Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Kristinestad testar delaktighetsnämnder

Ordet närdemokratiI höst inleds i Kristinestad försök med en ny form av beslutsfattande och demokrati, då det i medborgarinstitutets regi startas tre delaktighetsnämnder i de södra, västra respektive östra kommundelarna. ”Invånarna som i dagens läge aktiveras vart fjärde år vid val, måste lära sig att vara aktiva och engagera sig hela tiden”, säger Dennis Rundt, ordförande för föreningen Medborgarforum som jobbar för att öka invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka beslutsfattande och som tagit initiativet till delaktighetsnämnder. Enligt vice ordförande Per-Olof Boström har nämnderna i försöksskedet ingen formell beslutanderätt inom stadens förvaltning, utan de kan ses som laboratorier i demokrati. Under tiden kan de utnyttja de demokratiska rättigheter som alla medborgare har, man inte alltid känner till, t.ex. att lämna in medborgarinitiativ. ”Det visar sig att inte heller de som väljs in, exempelvis i fullmäktige, kan demokrati”, säger Boström.

På sikt är målet att göra nämnderna till en viktig del av det kommunala beslutsfattandet, där nämnderna skulle tillsättas i direkta val med rösträtt för alla invånare över 15 år. ”Lokalpolitik ska handla om de lokala behoven. Genom att engagera folk ska de lokala behoven bli ledande. I dag är det lätt hänt att partiernas program blir det viktiga”, säger Rundt. Traditionella kommunala nämnder skulle avskaffas och i stället skulle fullmäktige tilldela delaktighetsnämnderna budgetpengar och ingå resultatavtal med dem. Nämnderna skulle vara fria att samarbeta med lokala föreningar och företag i högre grad än vad en kommun kan göra i dag, och de skulle även vara fria från partipolitik, samt att medlemmarna inte samtidigt skulle sitta i fullmäktige. Likheten med de närfullmäktigen som föreslagits i samband med kommunreformen avvisas bestämt. Det är bättre att byns invånare får välja sina egna representanter genom direkt demokrati, menar Boström. I framtiden kunde modellen med delaktighetsnämnder användas i en eventuell storkommun.

Medborgarforum bildades 2011 för att diskutera Kristinestads framtidsstrategi på gräsrotsnivå. Den blev en registrerad tvåspråkig förening 2014 och fokuserar nu på närdemokrati och utvecklat en ”Kristinestadsmodell”. Idén om delaktighetsnämnder kom fram i samband med de träffar och diskussionstillfällen som Medborgarforum hållit på olika ställen i Kristinestad. Nu ska ”laboratorierna” vara i gång ett par år, och medborgarforums styrelse hoppas på att modellen kan börja förverkligas efter det. ”Vi har kommunalval 2017. Frågan är om vi då i Kristinestad kan få modellen med delaktighetsnämnder inskriven i förvaltningsstadgan. Åtminstone som ett försök till att börja med”, säger vice ordförande Boström.

Uppgifterna är från artikel, skriven av Tom Forsman, i Vasabladet (24.5).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s