Kategorier
2015 Nyhetsbrev 28/2015

Frågetecknen kring delaktighetsnämnder i Kristinestad ska rätas ut i höst

Kristinestad - vy från staden
Vy från Kristinestad
Bildkälla: Wikimedia Commons

Under Kristinestads medborgarinstituts kurs i lokal demokrati i höst kommer man nu att försöka skapa de tre delaktighetsnämnder som föreningen Medborgarforum utvecklat som ett sätt att aktivera folk i det egna närområdets angelägenheter. Genom kursen vill man se om det finns ett intresse bland invånarna att aktivt försöka påverka sitt närområde, vilket ordföranden för Medborgarforum Dennis Rundt tror. Han menar att det är en viktig sak att gemensamt vara med och sköta om närområdets angelägenheter. Nämnderna kommer nu i höst att bestå av de som anmält sig till kursen, samt intresserade som rekryteras. När nämnderna är etablerade, är det meningen att medlemmarna väljs genom direkta val, där alla 15 år fyllda som bor på området ska vara röstberättigade och valbara. Nästan i alla fall, för man vill hålla partipolitiken utanför nämnderna, och samma personer ska inte samtidigt sitta i en nämnd och i stadsfullmäktige. Delaktighetsnämnden ska ha en kommunal tjänsteman som föredragande, och så behövs sakkunskap i varje nämnd.

Om och när delaktighetsnämnderna blir en del av det kommunala beslutsfattandet, är tanken att de ska ges budgetmedel som de kan förfoga över och sålunda påverka det egna området. Fullmäktigeutskott skulle ersätta de nuvarande kommunala nämnderna. En av de större frågorna är var gränsen går mellan det strikt lokala som delaktighetsnämnderna beslutar om och de större helheterna som stadsfullmäktige beslutar om, men dragkampen kan också uppstå mellan områden då resurserna är begränsade. Men att varje område har varsin budget gör att de sysslar med sådant de har pengar till och inte går in på grannens område, säger Rundt. Vid gemensamma frågor gäller det sedan att komma överens. Alternativet är att någon ovanpå bestämmer, men Rundt tycker att lokalkännedom borde få större betydelse. Han tror också att det skulle bida till att invånarna bättre förstår sådana situationer där pengarna helt enkelt inte räcker till.

Ordföranden för stadsstyrelsen i Kristinestad Åsa Blomstedt (Sfp) vill gärna veta mer om hur delaktighetsnämnderna ska fungera innan hon drar några mer långgående slutsatser om dem. Blomstedt tycker att idén är bra – att få människor engagerade, men sedan beror det lite på om det blir ensaksrörelser eller om man driver bygdens utveckling i allmänhet. Hon konstaterar att delaktighetsnämnderna även kan bli en väg att få in nya människor i kommunalpolitiken, medan hon däremot är lite fundersam kring det att ge nämnderna budgetmedel. Som kommunens budget ser ut i dag, finns inga möjligheter till det. Förslaget att delaktighetsnämnderna skulle ersätta dagens specialiserade nämnder, kräver enligt Blomstedt sedan en enorm bredd av de människor som ska sitta i de här nämnderna – om man ska fundera på tekniska lösningar, samtidigt som man bollar någon fråga om hemvård och kanske en näringslivsetablering.

Uppgifterna är från två artiklar, skrivna av Daniel Nissén, i tidningen Syd-Österbotten (25.8).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s