Kategorier
2017 Nyhetsbrev 08/2017

Nytt program ska påskynda hållbar stadsutveckling

Urbaniseringen formar världen och medför många utmaningar med tanke på såväl miljöns som människornas välbefinnande. För att ta itu med utmaningarna startar miljöministeriet ett nationellt program för hållbar stadsutveckling, där insatsområdena är framför allt koldioxidsnålhet, resurseffektivitet, smarta tjänster, förebyggande av ojämlikhet och hälsa. Programmet bottnar i internationella åtaganden, varav FN:s mål för hållbar stadsutveckling (New Urban Agenda) antogs av världens statsöverhuvuden och ministrar i Ecuador i oktober 2016.

”FN:s approach är ambitiös, och det med fog. I dag bor redan över hälften av världens befolkning i städer och enligt prognoserna flyttar ytterligare 3 miljarder människor in till städerna under de följande 40 åren. Nu pågår den största migrationen i mänsklighetens historia. Det enda sättet att klara av denna flyttningsrörelse är att hantera urbaniseringen på ett hållbart sätt. Det program som nu inleds påskyndar Finlands stadsutveckling i rätt riktning”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Även för EU har det upprättats en ny stadsagenda enligt en överenskommelse som ingicks mellan ministrarna med ansvar för stadsärenden i maj 2016. Samarbetsramarna omfattar 12 insatsområden, allt från cirkulär ekonomi till luftkvalitet. ”FN:s mål för hållbar utveckling, tryggandet av naturens mångfald eller klimatavtalet från Paris kan inte avskiljas från en hållbar stadsutveckling. Exempelvis avgörs kampen mot klimatförändringen till stor del i städerna”, säger ministern.

Enligt ministern finns det redan nu i Finland mycket kunskap att utnyttja, som nya generationens biobränslen, produktionen av fjärrvärme med förnybar energi, byggnadernas energieffektivitet, återvinningen av avfall vid energiproduktionen, huvudstadsregionens smart & clean-tillväxtavtal och de största städernas avtal rörande markanvändning, boende och trafik (MBT). En framgångshistoria är också projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU). ”Genom att ta hand om vårt eget område kan vi visa att Finland kan erbjuda lösningar också för resten av världen. Jag tror att vi, när det gäller hållbar stadsutveckling, kan ta en större roll än vad vår storlek skulle förutsätta och stå i främsta ledet bland EU-länderna”, säger minister Tiilikainen.

”Syftet med programmet är att stärka samarbetet mellan staten och städerna och å andra sidan att söka styrka i städernas ömsesidiga samarbete och samarbetet mellan städerna och den omgivande landsbygden. Vi inbjuder också företag, högskolor och aktörer inom medborgarsamhället att delta. Programmet genomförs människonära och enligt försökskulturprincipen. På detta sätt stöds städernas egen verksamhet mot en hållbar utveckling”, berättar konsultativa tjänstemannen Olli Maijala, ansvarig för programmet vid miljöministeriet.

Uppgifterna är från miljöministeriets pressmeddelande (27.6).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s