Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Indragna skolor sparar inte alltid pengar – liten skola mycket pedagogisk

Chalkboard with Math ProblemUnder 2000-2004 lades 300 skolor ned, samtidigt som kostnaderna för den grundläggande utbildningen steg med 24 procent. Eira Korpinen, pensionerad professor i pedagogik som forskat i byskolornas betydelse, menar att kostnaderna för specialundervisning är högre i större skolor, medan elever med t.ex. lässvårigheter i små skolor ofta kan fungera i en vanlig klass. Men när skolan blir större, alltså skolan i sig och inte klasserna, blir det ohjälpligt mer ljud och rörelse, och barnen får svårare att koncentrera sig. Karpinen beräknar att ca tusen skolor försvunnit under 2000-talet, medan forskaren Sami Tantarimäki på Åbo universitet uppskattar att över 500 skolor försvunnit. En orsak är bristande elevunderlag, men för det mesta handlar det om sparkarv.

Tantarimäki säger att det finns ganska lite forskning om huruvida skolnedläggningar verkligen ger besparingar. Han önskar att kommunerna oftare skulle utvärdera vad nedläggningar verkligen har sparat, i stället för att budgetera en besparing utan att egentligen veta om den förverkligas. Tantarimäki har följt upp en del kommuner, varav vissa har nått besparingar medan andra inte.  Kommunerna kunde också tänka på andra alternativ och öka användningen, t.ex. genom att låta skolköket ta hand om matservice till äldre och starkare koppla in föreningar och företag.

Enligt Korpinen är skolnedläggningarna inte bara kommunernas fel, utan staten har också bidragit. År 1995 togs öronmärkningen på statsandelar bort, vilket gjorde att kommunerna kunde använda de pengar som avsetts för utbildning till annat. Det märktes genast i skolorna. Budgeten för grundläggande undervisning har på riksnivå minskat med ca en tredjedel under 20 år. Korpinen är inne på samma spår som Tantarimäki, att större helheter kring skolorna kunde ge byarna eller stadsdelarna mervärde.

Det finns även enligt Korpinen mycket pedagogiskt som talar för en liten skola, där de senaste idéerna inom pedagogiken är sådana som byskolorna jobbat med i åratal. Hon menar att byskolorna varit pionjärer när det gäller den obundna undervisningen, som i nya skollagar är en rekommenderad undervisningsform. Mycket av det som nya läroplanen tar fasta på tillämpas redan i små skolor. I Finland finns bra lärare, men vi måste även fysiskt ha förutsättningar för bästa möjliga inlärning, vilka finns i de små skolorna.

I Korsholms kommun ligger Tölby-Vikby skola som har 52 elever. Enligt rektor Johan Smedlund är skolan en typisk byskola med tre basgrupper bestående av de sammansatta årskurserna 1-2, 3-4 och 5-6. Här känner alla varandra och alla lärare har nästan alla elever, vilket gör att eleverna upplever alla lärare som ”sina”. Eleverna blir sedda varje dag och alla femmor och sexor vet namnet på alla ettor. Tryggheten en liten skola erbjuder, just tack vare den höga igenkänningsfaktorn, är ofta det första som lyfts upp när man diskuterar fördelar med små skolor.

Även när det gäller helheter i undervisningen, finns tankesättet redan i de små skolorna. I Tölby-Vikby skola har man bara fyra klasslärare och en speciallärare, vilket betyder att de har teman alla tillsammans. Däremot innebär de materiella resurserna en utmaning för små skolor, där ämnen som slöjd och gymnastik ställer krav på utrymmena och utgifter för datorer som kostar mer per liten enhet än per stor. Men man får vara kreativ. I Tölby-Vikby skola har man t.ex. gjort om ett tidigare förråd till bibliotek och grupprum.

I Österbotten är förnärvarande flera skolor hotade: I Vasa läggs två skolor ner och en är indragningshotad, i Korsholm slås två ihop, i Jakobstad är fyra indragningshotade, i Nykarleby stängs en skola 2017 och en är indragningshotad, i Kristinestad läggs två ner (varav en finsk) och i Karleby föreslås indragning av fyra skolor.

Uppgifterna är från två artiklar, skrivna av Anna Sourander, i Vasabladet (13.10).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s