Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Webbdiskussionen om bättre förvaltningspraxis i föreningarna

Utredning Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä. Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelustaVåren 2015 arrangerade justitieministeriet tillsammans med vissa frivilligorganisationer en nätdiskussion om god förvaltningssed i föreningar, vilken ordnades på justitieministeriets webbtjänst Dinasikt.fi. Projektsidorna besöktes av totalt 753 personer under de sex veckor som diskussionen pågick. Nu har ett sammandrag av diskussionen publicerats, Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä. Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelusta (Utredning om god föreningspraxis. Sammandrag av nätdiskussionen våren 2015), och enligt detta skulle föreningsverksamheten och föreningsmedlemmarnas möjligheter att delta i verksamheten kunna underlättas betydligt genom tydliga anvisningar. Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet, där man genom tydliga anvisningar skulle kunna underlätta föreningarnas vardag, skapa en enhetligare praxis och klargöra spelreglerna.

För att klargöra spelreglerna, håller frivilligorganisationerna på att skapa en rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet, vari rekommendationen utarbetas som ett samarbete mellan justitieministeriet och de frivilligorganisationer som var med och arrangerade nätdiskussionen. Idéer från nätdiskussionen kommer att utnyttjas vid beredningen av rekommendationen. Behovet av att revidera lagstiftningen för att stöda en god föreningspraxis kommer att bedömas senare, när man fått tillräcklig erfarenhet av hur den gemensamma rekommendationen används. Föreningarna är viktiga aktörer med tanke på utvecklingen i samhället och medborgarnas välbefinnande. Föreningsverksamheten har en viktig roll, bl.a. när det gäller att utöva och stöda social service och hälsotjänster, barn- och ungdomsverksamhet, naturskydd, idrott och kultur, samt i politisk verksamhet och intressebevakning i fråga om anställningsförhållanden och företagsverksamhet.

För att kunna bevara och stärka föreningsverksamhetens betydelse, krävs det att medborgarna även i framtiden aktivt och frivilligt deltar i denna verksamhet. Syftet med den öppna nätdiskussionen, vilken pågick 2.3-12.4, var att samla information om praktiska erfarenheter, samt att ta ställning till och be om olika förslag till god förvaltningssed i föreningarna. Justitieministeriet beredde och arrangerade nätdiskussionen tillsammans med Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), Finlands social och hälsa rf (SOSTE), Finlands Idrott rf (VALO), Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf, Luonto-Liitto, Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa) och Kepa rf.

Uppgifterna är från justitieministeriets pressmeddelande (från 12.5).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s