Månadsarkiv: augusti 2015

Fritidsboende i byarna kan fylla landsbygdens tomma byggnader

I en ny publikation från Östra Finlands universitet presenteras resultat från forskningsprojektet Kylämökkeily Suomessa – Vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa. För första gången har man kombinerat ett omfattande informationsmaterial för fritidsbostäder i större områdes- och samhällsstrukturella analyser. Att ha … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Hur definiera närservice?

Inom Kommunförbundets projekt Fungerande närservice var det meningen att allra först definiera vad närservice är, men projektdeltagarna kom ändå fram till att det inte är meningsfullt att ha en allmän definition på närservice, eftersom servicen varierar i så hög grad … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Stor nedskärning i byaverksamhetens statsbidrag

Finansministeriet har offentliggjort budgetförslaget för år 2016. Enligt förslaget beviljas inom anslagen för landsbygdsutveckling 1 023 000 euro. I byaverksamheten statsbidrag föreslås en stor nedskärning. Anslagen för landsbygdsutveckling fördelas enligt budgetförslaget på följande sätt: Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt 488 000 euro Byaverksamhetens statsbidrag 400 000 euro … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Bybutiken saknas inte förrän den är borta – 30 stycken försvinner varje år i Finland

Varje år upphör ett trettiotal bybutiker i Finland. År 2004 fanns det 634 traditionella bybutiker, medan de år 2014 var 323 stycken. Ur samhällssynvinkel är det viktigt att trenden vänder, konstaterar organisationen Päivittäistavarakauppa ry. Bybutiken jämnar nämligen ut de regionala … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Korsnäs lyckligaste kommunen i landet

De lyckligaste invånarna i Finland finns i kommunen Korsnäs. Även två andra österbottniska kommuner är med i täten  enligt den undersökning som Helsingin Sanomat har gjort. Vörå placerar sig på tredje och Närpes på femte plats. Kommundirektören Christina Båssar är … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Personskiften vid YTR:s nätverk för medborgarverksamhet

Inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nätverk för medborgarverksamhet skedde personskiften från och med början av september. Ansvariga för nätverkets arbete är nu byaombudet Tauno Linkoranta och landsbygdsutvecklare Seija Korhonen, då nätverkets långvariga specialsakkunniga Ritva Pihlaja blir specialsakkunnig för SOSTE. Mer info … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Seminarium om den glesbefolkade landsbygdens säkerhet

Nätverket för den glesbefolkade landsbygden inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen säger i sitt ställningstagande, att i förverkligandet av landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland bör man bättre ta i beaktande de glest befolkade områdenas särprägel. Den glesbefolkade landsbygdens frågor är även på tapeten vid ett … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 29/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar