Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Vilsen vägpolitik – professor Hannu Katajamäki om felsatsningar i vägnätet

??????För landsbygdens invånare och företag är särskilt vägarna framgångens livsnerver. Men vägarna i Finland är dock i ett uppseendeväckande dåligt skick, inte enbart de lokala vägarna, utan också region- och riksvägarna. Samtidigt håller Finland på att förstärka sin ställning som skogsindustriland, vilket är en glädjande trend. Att få virket smidigt från skogen till fabriken, förutsätter att man fäster allvarligt avseende vid småvägarnas vägnät, t.ex. Äänekoskis nya bioproduktfabrik behöver virke från olika delar av landet, t.o.m. från Österbotten. De lokala vägarna måste vara mycket hållbarare i framtiden än i dag. Under njugghetens tider måste man avväga noggrant hur resurser ska allokeras för att utveckla vägnätet, men en snabb blick på planer och arbete som är på gång väcker frågor, t.ex. i Laihelas centrum i korsningen mellan riksvägarna 18 och 3 planerar man en superrondell som kostar nästan 30 miljoner euro. Den nuvarande enkla korsningen i Laihela orsakar inte några stora problem, utan det skulle räcka om man gjorde vägarna en aning bredare i korsningsområdet.

När en bilist, som är på väg från Vasa längs riksåttan, närmar sig Åbo möts denne av massiva schakt och enorma, halvfärdiga stenbrott före Reso. Många stora landsvägsbroar ska byggas och landskapet vänds upp och ner på riktigt. Man håller på att förlänga motorvägen med några kilometrar till priset av minst 100 miljoner euro för en obetydlig förkortning av restiden.

”Stadsregionernas massiva omfartsvägar, motorvägarnas onödiga förlängningar och pampiga rondellhärvor tar pengarna från lokal- och regionvägarna på landsbygden som är i ett katastrofalt skick.”

De överdimensionerade vägarrangemangen täcker i värsta fall stora åkerarealer, som exempelvis Seinäjokis nya omfartsväg. Det blir besvärligare att odla och trafiken med stora lantbruksmaskiner längs huvudvägarna ökar, vilket irriterar både odlare och bilister. Sedan besvärar bullret och landskapet förändras.

”När stadsregionernas överdimensionerade och svulstiga vägprojekt systematiskt kör över och förbi grundförbättringarna av lokal- och regionvägarna, försvagas Finlands strategiska konkurrensfördel som är baserat på ett mångsidigt vägnät.”

Pampiga motor- och omfartsvägar eller superrondeller hjälper inte, ifall det utöver dessa enbart finns kärrvägar, så det är nödvändigt att korrigera vägpolitikens snedvridning så snart som möjligt; kanske i det redan på förhand hyllade strategiska regeringsprogrammet.

Uppgifterna är från en artikel i Vasabladet (21.5). Skribenten Hannu Katajamäki är professor i regionalvetenskap vid Vasa universitet och tillika landsbygdsprofessor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s