Kategorier
2020 Nyhetsbrev 02/2020

Stärka främst Leader-principerna och förnya förvaltningsmodellen – rekommendationer i Leader-utvärdering

Syftet med publikationen Leader-toimintatavan arviointi – Maaseutuohjelma 2014-2020 (Utvärdering av Leader-arbetet – Landsbygdsprogrammet 2014-2020) var att utreda hur Leader-strategin har implementerats och vad dess mervärde är. Med Leader-strategin avses helheten som utformas av Leader-principerna (områdesbaserad, nerifrån och upp, lokalt partnerskap, mångsektoriell, innovativitet, interregionalt och internationellt samarbete och nätverksbildning) och förvaltningsmodellen. Kärnan i utvärderingen var utvärderingen av förhållandet mellan Leader-principerna och förvaltningsmodellen. Utvärderingens viktigaste iakttagelser och slutsatser:

  • Leader-arbetet är ett etablerat sätt att utveckla landsbygden i Finland
  • förvaltningsmodellen för Leader fungerar relativt väl, men det behövs mod till förnyelse
  • Leader-principerna är allmänt accepterade, men tillämpningen varierar
  • Förvaltningsmodellen bidrar till att tillämpa principerna, men det finns spänningar
  • Leader har det största mervärdet i socialt kapital och lokalkännedom och
  • Leader-arbetet ska stärkas i framtiden.

Rekommendationerna i utvärderingen gäller främst att stärka Leader-principerna och förnya förvaltningsmodellen. Leader-arbetets mervärde ökas med hjälp av principerna. För att Leader-gruppernas innovativitet ska kunna ökas krävs både fler nätverk och nätverkande. Leader-gruppernas roll som en förening bör stärkas. När man väljer Leader-grupper ska man diskutera hur stort fokus man lägger på administrativa krav och på Leader-gruppernas roll som drivkraft inom den lokalt ledda utvecklingen. Jord- och skogsbruksministeriets, Livsmedelsverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Leader-gruppernas roller ska förtydligas.

Utvärderingen som utfördes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, påbörjades hösten 2018 och avslutades i december 2019. Utvärderingen genomfördes av Konsultbyrån för regionalutveckling MDI i samarbete med Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet.

Publikationen finns att läsas (på finska) på webbplatsen julkaisut.valtioneuvosto.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s