Kategorier
2015 Nyhetsbrev 34/2015

Betydande forskningsfinansiering för hållbar tillväxt kring Bottniska viken

Ohtakari, Karleby
Ohtakaris steniga strand vid Bottniska viken
Bildkälla: Wikimedia Commons

Projektet SmartSea, som samordnas av Meteorologiska institutet och som undersöker möjligheterna till ett hållbart utnyttjande av Bottniska viken, har beviljats finansiering av Finlands Akademi. Målet med SmartSea-projektet är att stöda tillväxten hos havsbranschens näringsverksamhet i regionen runt Bottniska viken, som är en betydande resurs, bl.a. med tanke på fiskodling och vindkraft. Även de geologiska naturtillgångarna i Bottniska viken kan utnyttjas, och Bottniska viken är dessutom ett område där klimatförändringen påtagligt påverkar förhållandena, allt från isvintrarnas stränghet till styrkan hos fiskbestånden.

SmartSea-projektet gör en bedömning av hur Bottniska viken kommer att förändras under de följande årtiondena, och förutom att projektet bedömer konsekvenserna av klimatförändringen, reder det också ut hur naturtillgångarna på havsbottnen kan användas på ett hållbart sätt. Projektet kartlägger även riskerna med näringsverksamheten för havsnaturen och utvecklar nya metoder för fiskodlingen. En viktig del av projektet är att identifiera de praktiska och administrativa hindren för blå tillväxt, alltså näringsverksamhet som är förknippad med havet.

SmartSea undersöker också om belastningen på havsmiljön, som beror på mänsklig verksamhet, kan minskas genom att funktioner som exempelvis fiskodling och produktion av vindkraft koncentreras till samma områden. Inom ramen för projektet utarbetas ett verktyg för planering av havsområdet, med vars hjälp man kan bedöma riskerna med olika funktioner, som till exempel kustbygge, naturskyddsområden och offshore-funktioner i havsområdet. Grundtanken är att hållbar tillväxt endast kan nås om användningen av havsområdena planeras förnuftigt. Samtidigt kan synergierna mellan olika funktioner ökas.

Projektet är sexårigt med en finansiering på nästan åtta miljoner euro. I projektet deltar närmare 40 forskare från åtta olika institut: Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Helsingfors och Åbo universitet, samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI. Finlands Akademis strategiska finansiering är fördelad på tre program, till vilka Akademin valde sammanlagt 16 konsortier som beviljades totalt 52,5 miljoner euro för åren 2015-2017.

Uppgifterna är från webbplatsen sv.ilmatieteenlaitos.fi. Se även SMHI:s webbplats smhi.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s