Kategorier
2018 Nyhetsbrev 02/2018

Ny metod att mäta ekosystemtjänster ska främja hållbar stadsutveckling

Vasa stad med Trefaldighetskyrkan i förgrunden Bildkälla: Wikimedia Commons

Förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna har lett till att grönskan minskat i städerna, men en ny metod för mäta och värdera ekosystemtjänster ska främja en mer hållbar stadsutveckling, hoppas en grupp forskare. Resultaten från forskningsprojektet stöder tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. Man har tittat på biologisk mångfald, klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande.

En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella grönska har stor betydelse, särskilt för rekreation. Den upplevda naturligheten är viktig för det upplevda estetiska värdet, för rekreationen och det upplevda allmänna välbefinnandet. Metoden är ett stöd för kartläggning och bedömning av hur mycket grönska det finns i ett stadsområde och hur grönskan bidrar till olika ekosystemtjänster, som förbättrad luftkvalitet.

Till skillnad från tidigare metoder, ingår kulturella ekosystemtjänster som estetiskt värde, rekreation och välbefinnande, i den nya metoden, som även visar hur olika komponenter som exempelvis träd, buskar och fåglar inom ett grönområde är kopplade till olika ekosystemtjänster. Baserat på forskningsresultaten har metoden utvecklats för att bedöma hur mycket nytta grönska kan bidra med. Forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska genomfördes i Göteborg 2013-2016 inom ramen för Mistra Urban Futures. Nu släpps en handbok med metoden.

Uppgifterna är från webbplatsen forskning.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s