Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

IDNET blir nätverksprojektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde

Med landsbygdspolitikens projektmedel finansieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex nya forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden. Projekten finansieras från anslaget för utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) och från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För år 2017 hade reserverats sammanlagt ca 900 000 euro. Det belopp som söktes från moment 30.10.63 uppgick till ca 612 000 euro, medan det reserverade anslaget är ca 400 00 euro. Från Makera söktes ca 2 375 000 euro, där det tillgängliga beloppet är 510 000 euro. Inom utsatt tid togs det emot åtta (8) ansökningar om finansiering av nätverksprojekt och 21 ansökningar om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt.

De landsbygdspolitiska projekten bidrar till att genomföra det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020, samt till att uppnå det landsbygdspolitiska rådets mål. Vid val av projekt underströks projektens lämplighet för de sökta temaområdena, effekter för hela landet, samt kommunikation och typ. När det gäller nätverksprojekt låg fokusen på glesbygder, kompetens och sysselsättning, frivilligverksamhet och välbefinnande, livskraftig omvärld, samt svenskspråkig verksamhet. Forsknings- och utvecklingsprojektens huvudsakliga tematiska områden var ”konkreta lösningsmodeller och handlingssätt när det gäller landskapsreformen, social- och hälsovårdsreformen, ordnande av landsbygdens tjänster, främjande av företagsamheten, delaktighet eller insamling av landsbygdsinformation.” Övergripande synvinklar i temat var platsbaserad utveckling, smart specialisering, landsbygdssäkring och partnerskap.

Finansiering beviljas i år för fem (5) landsbygdspolitiska nätverksprojekt, däribland Svenskfinland som brobyggare och pilotområde, och sex (6) forsknings- och utvecklingsprojekt.  Beslut om finansieringen av nätverksprojekt tas för tre år på budgetvillkor. Identitetsbaserade nätverket (IDNET) fortsätter nu som nytt nätverksprojekt (svenskspråkig verksamhet) och inriktning under namnet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde.

Uppgifterna är i huvudsak från webbplatsen landsbygdspolitik.fi med länk till närmare information om de projekt som beviljats finansiering.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s