Kategorier
2015 Nyhetsbrev 20/2015

Det lokala på den politiska agendan – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 2-2015Med tanke på framtiden är en uppenbar utvecklingslinje för den lokala utvecklingens arbetsformer ett närmande av dessa sinsemellan. Det är inte fråga om ett förenande, utan en ökad konstruktiv samverkan. Byaverksamheten och Leader-arbetet har olika samtidshistorier, men den närmaste framtiden bygger allt mer på gemensamma mål och verksamheter. Inom Leader-arbetet kommer det inte heller länge att finnas luckor i de stora stadscentrumen. För den lokala utvecklingens arsenal behövs uppriktig närdemokrati, alltså en jämlik parallellitet mellan medborgarverksamhet och kommunalförvaltning. Det skulle lyfta fram båda parters gemensamma fördelar, öka möjligheterna för genomförande, fördjupa demokratin och förena lokala utvecklingselement som är alltför långt ifrån varandra. Det lokala och stärkandet av det är som mosaik, vars delar och förenlighet sinsemellan man fortsättningsvis hamnar att granska. En svår och stor fråga är bl.a. överföringen av organisationsgrunden för byaverksamhet till medlemskap. Byaverksamhetens samhälleliga uppgifter skulle hållas kvar, medan vi på det här sättet kan stärka oss själva. Det lönar sig att fundera på detta! Ju mer samhället globaliseras, desto viktigare blir den lokala verksamheten. Det är vår och det allmännas gemensamma sak. En allt mer avlägsen kommunalförvaltning klarar inte ensam av det, men tillsammans med starkare lokala aktörer blir det resultat. Bland annat det här skriver professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus. Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a. följande:

 • Ställningstagande: Den politiska nyckfullheten hindrar utvecklingsarbetet på landsbygden
 • Byaverksamhet: 10-förändringarnas år för byaverksamheten
 • Byaverksamhet: Virtuell resa från stenåldern till mobileran
 • Byaverksamhet: Tavastlands byar – Det här fungerar hos oss
 • LOKAALI 2015: LOKAALI 2015 blir höjdpunkten på superveckoslutet i Brahestad
 • Leader: Världens största talko hålls i september
 • Juristens hörna: Registrerad eller oregistrerad förening

De svenskspråkiga sidorna, Svenska Spalten, (4 s) har följande rubriker:

 • Peter Backa vill utveckla SYTY – kandiderar för ordförandeposten
 • ”Vi borde även satsa på den smarta landsbygdspolitiken”
 • ”Det går inte alltid som på Strömsö!” – Nils Torvalds hälsning på Landsbygdsriksdagen
 • Livlig diskussion under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen
 • ”Landsbygden har resurser för omställning”
 • SILMU tar hand om ÖNB – grundar en byasektion

Årets andra nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus utkommer i mitten av maj (i pappersformat). Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna, stadsdelar, samt övriga landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 5 ggr per år (med normalt ca 36 sidor per nummer), är tvåspråkig med ett mindre antal svenska sidor. Årligen ges även ett engelskspråkigt nummer ut. Utgivare är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf med Eero Uusitalo som chefredaktör. Svensk Byaservice sköter om koordineringen av de svenskspråkiga sidorna i tidningen. För prenumeration kontakta Marianne Lemettinen på e-mailadress marianne.lemettinen@kylatoiminta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s