föreningslagen och föreningens stadgar. Myndighetsåtgärderna för att stävja pandemin går före mången annan sak. Inom föreningarna kan man tryggt utgå ifrån att föreningslagen och föreningarnas egna stadgar är sekundära i förhållande till förbud och rekommendationer för massmöten. För större delen av föreningarna nämns inte årsmöten på distans som en möjlighet i stadgarna. Finlands Byars jurist Tommi Siro säger emellertid att det till en början lönar sig att senarelägga årsmötena inom de begränsningar som stadgarna tillåter.

– Ifall situationen som coronaviruset ger upphov till fortsätter och det helt enkelt inte är möjligt att hålla årsmötet, så senareläggs det och hålls genast då det är möjligt att ordna, säger Siro.

Juristens tips är även att det lönar sig att vid nästa stadgeändring skriva in i stadgarna möjligheten till deltagande på distans i årsmötet. På det här sättet kan man förbereda sig för liknande situationer i framtiden.

Äldre personer och andra hjälpbehövande beaktas

Vi kan fundera över hur vi ska agera i lokalsamhället, så att ingen blir ensam med sin rädsla och ovisshet i denna nya situation. Att upprätthålla positivism och hopp är viktigt. Vi kan påminna om vikten av grannhjälp, särskilt med kommunikativa medel. Byaföreningen kan t.ex. uppmana att man är i kontakt med de äldre i grannskapet per telefon. Byaföreningen kan erbjuda hjälp vid exempelvis butiksbesök samtidigt som man beaktar myndigheternas direktiv. Vi tar hand om oss själva och varandra.

Enligt THL är bästa sättet att undvika coronavirussmitta en god handhygien. Tvätt händerna omsorgsfullt med vatten och tvål. Man kan även använda handsprit. Undvik onödig beröring av ansiktet. Det nya coronaviruset smittar främst genom droppinfektion, när den som blivit sjuk hostar eller nyser.

Hälsobyns koronabotti hjälper en att bedöma sannolikheten för smitta. Koronabotti (endast på finska) finns på adressen www.terveyskyla.fi . Hälsobyn (https://www.terveyskyla.fi/sv) är en nättjänst som är utvecklad och underhålls av sjukvårds expertis.

Byaaktör: Tag kontakt med Finlands Byars kommunikationsplanerare Anssi Ketonen eller organisationssekreterare Marianne Liitelä. Vi kan, med begränsade resurser, ge råd vid exempelvis frågor om programvaran eller hårdvaran.

Texten är en översättning av Finlands Byars info som finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s