Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Food Hub ska ta REKO-modellen ett steg vidare

En ny modell för insamling, marknadsföring och distribution av närmat startar inom kort med ett pilotprojekt i östra Helsingfors. Projektet, som går under namnet Food Hub, har fått finansiering av Sitra och drivs gemensamt av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Svenska Lantbrukssällskapens förbund (SLF) och Hertonäs matandelslag.

Enligt Rikard Korkman, jordbrukare och ombudsman på SLC, ska pilotskedet pågå i omkring ett och ett halvt år. Grundtanken med Food Hub är att skapa en fungerande närmatsmarknad, varav den första utdelningen kommer att ske den 4 oktober vid Hertonäs bibliotek. Avsikten är att i framtiden grunda ett gemensamt företag där både producenter och konsumenter finns med som ägare. Nu under höstens och vårens lopp kör vi pilotprojektet där vi i den första fasen siktar på att få med omkring 50 konsumenter från Hertonäsområdet.

Olli Repo, som är ordförande för Hertonäs matandelslag och fungerar som projektchef för Food Hub, förklarar att en av målsättningarna med den nya distributionsmodellen är att odlarna bättre ska kunna planera sin produktion, då konsumenterna på förhand förbinder sig att köpa en viss mängd produkter under året. Tanken är att det också ska ordnas öppna tillfällen hos producenterna, så att konsumenterna kan besöka gårdarna och kanske delta i skörd eller annat arbete, för samhörighet är en viktig ingrediens i modellen.

Korkman menar att Food Hub-modellen också kan beskrivas som ett steg vidare från REKO-modellen, då den skiljer sig från REKO såtillvida att vi på sikt eftersträvar kontraktsproduktion. Tanken är i princip att konsumenterna ska styra produktionen med hjälp av årskontrakt. Men man är öppna för konsumenternas önskemål. Ekoodlaren Kaijus Ahlberg på Ahlbergs trädgård tycker att Food Hub är bra, eftersom den ger möjlighet till ett litet längre perspektiv, och konstaterar att REKO har sina begränsningar just då det gäller planeringen. Försäljningen varierar stort från vecka till vecka och i dagsläget får man inte alltid sina kostnader täckta, och så har konkurrensen även blivit rätt hård i takt med att REKO blivit populärare. Sedan finns det tyvärr en del producenter som inte kan kostnadsberäkna. Ökningen av utdelningsplatser inom REKO betyder inte heller automatiskt mer försäljning.

En grundtanke med Food Hub är att produkterna ska vara lättillgängliga och visionen är att det i framtiden skulle finnas flera utdelningsställen, så att det blir möjligast lätt för konsumenterna. Med hjälp av intelligenta låssystem ska de kunna avhämta sina produkter vid den tidpunkt som passar dem bäst, vilket innebär en litet större flexibilitet än vid REKO, där man måste passa tider, men ändå med fokus på att varorna ska vara färska, säger Korkman.

Uppgifterna är från en något längre artikel (Food Hub – en ny modell för distribution av närmat), skriven av Nina Colliander-Nyman, i tidningen Landsbygdens Folk (22.9).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s