Månadsarkiv: maj 2015

Ekonomiska effekterna av ekologisk produktion utreds

Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför ett utvecklingsprojekt som jord- och skogsbruksministeriet, samt Finska ekologiska forskningsinstitutet finansierar. Målet för projektet är att utreda de ekonomiska verkningarna av ekologisk produktion, samt främja samordning mellan produktion och efterfrågan av ekologiska produkter. Med en … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 22/2015 | Märkt , , , , , , , , | 1 kommentar

Ta del i förnyandet av demokrati.fi

Nu är det möjligt att kommentera utvecklingsförslagen för justitieministeriets webbplats demokrati.fi, vilken håller på att förnyas. Man kan svara på en enkät eller delta i diskussionen som gäller detta på adressen dinasikt.fi. Syftet är att samla justitieministeriets verktyg för webbdeltagande … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 22/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Infotillfällen om Skärgårdshavets fiskeriprogram

Det håller på att grundas en ny fiskeriaktionsgrupp för Skärgårdshavet i anslutning till aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf. För gruppens verksamhet har man utarbetat en strategi och med utgångspunkt i denna strategi, kommer man att genomföra utvecklingsarbete … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 22/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Finländsk landsbygdscentra – centrum i förändring och ny identitet behandlas på seminarium i Helsingfors

Forskningsprojektet Suomalaiset maaseututaajamat 2010-luvulla håller slutseminarium i Helsingfors 12.6 kl. 9.30-14.30 på Hotell Arthur.  Inom projektet har man undersökt nuläget och förändringar för sju finländska kyrkbymiljöer under de senaste trettio åren. Som grund och jämförelse för projektet utgjorde Heikki Kukkonens … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 22/2015 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Effektivare bruk av frekvenser ger mer trådlös kommunikation – liten betydelse för landsbygden menar ”datadoktorn”

Vid horisonten kan vi se en ny generation av mobiltelefoner, 5G, och framåt förväntar vi oss också mycket mer, vilket kommer att kräva ännu mer utrymme för trådlös kommunikation. Forskarna söker nu sätt att göra detta möjligt. En ny teknologi … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nätverket för kommunal demokrati höll sitt första möte

Nätverket för kommunal demokrati höll sitt första möte på Kommunernas hus den 7 maj med en agenda som upptog nätverkets vision, uppgifter, verksamhet och kommunikation. Nätverket utvecklar och stärker den kommunala demokratin, samt är en kanal för utbyte av erfarenheter … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Webbdiskussionen om bättre förvaltningspraxis i föreningarna

Våren 2015 arrangerade justitieministeriet tillsammans med vissa frivilligorganisationer en nätdiskussion om god förvaltningssed i föreningar, vilken ordnades på justitieministeriets webbtjänst Dinasikt.fi. Projektsidorna besöktes av totalt 753 personer under de sex veckor som diskussionen pågick. Nu har ett sammandrag av diskussionen … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Tävling för nya närservicemodeller lockade 51 bidrag

Inom projektet Fungerande närservice inleddes en närservicetävling den 12 februari. Tävlingen efterlyste nya närservicemodeller som särskilt ska underlätta barnfamiljernas vardag. Närservice är inget entydigt begrepp, för den betyder olika saker för olika människor, samtidigt som den är en viktig del … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Dags att ansöka om EU-pengar för skärgårdsutveckling i Åbo skärgård

Efter en paus på ett år kan man igen söka EU-pengar från landsbygdsprogrammet för projekt som stöder en levande skärgård. Projektmedlen söker man via aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf, som verkar för att stöda invånare, föreningar och … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Österbottnisk inforunda om landsbygdsprogrammets stöd

Aktion Österbotten rf och NTM-centralen i Österbotten ordnar en inforunda om den nya programperiodens stöd för landsbygdens utvecklingsprojekt och företag. Infotillfällena ordnas i maj och juni, varav det i en del kommuner ordnas två tillfällen samma dag, så man kan … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Info om finansieringsmöjligheter för landsbygdsprojekt i Nyland

Fredagen den 29 maj kl. 9.30-13.30 (15.30) hålls info om finansieringsmöjligheter för landsbygdsprojekt i Nyland på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Målgruppen är aktörer som ämnar söka finansieringsstöd från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Bland föreläsarna återfinns verksamhetsledaren för Pomoväst … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vattnet tema på ”Forum för skärgårdsforskning” i Korpo

Fredagen den 5 juni, på FN:s världsmiljödag, ordnas ”Forum för skärgårdsforskning” i Skärgårdscentrum Korpoström och på ön Björkö med temat Livselixiret i skärgården – vattnet. Det blir en fascinerande resa i vattnets värld, denna gång med betoning på sött vatten … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Aktion Österbotten söker Leader- och fiske-Leader-rådgivare

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling. Personalen ska ge råd åt bidragssökande ur Europeiska landsbygdsprogrammets Leader-strategi eller Europeiska havs- och fiskerifondens Leader-strategi (EHFF). Till sitt energiska team … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Det lokala på den politiska agendan – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Med tanke på framtiden är en uppenbar utvecklingslinje för den lokala utvecklingens arbetsformer ett närmande av dessa sinsemellan. Det är inte fråga om ett förenande, utan en ökad konstruktiv samverkan. Byaverksamheten och Leader-arbetet har olika samtidshistorier, men den närmaste framtiden … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 20/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Vad för kommande regeringsprogram med sig för landsbygden och för ett regionalt jämlikt Finland?

Under den avslutade valperioden har den nationella landsbygdspolitiken vänts upp och ner, skurits ner och omarbetats. Vad månne kommande regeringsprogram ger för färdkost åt möjligheterna på landsbygden och ett regionalt jämlikt byggande av Finland? Under senaste valperiod skars det ner … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 20/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar