Kategorier
2015 Nyhetsbrev 42/2015

Finland bland de aktivaste i EU att genomföra internationella Leader-projekt

Rapporten Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013Under programperioden 2007-2013 genomförde Finlands 54 Leader-grupper totalt 94 internationella Leader-projekt och 86 förberedande projekt. Antalet projekt varierade regionspecifikt, men när man ser på alla projekt, hörde Finland till de allra aktivaste länderna inom EU visar en studie från Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Studien, Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013, gjordes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet och handlade om internationellt samarbete och internationella projekt i samband med Leader-arbetet inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Materialet bestod av enkäter till projektgenomförare och aktionsgrupper, intervjuer med nyckelpersoner, skiftliga dokument, samt projektregisterinformation.

Temaområdena för de internationella projekt som genomfördes via Leader-grupperna, handlade ofta om ungdomar. Många aktionsgrupper tyckte att unga har en stor roll när det gäller internationalisering och man ville få unga med i utvecklingsarbetet just genom internationellt samarbete. Andra viktiga temaområden som löpt över programperioden är kultur, turism och till lokal utveckling relaterade allmänna frågor. För internationella projekt anvisades 9,6 miljoner euro offentlig finansiering, där projekten i regel var allmännyttiga utvecklingsprojekt som oftast genomfördes av föreningar och organisationer.

Internationell verksamhet är en av Leader-arbetets bärande principer, och arbetet har stärkt växelverkan inom den lokalt ledda utvecklingen i hela Europa. Resultaten av internationella projekt ses via samarbetsparterna även i andra Leader-länder, inte enbart i Finland. ”Internationella projekt har gett bred erfarenhet och främjat aktörernas inlärning. Ofta har de också bidragit till att tillämpa nya idéer och koncept i utvecklingen av det egna verksamhetsområdet eller i andra områden”, berättar forskaren Päivi Pylkkänen vid Ruralia-institutet. ”Leader-arbetet har stärkt landsbygdssamhällenas interaktivitet i hela Europa. De finska Leader-grupperna har varit väldigt aktiva”, säger Leena Anttila, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet.

De 54 Leader-grupper som utför utvecklingsarbete på gräsrotsnivå, finansierar även internationella projekt. Målet med internationaliseringen är att öka samarbetet, samt genom konkreta samprojekt och åtgärder, internationella och interregionala samarbetsnätverk skapa mervärde för landsbygdsområdena och öka internationellt kunnande. ”Under programperioden 2014-2020 kan Leader-grupperna inleda internationellt samarbete också med lokalsamhällen i städerna”, sade Anttila. Även via närings-, trafik- och miljöcentralerna är det möjligt att få stöd för internationaliseringen, där syftet med stödet är att göra internationaliseringströskeln lägre för landsbygdsföretag.

Resultaten från studien presenterades på den internationella kavalkaden i Skatuddens Casino den 12 november. Under tillställningen redogjordes även för möjligheterna till finansiering när det gäller internationaliseringsfrågorna i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Uppgifterna är från jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande (från 12.11).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s