Kategorier
2015 Nyhetsbrev 24/2015

Bysäkerhetsmodellen ska förbättra säkerheten på landsbygden

Handavtryck (1)I Finland ska det byggas en enhetlig bysäkerhetsmodell till hjälp för byarnas invånare. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rekryterar och utbildar byarnas säkerhetspersoner i hela landet, men även de äldres säkerhet ska främjas med hjälp av församlingarnas diakoniarbetare. Det ska ordnas minst 15 regionala ”Vår säkra by”-utbildningar, och som ett resultat av utbildningarna uppstår ett växande kontaktpersonsnätverk på cirka 200 personer. Kontaktpersonerna tar aktuell säkerhetsinformation och diskussion till sina regioner, där de anordnar stödda säkerhetsutbildningar för bybor och gör brandskyddet till en del av byalagens verksamhets- och säkerhetsplaner. Hemmaboende äldres säkerhet försöker man främja genom diakoniarbete, vari målet är att nå de äldre som bor avsides och inte deltar i säkerhetsutbildningar eller byevenemang. Diakoniarbetet har funnits vara en viktig aktör i glest bebyggda områdena, eftersom kyrkan har ett omfattande servicenätverk i dessa områden. Diakoniarbetarna som deltar i projektet frivilligt, får en utbildning för uppgiften.

I anordnandet av utbildningarna deltar en del av de regionala räddningsverken och räddningsförbunden. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) ansvarar för samordningen av utbildningarna och för utbildningsmaterialen. Förutom SPEK, räddningsverken och räddningsförbunden byggs bysäkerhetsmodellen av Byaverksamhet i Finland rf, nätverket för glesbefolkad landsbygd inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och Kyrkostyrelsen. Bysäkerhetsmodellen baserar sig på erfarenheterna från projektet Vardagligt stöd i glesbygden i Kajanaland under åren 2013-14, medan utvecklingen av modellen finansieras av Brandskyddsfonden.

Uppgifterna är från (3.6) ett pressmeddelande från SPEK. Se även webbplatsen kyläturvallisuus.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s