Kategorier
2016 Nyhetsbrev 11/2016

Hur ska vi nå målet när vi inte vet vart vi är på väg? – om helhetssyn för hållbar utveckling

hallbarhetsfragor-forelasare-daniel-hansson-bild-1-daniel-hansson
Daniel Hansson är filmare, forskare och föreläsare. Foto: Daniel Hansson

I samband med Tammerfors-träffen för finlandssvenska landsbygdsutvecklare den 29 september 2016 inspirationsföreläste forskaren, aktivisten och pedagogen Daniel Hansson om helhetslösning och komplexitet. Här nere följer en något förkortad text för en artikel till ett kommande nummer av SFV-magasinet:

Genom sitt projekt Terra Religata (www.terra-religata.se) vill Hansson möjliggöra djup återkoppling mellan människor, och mellan människa och natur, genom konstnärligt kreativ kommunikation, design, transformativa möten, kulturell reflektion och tillämpat helhetstänkande. Målet är att hjälpa människor att gemensamt bana väg för bestående ekologisk balans, social rättvisa och hållbar utveckling från lokal till global nivå.

Daniel Hansson har samordnat forskningsprojekt i USA inom hållbar landsbygdsutveckling. För det praktiska genomförandet av hållbar förändring på regional nivå rekommenderar han en bioregional approach, vilken utgår från så kallade bioregioner istället för endast traditionella politiska och ekonomiska regionindelningar. En bioregion är ett geografiskt område som fastställs utifrån både det lokala ekosystemets begränsningar och de kulturella förutsättningarna. Hansson förespråkar alltså en samhällsplanering i samklang med både lokala traditioner och naturens egna förutsättningar.

Som civilisation har vi förlorat vår djupa samhörighet med naturen, och Hansson vill därför med sina föreläsningar och workshops hjälpa fler att se den större helhetsbilden. Om vi lär oss förstå hur saker hänger ihop med varandra och med sitt större sammanhang så kommer vi sedan att kunna lösa verkliga systemproblem på djupet.

Naturen och den globala miljökrisen är mycket komplexa och samhällets egen komplexitet ökar med allt snabbare takt. Vi behöver därför, enligt Hansson, lära oss se de avgörande mönstren, sambanden och processerna för att inte förenkla bilden på fel ställen och dra grundlösa slutsatser som leder oss till felaktiga beslut som får ohållbara konsekvenser.

System som består av flera samverkande problem, är ofta problemhärvor som ”lever sitt eget liv”. Själva systemproblemet är ibland inte fullt begripligt förrän en lösning hittats, och lösningen är inte alltid uppenbart ”rätt” eller ”fel”. Hansson betonar att vi därför måste föra vår problemlösning till en helt ny nivå. Enligt Hansson så behöver vi öva oss på att se hur ting och händelser hör ihop och samverkar i mönster och processer, något som vi är dåligt förberedda på kulturellt. Det avgörande är ofta att förstå att proportioner avgör vad som är för mycket eller för lite – inte kvantiteterna i sig. Problemet är att vi i dag är besatta av siffror och kvantifiering, ofta lösryckta från ett förklarande sammanhang. Detta leder till förvirring och skenbar förståelse.

Under sin föreläsning så citerade Hansson 1600-talsfilosofen Spinoza och visdomstraditioner från Nordamerikas indianer. Spinoza betonade vikten av att utgå från ”ordningen och förbindelsen mellan tingen” för att kunna förstå världen. Indianerna ser den röda höken som en symbol för det upphöjda perspektiv där vi låter oss själva se den större bilden av landskapet från hög höjd innan vi agerar – precis som höken som dyker efter sitt byte på rätt plats vid exakt rätt tidpunkt. På samma sätt, menar Daniel Hansson så behöver även vi höja blicken för att se helheten och inte bara delarna. Endast då blir vi kapabla att lösa vår tids verkliga problem och att planera för framtidens samhälle i balans med Jorden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s