Kategorier
2015 Nyhetsbrev 25/2015

Närmatsprogrammet framskrider i god ordning visar halvtidsrapport

Woman with Basket of FoodI maj 2013 fattade statsrådet ett principbeslut om ett program för utveckling av närmat. På två år har samarbetet mellan dem som arbetar inom närmatssektorn intensifierats, vilket har ökat uppskattningen för livsmedel och för hela livsmedelskedjan. Målen för närmatsprogrammet är fortfarande aktuella och så välformulerade, att programmet inte behöver omarbetas, vilket framgår av en mellanrapport som jord- och skogsbruksministeriet har beställt av ett utomstående FoU-företag. Enligt utvärderingen, som utfördes av TK-Eval, har programmet gett hela närmatssektorn så tydliga mål, att det har varit lätt att förankra programmet i landskapen. I praktiken har programmet utgjort ett nyttigt stöd för regionala utvecklingsåtgärder, för projekt finansierade med programmedel har varit till stor hjälp vid produktionen av närmat och i annan verksamhet som rör närproducerade livsmedel. Likaledes är det viktigt att statsmakten har åtagit sig att utveckla närmatstemat på ett långsiktigt sätt.

Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi 2015Utvärderingen visar att de åtgärder som ingår i programmet, fortskrider i god ordning och i rätt riktning. Livsmedelslagstiftningen har i stor utsträckning ändrats i enlighet med målen i programmet, men fortfarande behövs större flexibilitet, samt effektivare utbildning och information om innehållet i livsmedelslagstiftningen. Kommunala beslutsfattare och de som svarar för upphandling av livsmedel, borde även framöver få vägledning i hur lokalt producerad närmat bättre kan hitta sin väg till de offentliga köken. I fortsättningen gäller det särskilt att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen, samt att utveckla möjligheterna till direktförsäljning. De som arbetar med närmat, känner relativt väl till programmet och dess arbetsformer, så i framtiden är det skäl att satsa på politiskt inflytande och på information till internationella nätverk. Vidare ska programmets intressenter bära sitt ansvar för informationen i deras nätverk. I halvtidsrapporten betonas det att närmatsprogrammet behövs även i fortsättningen och att det bland intressenterna finns ett brett understöd för en uppföljning av programmet under den nya regeringsperiod som nyligen kört igång.

Uppgifterna är från (9.6) jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande med länkar till närmatsprogrammet och mellanrapporten (på finska).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s