Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Fokus på den lokala utvecklingen – professor Eero Uusitalo i ledaren för Rural+

Rural+ 2015En uppenbar utvecklingslinje i framtiden är närmandet av arbetsformerna för den lokala utvecklingen sinsemellan – byaverksamheten, städernas invånarverksamhet, Leader-arbetet och närdemokratin. Det är inte fråga om ett förenande, utan en ökad positiv samverkan. Byaverksamheten och Leader-arbetet har sin egen historia, men inom en nära framtid bygger allt mer på gemensamma mål och verksamheter. Leader-arbetet är inte heller långt från de stora städernas centrum.

Inom den lokala utvecklingen raserar man landsbygdens och stadens programmatiska gräns till gagn för båda områdena. För den lokala utvecklingens arsenal behövs en genuin närdemokrati, alltså en jämlik kompatibilitet mellan medborgarverksamheten och det offentliga. Det här skulle lyfta fram båda parters gemensamma fördelar, öka många projekts möjligheter till förverkliganden, fördjupa demokratin och sammanföra lokala utvecklingselement som är alltför långt ifrån varandra. Det lokala och dess stärkande är som mosaik, vars delar och inbördes kompatibilitet fortsättningsvis måste skärskådas. Ju mer samhället globaliseras, ju viktigare blir lokal verksamhet. Det är vår och statens gemensamma ansvar. Det här skriver professor Eero Uusitalo i slutet på sin ledare för Rural+ – The Voice of Local Development 2015. Övrigt som tas upp i tidningens engelskspråkiga artiklar är bl.a. följande:

  • Kolumnen: Depopulation and refugee crisis – let the problems resolve each other!
  • Leader-projekt: Cooperation with the Developing Nations encouraged in Milan
  • Leader-projekt: Community integration projects for immigrants
  • Leader-projekt: Cultural Diversity in Jakobstad
  • Byaverksamhet: Archipelago island Bergö is a Finnish pilot area in a European project
  • Byaverksamhet: Logical Framework Approach – from project idea to a clear application at high speed!
  • Finlands landsbygdsnätverk: European network of EIP groups renews livelihood in rural areas
  • Finlands landsbygdsnätverk: World’s largest bee offered thousands of hours of voluntary labour all over Finland
  • Byaverksamhet: Alpua village gets its electricity from a dedicated power plant
  • Byaverksamhet: Open Villages day became a nation-wide event

Årets engelskspråkiga nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus, Rural+, utkommer i oktober (i pappersformat). Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna, stadsdelar, samt övriga landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 5 ggr per år (med normalt ca 36 sidor per nummer), är tvåspråkig med ett mindre antal svenska sidor. Årligen ges även ett engelskspråkigt nummer ut. Utgivare är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf med Eero Uusitalo som chefredaktör och Kirsi Mäkinen som redaktör. Svensk Byaservice sköter om koordineringen av de svenskspråkiga sidorna i tidningen. För prenumeration kontakta Marianne Lemettinen på e-mailadress marianne.lemettinen@kylatoiminta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s