Månadsarkiv: augusti 2015

Fritidsboende i byarna kan fylla landsbygdens tomma byggnader

I en ny publikation från Östra Finlands universitet presenteras resultat från forskningsprojektet Kylämökkeily Suomessa – Vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa. För första gången har man kombinerat ett omfattande informationsmaterial för fritidsbostäder i större områdes- och samhällsstrukturella analyser. Att ha … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Hur definiera närservice?

Inom Kommunförbundets projekt Fungerande närservice var det meningen att allra först definiera vad närservice är, men projektdeltagarna kom ändå fram till att det inte är meningsfullt att ha en allmän definition på närservice, eftersom servicen varierar i så hög grad … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Stor nedskärning i byaverksamhetens statsbidrag

Finansministeriet har offentliggjort budgetförslaget för år 2016. Enligt förslaget beviljas inom anslagen för landsbygdsutveckling 1 023 000 euro. I byaverksamheten statsbidrag föreslås en stor nedskärning. Anslagen för landsbygdsutveckling fördelas enligt budgetförslaget på följande sätt: Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt 488 000 euro Byaverksamhetens statsbidrag 400 000 euro … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Bybutiken saknas inte förrän den är borta – 30 stycken försvinner varje år i Finland

Varje år upphör ett trettiotal bybutiker i Finland. År 2004 fanns det 634 traditionella bybutiker, medan de år 2014 var 323 stycken. Ur samhällssynvinkel är det viktigt att trenden vänder, konstaterar organisationen Päivittäistavarakauppa ry. Bybutiken jämnar nämligen ut de regionala … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Korsnäs lyckligaste kommunen i landet

De lyckligaste invånarna i Finland finns i kommunen Korsnäs. Även två andra österbottniska kommuner är med i täten  enligt den undersökning som Helsingin Sanomat har gjort. Vörå placerar sig på tredje och Närpes på femte plats. Kommundirektören Christina Båssar är … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Personskiften vid YTR:s nätverk för medborgarverksamhet

Inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nätverk för medborgarverksamhet skedde personskiften från och med början av september. Ansvariga för nätverkets arbete är nu byaombudet Tauno Linkoranta och landsbygdsutvecklare Seija Korhonen, då nätverkets långvariga specialsakkunniga Ritva Pihlaja blir specialsakkunnig för SOSTE. Mer info … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Seminarium om den glesbefolkade landsbygdens säkerhet

Nätverket för den glesbefolkade landsbygden inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen säger i sitt ställningstagande, att i förverkligandet av landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland bör man bättre ta i beaktande de glest befolkade områdenas särprägel. Den glesbefolkade landsbygdens frågor är även på tapeten vid ett … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Samhällsvetenskaplig landsbygdsforskning tynar bort – professor Hannu Katajamäki

Inom landsbygdsforskningen finns det två inriktningar. Den ena, agrikultur-forstvetenskapliga, är gammal och orubblig, medan den andra, samhällsvetenskaplig landsbygdsforskning, har betydligt mindre resurser. Det är den här andra inriktningen som hotas att tynas bort. Läs professor Hannu Katajamäkis artikel här nere … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Frågetecknen kring delaktighetsnämnder i Kristinestad ska rätas ut i höst

Under Kristinestads medborgarinstituts kurs i lokal demokrati i höst kommer man nu att försöka skapa de tre delaktighetsnämnder som föreningen Medborgarforum utvecklat som ett sätt att aktivera folk i det egna närområdets angelägenheter. Genom kursen vill man se om det … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Framgångssagan för REKO-ringar bara fortsätter

I dag får ingen lön från själva REKO-rörelsen, inte ens grundaren Thomas Snellman. Han har i år fått priset Årets Närmatsgärning på 2 000 euro, det är allt. REKO-rörelsen har nämligen inga mellanhänder, inga anställda, ingen organisation, inte ens en gemensam … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Bredband stärker landsbygden visar ny studie

Under de senaste åren har den svenska kommunen Linköping i Östergötland genomfört ett ambitiöst arbete för att fibrera landsbygden och därmed öka möjligheterna för människor att bo och verka i hela kommunen. I en ny studie, Effektstudie fibernät – utbyggnad … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Terese Bengard i radiointervju om första halvåret som HSSL:s verksamhetschef

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) nya verksamhetschef summerar första halvåret på sitt nya uppdrag i en intervju i radiokanalen P4 Jämtland. Bengard, som tidigare var kommunstyrelsens ordförande (S) i Ragunda under fem år, menar att det inte har varit … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Jakten på en miljon goda timmar i Världens Största Talko

Världens Största Talko ordnas 14-20.9 på olika håll i Finland med målet är att under en veckas tid göra en miljon goda timmar med unga och till förmån för unga. Det är enkelt att komma med i talkot då bara … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Från idé till resultat – ansökningsprocessen vid utveckling av landsbygden

Vet du hur du vill utveckla landsbygden? När en  idé redan finns, är det dags att sätta igång. Hjulen sätts i rörelse enligt processen till vänster (klicka på bilden för större format), enkelt och lätt! Vid utvecklingen av landsbygdens resurser … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , | Lämna en kommentar

”Mittmillan städre” – byar i Pedersöre skaffade egna skyltar

Vad står det riktigt på byaskyltarna i Pedersöre, Österbotten? Förbipasserade har varit nyfikna och undrat. Skyltarna är en del av den byautveckling som gjorts inom ramen för Aktion Österbotten rf:s Leader-projekt i Pedersöre. När själva byaplanerna blev klara i fjol, … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 28/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar