Kategorier
2018 Nyhetsbrev 20/2018

Skärgårdens natur lockar inflyttare – studier och arbete utflyttning

Bildkälla: Wikimedia Commons

Enligt forskarna Dan Sundbloms och Pia Liljeroths rapport, Morgondagens skärgårdsbo, är skärgården attraktiv framför allt på grund av sin miljö, medan bristen på service och långa avstånd kan avskräcka människor. Forskarna definierar skärgård som öar utan fast vägförbindelse till fastlandet.

Rapporten, som baserar sig på en enkät till sammanlagt 4 500 människor i Åbolands skärgård, Ålands skärgårdskommuner och Stockholms skärgård, sändes både till personer som är fast bosatta i skärgården och till personer som flyttat bort från skärgården under de tio senaste åren. Personerna som svarade på enkäten var 1 191 stycken med en medelålder på 50 år.

Bland de nyinflyttade som flyttat till skärgården under de senaste tio åren, var huvudorsakerna till flytten skärgårdens natur och estetiska värde, särskilt i Stockholms skärgård såg de som svarat på enkäten också flytten till skärgården som ett sätt att förverkliga sig själva.

Levnadsmiljön och den personliga tryggheten uppfattades allmänt hos de inflyttade som bättre i skärgården, medan skärgårdens utbud av social- och hälsovårdstjänster, service och kultur fick lågt betyg. En majoritet av de nyinflyttade i både Åbolands, Stockholms och Ålands skärgård hade känt sig mycket välkomna och tyckte att det varit lätt att bli en del av skärgårdssamhället.

De som bor i skärgården har starkare släktband till skärgården i Åbolands och Ålands skärgård än åt Stockholmhållet. I Åbolands skärgård är 49 procent av dem som svarat på enkäten födda eller uppvuxna i skärgården, i Ålands skärgårdskommuner 43 procent och i Stockholms skärgård 28 procent.

Orsakerna till att folk stannar kvar i skärgården är till största delen desamma som orsakerna till att man väljer att flytta dit – naturen och den personliga tryggheten. Över 90 procent av dem som bor i skärgården säger att de trivs väldigt bra eller bra på sin hemö, vilket gäller för alla tre skärgårdsområden. Ungefär 80 procent tror att de kommer att bo kvar i skärgården om tio år.

Trots lovorden över hemtrakten hävdar forskarna att invånarantalet i de undersökta områdena är på väg nedåt. Sammanlagt 217 före detta skärgårdsbor svarade på frågor om deras val att flytta bort från skärgården, vari orsakerna till utflyttningen varierade stort. Utflyttarna från Stockholms skärgård nämnde framför allt avstånd, serviceutbud och färjeförbindelser, vilket även inverkat på beslutet att flytta bort i de åländska kommunerna. Avstånd och serviceutbud nämndes också av dem som flyttat från Åbolands skärgård, men färjeförbindelserna upplevdes inte som ett lika stort problem.

Av dem som flyttat från Åbolands skärgård uppgav 44,9 procent att studier på annan ort haft väldigt stor eller stor inverkan på flyttbeslutet, medan motsvarande siffra i Ålands skärgård var 30,7 procent och i Stockholms skärgård bara 16,1 procent. En stor del av tidigare åboländska och åländska skärgårdsbor upplever att det inte går att studera om man bor kvar i skärgården. Men även arbetsrelaterad bortflytt framträdde ur enkätsvaren, så också i Stockholms skärgård.

Av dem som flyttat från Åbolands och Stockholms skärgård uppgav nästan hälften att de kan tänka sig att flytta tillbaka inom fem år, medan motsvarande siffra ör Ålands skärgårdskommuner var under 40 procent.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av SPT/Mikael Piippo, i Vasabladet (4.12). Se även webbadressen svenska.yle.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s